A Pilismarót-Basaharcon működő Esthajnal Időskorúak Otthona fennállásának hatvanadik évfordulóján az otthonban élő idős emberek, régi és jelenlegi munkatársak és a Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régiójának más intézményeiből érkezett önkéntesek és munkatársak ünnepeltek együtt. Pergel István Pilismarót polgármestere köszöntőjében megköszönte az intézmény munkatársainak fáradhatatlan munkáját, és azt, hogy hatvan éve senkit nem utasítottak el, akinek gondoskodásra volt szüksége.

Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, az intézmény nagyon fontos szerepet tölt be a térségben, nem csak az itt gondozottak életében, de az intézményben dolgozók számára is. A közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a Máltai Szeretetszolgálat szervezeten belüli és külső partnerekkel fennálló kapcsolatrendszere nagyon sok területen nyújt segítséget a mindennapokban. „Ebben az intézményben nagyon sok idős ember találta meg az otthonát. Nagyon köszönöm az itt dolgozóknak, hogy szívvel-lélekkel végzik munkájukat.”

Máté Zoltán református lelkész az intézmény nevéhez kapcsolódóan felidézte a Szentírás szavait: Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (Péter 5,7) „Jézus Krisztuson keresztül az Úristenre tudjuk helyezni a gondjainkat mind a gondozottak, mind a gondozók is. Ezen múlik sok minden, ez az alapja, középpontja, ez a határvonala ennek a hatvan évnek, ami az intézmény mögött van.” 

Az Esthajnal Időskorúak Otthonát 2017-ben vette át a Máltai Szeretetszolgálat, aminek kapcsán Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régiójának régióvezetője elmondta, sok feladattal járt az intézmény átvétele, sok anyagi ráfordítással, de még mindig van mit tenni. „Remélem, a Jóisten segítségével, együttes erővel és összefogással tovább tud fejlődni az intézmény, mert az emberélet az első, és mindent meg kell tenni azért, hogy a ránk bízott emberek és az itt dolgozó kollégák biztonságban és békességben tudják tölteni a napjaikat. Nem attól lesz keresztény egy intézmény, hogy kitesszük rá a nyolcágú keresztet, hanem, hogy szeretetben tudjuk hordozni egymást.”

A köszöntők után a Pilismaróti Mesevár Óvoda óvodásai adtak műsort, majd Cziglényi Andrea énekművész és Oláh Ferenc zongoraművész zenés összeállítását, valamint Horányi László Jászai Mari-díjas színművész verses-zenés műsorát hallgathatták meg az ünneplők.

Az intézményben több mint tizenöt éve élő Dudás Zsuzsanna versét Révfalviné Budai Juliannaaz otthon egykori munkatársa olvasta fel. 

Weisz Csabáné intézményvezető, Bondor Lajos régióvezető és Diósszilágyi András országos módszertani vezető megajándékozták az otthon legrégebbi, ma is aktív munkatársait, Horváth Gusztávnét, Kun Lászlónét, valamint Vincze Mónika ápolót. A dolgozók mellett az otthonban régóta élő Venczel Jánosnének és Lévai Ernőnek is ajándékot adtak át. 

A képre kattintva megtekintheti az eseményen készült képgalériát

Az ünnepség végén Lőrinczi Ildikó az otthon mentálhigiénés, terápiás munkatársa ismertette az intézmény történetét, és kiemelte, mindig a szeretet és a gondoskodás jellemezte az intézményt, a legnehezebb helyzeteket is közösen oldották meg. A Máltai Szeretetszolgálathoz való csatlakozás után sokat formálódott a közösség, az itt élő gondozottak és a dolgozók is megismerték és a részévé váltak a karitatív szervezetnek. „A Szeretetszolgálathoz tartozni nekünk azt jelenti, hogy közösen gondolkodunk, bármikor fordulhatnak a gondozottak és a dolgozók is tanácsért, segítségért, mert mindig nyitott ajtó vár és mindig van egy telefon, amit felhívhatunk.”

Az intézmény parkjában a hatvanadik évfordulón Pergel István polgármester, Bondor Lajos régióvezető és Pataki Gergely regionális ügyvezető egy selyemakác fát ültettek el, melyet Máté Zoltán református lelkész áldott meg.