A Sphere irodát 1997-ben azzal a céllal hozták létre a világ legnagyobb humanitárius és fejlesztő szervezetei (mint az ICRC és az IFRC, a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold Mozgalom, az Oxfam, a Care, a Caritas, MSF, Save the Children, ENSZ és mások), hogy összegezzenek egy mindenki által követhető elméleti minőségbiztosítási rendszert, minimum sztenderdet, az életre és a valós helyzetekre alkalmazható gyakorlati útmutatásokkal kiegészítve. A nemzetközi térben együtt dolgozni a gyakran eltérő működési gyakorlatot követő szervezeteknek nem könnyű. A törekvés célja ezért az volt, hogy a humanitárius és fejlesztő folyamatokban résztvevő szervezetek egyetértsenek a működésüket meghatározó kulcsfontosságú alapvetésekben, elvi normákban.

Az egyes aktivitási területeket nagy csoportokra osztották, valamint létrehozták – a már meglévő és érvényben lévő működési alapelvekre támaszkodva – az úgynevezett Humanitarian Charter-t: a humanitárius segélynyújtás alapelveit. Ennek a munkának az eredményeképpen 2000-ben született meg az a kézikönyv, amely követhető útmutatásokat ad e speciális szakterület szereplőinek. A második bővített kiadást 2011-ben adta ki az iroda, miközben világméretű hálózattá növelték a kezdeményezést.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása óta szereplője a nemzetközi humanitárius folyamatoknak: az 1989-es keletnémet menekültek válságát a romániai forradalom majd a délszláv háború követte, mindegyikben aktív szereplő volt a magyar szervezet. A kilencvenes majd kétezres években is folyamatosan jelen voltak segítő magyar máltaiak a jelentős természeti és háborús krízisekben. 2010-ben új alapokra fektette a szervezet a nemzetközi térben betöltött szerepét: a nemzetközi fejlesztés fő fókuszában Kelet-Afrika és a Közel-Kelet áll, humanitárius segélynyújtási akcióinak középpontjában pedig a Kárpát-medence. Hazánk külügyminisztériumával való tartós együttműködés révén természetesen más, épen aktuális feladatokban is aktívan működik közre a szeretetszolgálat.

Az ázsiai tanácskozáson közel harminc ország képviselői voltak jelen, az állami és nem állami humanitárius szektor képviselői, a szakterület legaktívabb szereplői. Közösen tekintették át a készülő, Sphere kézikönyv negyedik kiadásának tervezetét, amelynek magyarra fordítását a máltai szeretetszolgálat végzi. A magyar máltai szervezet külön meghívást kapott a találkozóra: Solymári Dániel a szervezet nemzetközi fejlesztésért és migrációért felelős vezető mutatta be előadásában a szervezet munkáját, eddig elért eredményeit. Különös tekintettel a migrációs válságban tett erőfeszítésekre és a szubszaharai Afrika néhány szegregátumában megvalósított vízügyi projektekre. A szervezet úgynevezett Sphere fókuszpont is Magyarországon, amely munkát a jövő évben tervezik tovább bővíteni és egy regionális humanitárius Sphere irodát alakítanak ki.

A tanácskozáson jelen lévő keresztény szervetek külön egyeztettek a keresztényüldözés elleni fellépés lehetséges módjairól, az aktuális folyamatokról és legégetőbb térségekről. A jelen lévő ázsiai és afrikai meghívottak elsőkezű beszámolóikat adták tapasztalataiknak. Megállapodtak egy informális kör létrehozásában, amely célja az egymás közötti információcsere és a közös programok, kampányok, akciók összehangolása, megtervezése.