Kozma Imre atya a Húsvét üzenetének kapcsán elmondta, hogy Húsvét „AZ” ünnep. Mindenfajta keresztény ünnep a Húsvétból ered. „A Húsvét a magyarázata minden ünnepnek, hiszen a kereszténység üzenete: a halálból élet.” A Szeretetszolgálat elnöke felhívta a figyelmet, hogy Európában 2017-ben különösképpen is ezen kell elgondolkodni azon, mit is jelent ez az emberi kapcsolatokban. „Nagyon egyszerűen úgy mondhatnám, hogy a bűn telepszik rá az emberi kapcsolatainkra. Ha szigorúbban fogalmazok, akkor a halál. Mert mit jelent a bűn? Egyszerűen azt jelenti, hogy az ember csak magával foglalkozik, magával van elfoglalva, magára gondol, önző. A Húsvét ünnepe, a szeretet ünnepe pontosan ezt a fajta kapcsolatot akarja rendezni. Megszabadítani a kapcsolatainkat önmagunktól. Mi emberek individuumok vagyunk, egyetlen és megismételhetetlen minden ember, de egy közösség tagjai vagyunk, egy közösségben élünk, és egymással kapcsolatban élünk, és Húsvét pontosan az emberi kapcsolatokat rendezi. Krisztus pontosan ebben adott példát, hogy az emberi kapcsolatokat vagy az önzetlenség, a másik emberért hozott áldozatok szervezik, rendezik, mélyítik, gazdagítják, vagy a halál terpeszkedik rá a mi emberi életünkre.”

A Húsvétra előkészítő napok is erről szólnak – mondta Kozma Imre atya, majd részletesen szólt a szent három napról. „Nagycsütörtök az asztal ünnepe. Akivel megosztom az ételemet, azzal összetartozom, de ennél sokkal gazdagabb az üzenete Nagycsütörtöknek: nem csupán kenyeret adunk egymásnak, meg inni adunk egymásnak, hanem önmagunkat adjuk, közösség szerveződik az asztal körül. Milyen jó lenne, ha valamiképpen a „világasztal” körül mindenki megtalálná a maga helyét, és nemcsak ennivalója lenne mindenkinek, nem kellene éheznie, szomjaznia senkinek, hanem emberre találnánk.” Nagypéntek üzenete kapcsán ugyancsak az emberi kapcsolatokról elmélkedett az atya. „Jézus azt mondja, hogy a szeretet azt jelenti, hogy az ember elajándékozza az életét. Nem a magunké az életünk, azért kaptuk, hogy egymás életét teljesebbé tegyük. És ez csak akkor lehetséges, ha a valóban a másik emberre gondolunk. Nagypéntek pontosan erről szól.”

A riporter a Szeretetszolgálat elnökének húsvéti üzenetét idézve pontosítást kért, mit is jelent, hogy „Nagypéntek a szeretet drámája, Húsvét a szeretet diadala” Imre atya elmondta, ez a megfogalmazás Németh László drámaírótól származik, aki azt mondta: az ember a szeretetbe vagy belehal, vagy nincs is. „Tehát nem lehet úgy szeretni egymást, hogy egy picit ebből-abból-amabból, vagy eddig még elmegyek, de tovább már nem. Ha egy ember fontos, akkor az ember azt keresi, hogy miképpen tudná minél nagyobb áldozatok árán kifejezni neki azt, hogy „te fontos vagy, érted vagyok”, tehát ez drámai. De ugyanakkor a Húsvét meg a szeretet diadala, hiszen az új életet jelenti a Húsvét. Az hoz új életet, aki ezt a drámai tettet vállalja, és akik ebben a szellemben tartoznak össze, azok új életre születnek.” Európára vonatkozóan az irgalmas rendi szerzetes hangsúlyozta, hogy Húsvét az új élet ünnepe, a keresztség ünnepe. „Európában ma ezt nagyon kellene hangsúlyozni: a keresztségkor azt mondjuk, meghaltatok a bűnnek, hogy új életet éljetek. Ez a Húsvét üzenete. Nem valami túlvilági jutalomra kell gondolni az élettel kapcsolatosan, hanem a hitnek erre a gyümölcsére, Húsvétnak az ajándékára, ami egyszerűen ezt jelenti, hogy mi emberek valóban egymásért vagyunk. Ebben a nagyszombati csendben ezen elgondolkodni, mert bizony rá kell döbbennünk arra, hogy nagyon beleszerettünk ebbe a világba, ami nem baj, mert szép ez a világ, de ugyanakkor egy kicsit másfelé is akar fordítani minket az Isten. Az, hogy az ember individuum, személyiség, az azt is jelenti, hogy számba veszem azt, hogy mit is ér az én életem, mit jelent az én emberi életem. Rá kell döbbennünk, hogy a gazdagságaink semmit sem érnek. Az értékeink nem a mieink, azokat már régen szét kellett volna osztani, hogy valóban boldogok legyünk. Pontosan erről szól ez az ünnep, hogy elgondolkodjon önmagáról, értékeiről és ezeket osztogassa.”   

A teljes beszélgetés visszanézhető a Média Klikk oldalára kattintva.