A Máltai Szeretetszolgálat 2015 nyara óta folyamatosan gondoskodik a menekülthullámmal érkező emberekről. Miután Magyarországon lecsökkentek és átalakultak ez irányú feladatai, a két ország közötti határnyiladékban található tranzitzónákban folytatta humanitárius tevékenységét. A december elsejei dátummal létrejött megállapodás arra nyújt lehetőséget, hogy az általa nyújtott  segítséget kiterjesszék a Szerbia területén tartózkodó menekültekre is, és különböző szociális programokat támogassanak elsősorban a vajdasági magyarok lakta településeken.

A migrációs válsághelyzetben különösen fontos, hogy a rászoruló emberek minden olyan szervezettel kapcsolatba kerülhessenek, amely képes nekik segítséget nyújtani, a humanitárius akciókat ne szorítsák korlátok közé az országhatárok. A megállapodás arra teremt lehetőséget, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat erőforrásai és tevékenységei Szerbiában is hasznosulhassanak. A magyar karitatív szervezet elsősorban mozgó egészségügyi ellátással, szükség esetén pedig ruhaadományokkal, élelmiszerrel segíti a szerb területen tartózkodó menekültek ellátását.

A nemzetközi diplomáciában némileg szokatlannak tűnhet, ha egy kormány nem egy másik kormánnyal, hanem a másik ország egyik civil szervezetével köt megállapodást, a szerbiai állami szervezetek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködése azonban nem előzmények nélkül való. A Máltai Szeretetszolgálat a kilencvenes években a háború dúlta falvakban nyújtott humanitárius segítséget, 2014 nyarán a szerbiai településen pusztító árvíz után sietett a lakosság segítségére, Obrenovac városban hónapokon át részt vett a károk felszámolásában és az újjáépítésben, idén pedig a jelzőrendszere házi segítségnyújtás bevezetéséhez nyújtott segítséget. A több hónapos előkészítés után december elsejével létrejött megállapodás a jószomszédi együttműködést és az egymásra utalt helyzetben különösen értékes testvéri kapcsolatokat erősíti meg.  A Máltai Szeretetszolgálat reményei szerint arra is lehetőség nyílik, hogy a karitatív szervezet elsősorban a vajdasági magyarok lakta vidéken segítséget nyújtson a szociális ellátórendszer fejlődéséhez.