Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Komplex bűnmegelőzési program Tarnazsadány és Sárkeresztúr településeken

Komplex bűnmegelőzési program Tarnazsadány és Sárkeresztúr településeken

Bemutatkozás

- a kedvezményezett neve - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
- a támogató neve – Belügyminisztérium, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
- a projekt címe - Komplex bűnmegelőzési program Tarnazsadány és Sárkeresztúr településeken
- a szerződött támogatás összege – 40.000.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban), - 100%
- a projekt tervezett befejezési dátuma – 2020.10.31.
- projekt azonosító száma - BM-19-E-0045
- a projekt helyszínei – Tarnazsadány, Sárkeresztúr

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjai során nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, a szociális munkára és a közösségfejlesztésre, azonban nagy hiányát érezzük Sárkeresztúron a bűnmegelőzés céljait közvetlenül szolgáló prevenciós aktivitásoknak. Célunk ezért, hogy integráljuk a megszerzett bűnmegelőzési ismereteinket is a már működő felzárkózási programjainkba. A javasolt programelemek alapvető célja a gyermekek és fiatalkorúak bűncselekmények áldozatává és elkövetőjévé válásának megelőzése.

Úgy gondoljuk, hogy a bűnmegelőzés legjobb eszköze a prevenció, ezért jelen projekttervben elsősorban a fiataloknak szóló megelőző foglalkozásokra és programokra, a környezettudatosságra – környezetvédelemre, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek, sport és a művészeti programok megszervezésére teszünk javaslatot. A helyi családi programok keretében prevenciós tanácsokkal szeretnénk a lakosság figyelmét felhívni a vagyonvédelem fontosságára, a szemétégetés hátrányaira és veszélyeire.

A javasolt tevékenységek az MMSZ meglévő, valamint uniós források segítségével a jövőben megvalósuló tevékenységeivel összehangolva képesek lehetnek egyfajta védőhálóként szolgálni a településen élő gyermekek és fiatalok számára. A program, sikeressége esetén, más településekre is kiterjeszthető, ahol már rendelkezünk alapos diagnózissal, helyzetképpel a helyi viszonyokról, lehetőségekről, adottságokról.

A projekt keretében a bűnelkövetést és áldozattá válást megelőző, preventív tevékenységeket valósítunk meg, főleg a gyermekekre és fiatalokra fókuszálva. Az elsődleges prevenció terén több programelemet szeretnénk egyszerre implementálni, amelyek egymást felerősítve tudják hatásukat kifejteni a célcsoportot képező tamazsadányi és sárkeresztúri gyermekekre és fiatalokra.

Általános bűnmegelőzési védőháló képzése a célja a helyi szakmai együttműködések erősítésének a különböző szakterületek képviselői és a rendvédelmi szervek között, melyet interdiszciplináris esetmegbeszélő csoportok szervezésével facilitálnánk. A gyermekek és fiatalok bűnmegelőzési, valamint bűnelkövetéssel kapcsolatos ismereteinek bővítése és szemléletformálás a célja a büntetés-végrehajtási intézmények látogatásának, az iskolai keretek között történő informális ismeretátadás különböző formáinak, valamint a projekt keretében megrendezendő bűnmegelőzési tábornak.

Komplex bűnmegelőzési program Tarnazsadány és Sárkeresztúr településeken
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 3283
Település: Tarnazsadány
Telefonszám:: 06 30 703 6128
Vezető: Péchy Erzsébet Zsófia
E-mail: pechy.zsofia@maltai.hu