Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Baglyaskő Időskorúak Otthona

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Baglyaskő Időskorúak Otthona

Bemutatkozás

Tisztelt látogató nagy szeretettel köszöntöm az MMSZ Gondviselés Háza Baglyaskő Időskorúak Otthona honlapján!

Szervezeti filozófiánk:

 „Ha szolgálatra hívattál fél szívvel itt semmire se mész,
Minden vagy semmi a tét itt,
A szív a lélek az ész.”

                                              (Fritz Riemann)

Az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szóló 67. § bekezdésében megfogalmazott feladatok biztosítása, azon túlmenően olyan szeretetteljes, gondoskodó, biztonságot nyújtó légkör kialakítása, mely valóban családpótló szerepet tölt be az intézmény ellátottai számára.

Célunk, hogy az igénybe vevők részére olyan testi-lelki szükséglet kielégítést tudjunk biztosítani, amellyel hozzájárulunk időskoruk szebbé, tartalmasabbá tételéhez. Intézményünk alkalmazottai azt a szemléletet követik, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, azok az intézményen belül érvényesüljenek, és olyan humanizált környezetben élhessenek, mely az egyén autonómiáját elfogadja és integrációját minden eszközzel segíti.

Intézményi filozófia:

BIZALOM - A napi gondozás, ápolás, ellátás, szolgáltatás biztosításának bizalmi elvre épülése munkánk egyik fő feladata. A bizalom nagyon törékeny, megszerzése nehéz, csak folyamatos, következetes, megfelelő szakmai színvonalú munkával lehetséges.

BIZTONSÁG - A biztonság lépcsőfokára csak az tud fellépni, aki a bizalmat már megszerezte, elnyerte. Ennek megtartásáért nap, mint nap tenni kell.

A biztonság érzésének kialakulása igénybevevő részéről alapvető fontosságú.

BÉKESSÉG - Békességet kötök önmaggal, körülményeimmel, azzal hogy másokra vagyok utalva. Belátom, hogy segítségre van szükségem, és azt el is fogadom.

E három munkánk nagy kihívása és feladata, ha megvalósul, elmondhatjuk, hogy szociális intézményünk azt teszi, ami a feladata SZOLGÁLTAT.

Küldetésünk középpontjában az ember szeretete, tisztelete, segítése, megbecsülése áll!

Az elnevezésben szerepel az „otthon „szó. Ez nem csak a lét és anyagi biztonságot, valamint ellátást jelent, hanem az idősek szeretetteljes légkörben találnak otthonra.

Szeretném, ha otthonunkban az idősek derűsek, megelégedettek lennének, éreznék a segítő gondoskodást.  Mert bárhogy is, bármilyen erőfeszítéseket teszünk is minden élet véges. Lakóinkat a sírig kell kísérni, ám egyáltalán nem mindegy, hogy milyen út vezet odáig.

A jól működő otthon képes szépet és jót, biztonságot, megnyugvást, szeretetet, kellemes öregkort és védett aggkort nyújtani.

Hitvallásom: „Kérem, legyen mindennap ünnep, hol könnyet nem a fájdalmak szülnek. Legyen hit, megértés, szeretet, béke, hisz az életnek van valódi értéke. Így büszke lehetek arra, hogy ember vagyok! Ez – mit az élettől akarok!”

 

         Pál Cecília

intézményvezető


A Gondviselés Háza Baglyaskő Időskorúak Otthona (továbbiakban: Intézmény) a székhelyen 150 fő, a Füleki úti telephelyen 74 férőhelyen biztosítja a vonatkozó jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára a teljes körű ápolást, gondozást (összesen 214 férőhelyen). A Petőfi úti székhelyen 80, a Füleki úti telephelyen 24, (összesen 104) férőhelyen intenzív gondozást, demens ellátást nyújt.

Az Intézmény működési területe: országos 2013. január 01-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) fenntartásában működött.

2017. november 1–től A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban MMSZ ) fenntartásában működik.

A 150 férőhelyes idősek otthona megépítésének gondolata még 2004 évben fogalmazódott meg a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Hivatal szakemberei körében.

Az akkori intézményrendszer az igények mindössze néhány százalékát volt képes kielégíteni.

Az intézmény kialakításának földrajzi telepítésénél figyelembe vették a megye kistérségeiben a 60 éven felüliek arányát. Az idősek otthona megvalósítására 2005 évben benyújtott – 1,6 milliárd összköltségű – címzett támogatási igényt mind a Kormány, mind a Parlament támogatta, 1,44 milliárd Ft-ot biztosítva a központi költségvetésből.

 A hiányzó összeget a megyei önkormányzat önerőként pótolta.

A beruházás megkezdését követően a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. decemberi ülésén a 41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendeletében döntött a „Baglyaskő” Idősek Otthona 2008. március 1-jei hatállyal történő alapításáról.

 Az Ezüstfenyő Idősek Otthona Füleki úti telephelye ettől az időponttól az intézményi struktúra változása következtében a „Baglyaskő” Idősek Otthona telephelyeként működik tovább.

Az új intézmény ünnepélyes átadására 2008. június 26-án került sor, majd a végleges működési engedély kiadását követően a tényleges működés megkezdésének időpontja 2008. július 1-je volt.

Elhelyezés, tárgyi feltételek:

Az intézmény Salgótarján Baglyasaljai részén  egy szűk V alakban mélyedő völgyben helyezkedik el. Ezt a völgyet a Baglyas-patak mélyítette ki. A kimélyítés következtében alakult ki ez a 6 kilométer hosszú és 100 méter mély völgy, melynek a középső részén helyezkedik el az intézmény hegyekkel, dombokkal körülvéve csendes nyugodt zöld környezetben, gépkocsival, autóbusszal könnyen megközelíthető helyen, buszmegálló az épület előtt található.

A beruházás megvalósulása az idősellátás differenciált igényeire alapozott, amelyhez magas színvonalú elhelyezési feltételeket biztosít az ellátásban részesülők számára.

 A 150 férőhelyes Idősek Otthona.

Valamennyi lakószobában az alapterület meghaladja a jogszabályban előírt 8 m2 mértéket. Gondozási egységenként az akadálymentes fürdő és WC-k biztosítottak. A közösségi együttlétre megfelelő helyiségek állnak rendelkezésre (foglalkoztatók, társalgó, könyvtár, kápolna, teakonyha, étkező). Az intézményben csupán piperemosási lehetőség van, az intézményi textília tisztítása az Szent Lázár megyei Kórházzal  kötött szerződés alapján történt 2018-ban. A 300 adagos konyhaüzem HACCP előírásainak megfelelően 2014. évtől az intézmény üzemelésében működik.

Az általános gondozási egység 30 férőhelyen nyújt komfortos feltételeket.

Az épület délkeleti szárnyának földszintjén lévő gondozási egységben az ellátottak kettő és négyágyas szobákban kerültek elhelyezésre, melyekhez kis előtér és beépített szekrény tartozik.

Két szobánként közös vizesblokk került kialakításra.

Az épület ezen szárnyának emeleti részén 40 férőhelyen intenzív ápolást nyújtó részleg biztosítja az ellátást kettő és négyágyas szobákban.

A berendezéshez lakónként etetőasztal és gardrób szekrény, valamint négy férőhelyhez WC és zuhanyzó tartozik.

A közös étkező kulturált étkezési lehetőséget biztosít.

Az ellátottak elhelyezése itt is kettő és négyágyas szobákban történik.

A tágas belső terek, körfolyosók, az elektronikus vezérlésű ajtók, a figyelőrendszer (videokamerák) a betegek biztonságát, ugyanakkor szabad mozgási lehetőségét szolgálják.

 

Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatások:

Fodrászszolgáltatás működik Petőfi úti székhelyen és a Füleki úti telephelyen, a borotválás, hajvágás díjmentes.

-          Pedikűrös és gyógymasszőr igénybevételére lehetőség van a lakók igényéhez igazodóan a Petőfi úti székhelyen és a Füleki úti telephelyen. A szolgáltatásért járó kedvezményes díjat a szolgáltatást igénybevevő, illetve a hozzátartozó fizeti meg.

-          Gyógytornász szolgálatás térítésmentesen igénybe vehető az ellátottaknak mindkét intézményben.

-          Az intézmény Petőfi úti székhelyén hétfőtől péntekig büfé működik, amely a helyben történő vásárlást teszi lehetővé.

-          Baglyaskő Galéria működik a Petőfi úti székhelyen, mely festő-és foto kiállításoknak ad helyet.