Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Dunaföldvári Támogató Szolgálat

Dunaföldvári Támogató Szolgálat

Bemutatkozás

A Dunaföldvári Csoport 1997 óta működik. Eddigi tevékenységük nagyrészt adományok összegyűjtése és szétosztása volt. A szolgálathoz folyamatosan jóval több igénybejelentés érkezett, mint amelyet el tudott látni, illetve egyéb szociális problémákkal is megkeresték az önkénteseket, melyek felvállalásához, megoldásához nem volt megfelelő kapacitása a csoportnak. Dunaföldvár Város Önkormányzatával, Bölcske és Madocsa Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján egy támogató szolgáltatással (ágazati azonosító: S0086595) bővítettük feladatvállalásunkat a növekvő igények kielégítésére.
 
Az intézmény fenntartója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas G. u. 58-60.). A fenntartói jogokat a szervezet vezetője Kozma Imre, az Egyesület elnöke gyakorolja. Kozma Imre a fenntartói és munkáltatói jogok gyakorlásával megbízza a Dél-Dunántúli Régió vezetőjét (Kövesfalvi Sándor) és ügyvezetőjét (Jónás Gergely).  A Dél-Dunántúli Régió címe: 7621 Pécs, Janus P. u. 6.
 

Az intézmény működésének finanszírozási alapjai


Az Intézmény anyagi háttérét a következők biztosítják:
• állami működési támogatás,
• fenntartói hozzájárulás
• pályázati források
• adományok


• Jelen ellátást, mint szociális alapellátást három településen Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa közigazgatási határán élők számára (13.332 fő), potenciálisan 760 főt megszólítva megközelítőleg 30-35 főnek biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.
• Az ellátási terület nagysága 214. 58 négyzetkilométer. A lakosság lélekszáma a három ellátott településen 13.830 fő. A népesség nagyobb hányada Dunaföldváron lakik, megközelítőleg 8600 fő.


A személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy aktív közreműködésével - segítséget nyújt
1. a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez,
2. a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
3. az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához,
4. szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,

A szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében,

Információnyújtás, tanácsadás.

Szolgálatunk közreműködésével biztosítottá válik a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz való eljutása, elősegíti a fogyatékkal élők önálló életvitelét, a közösségi, társadalmi életben való aktív részvételt.

A társintézményekkel való kapcsolattartás és hatékony, kooperatív együttműködés során olyan körhöz is eljut a Támogató Szolgálat, akik nem kaptak eddig az intézményi hiány miatt ellátást. Elmondható tehát, hogy a szolgáltató, illetve ellátórendszerben hiánypótló szerepet tölt be az intézmény.

 

Ellátottjogi képviselő: Kávási Brigitta

Elérhetősége: brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu

+3620/489-9579

 

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 7020
Település: Dunaföldvár
Cím: Templom utca 32.
Telefonszám:: 06-75/341-245
Vezető: Lipták Tamás
Számlaszám: 11784009-20200848
Fax: 06-75/341-245
E-mail: dunafoldvar@maltai.hu