Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Sárkeresztúri Biztos Kezdet Gyerekház

Sárkeresztúri Biztos Kezdet Gyerekház

Bemutatkozás

Intézményünk az EFOP-1.4.3-16-2017-00145 számú projekt támogatásával 2018. június 1-től működik. A projekt első előkészítő fél évét követően 2018. december 1-től fogadott családokat, először az önkormányzattól kapott ideiglenes, majd 2019. februárjától a jelenlegi, Széchenyi u. 25. szám alatti végleges helyszínen. Gyerekházunk a Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában lévő 100 m2-es családi házban működik - a település szegregátumában található. Az ingatlan mérete, elrendezése, adottságai megfelelőek a szolgáltatások biztosításához.

Gyerekházunk naponta 8:00 órától 1:00 óráig várja a még óvodába nem járó, 3 év alatti gyermeket nevelő családokat. A munkatársak munkaidejének további részét egyéb szakmai tevékenységek töltik ki, mint pl. takarítás, eszközök fertőtlenítése, felkészülés a másnapi foglalkozásokra, team-megbeszélés, családlátogatás, részvétel a partnerek által szervezett megbeszéléseken stb.

A szakmai tevékenység éves, ill. heti terv, valamint meghatározott napirend szerint folyik. A tervek megvalósításakor rugalmasan alkalmazkodnak a munkatársaink a családok igényeihez, szükségleteihez. Felkeressük otthonaikban a szociális hátrányokkal küzdő családokat a Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére.

A gyerekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként állapotfelmérést, valamint számukra képesség-kibontakoztató foglalkozást, fejlesztést és kisétkezést biztosítunk. A szülőknek a gyerekekkel együtt történő foglalkozásokat, a gyerekneveléshez, a személyes higiéné biztosításához és a háztartásvezetéshez szükséges ismereteket, valamint egyéb prevenciós célú programokat nyújtunk. Közösségi rendezvényeket szervezünk a családjaink számára.

A gyerekházi foglalkozások elsődleges célja a kisgyermekek értelmi-, érzelmi-, mozgás- és beszédfejlesztése. Népi játékokat, ünnepeket, mondókákat, dalokat ismertetünk meg a szülőkkel és a gyerekekkel. Előtérbe helyezzük a mindennapi mesélés fontosságát az érzelmi, a beszéd és a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében. A kézműves tevékenységek során a kicsik megismerkednek a különféle eszközökkel, azok helyes használatával.

Havi 2 alkalommal keresi fel a konduktor a Gyerekházat. Ezeken az alkalmakon felméri a gyerekek fejlettségi szintjét, aktuális állapotát. Feltárt fejlődési megakadás, probléma esetén fejlesztési tervet készít a gyermek részére, esetlegesen terápiát javasol.

A pszichológusunk havonta 1 alkalommal segít a szülőknek a gyermeknevelés, a családi élet kapcsán felmerülő problémák, nehézségek megoldásában.

A Gyerekház egyik alapvető funkciója a közösségépítés, a közösségfejlesztés. Ennek érdekében a házban és a gyerekházon kívül is szervezünk közösségi programokat. Elsősorban gyerekprogramokat biztosítunk az érdeklődőknek. Minden rendszeresen gyerekházba járó kisgyermek születésnapját saját készítésű tortával megünnepeljük. Célunk a közös élmények nyújtása, kikapcsolódás biztosítása. Időközönként adományokkal segítjük a rászoruló családokat.

A gyerekház helyiségeinek berendezése, felszereltsége tökéletesen alkalmas a célcsoport – 0-3 éves gyermekek – ellátásához, gondozásához, fejlesztéséhez. Játékok, fejlesztőeszközök, mesekönyvek, udvari játékeszközök állnak a gyerekek és a szülők rendelkezésére.

Programjaink ingyenesek, nyitottak, bárki számára látogathatóak.

Sárkeresztúri Biztos Kezdet Gyerekház
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 8125
Település: Sárkeresztúr
Cím: Széchenyi utca 25.
Telefonszám:: +36 25 626827
Vezető: Ecseki Tiborné
E-mail: gyerekhaz.sarkeresztur@maltai.hu