Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Családok Háza Integrált Intézmény, Páty – család és gyermekjóléti szolgálat

Bemutatkozás

Intézményünk családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében nyújt segítséget a hozzánk fordulóknak az ellátott településeken.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. /Szt. 64. §/

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyetetettség megszüntetését, ill. családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. /Gyvt. 39. §/

Ennek érdekében:

 • Figyelemmel kíséri a településen élő személyek, családok, gyermekek szociális helyzetét, segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldásában.
 • A településen működő szociális- és gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti az egyéneket, családokat és gyermekeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, szociális segítő munka keretében segíti és szervezi a veszélyeztetett helyzet megszüntetését.
 • Különös figyelmet fordít arra, hogy segítő szolgáltatásokkal támogassa a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét.

.  Szolgáltatásunk elemei

 • Általános gyermekjóléti szolgáltatás körében gyermeki jogokról, valamint a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, ellátásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás megszervezése
 • Szociális információs szolgáltatás
 • Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok kitöltésében, beadásában
 • Családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális, gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás biztosítása, az ezekhez való hozzájutás megszervezése
 • Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése
 • Válsághelyzetben lévő család támogatása, segítése
 • Szabadidős programok szervezése, közvetítése
 • Nyári gyermek tábor szervezése hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára
 • Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartási ügyekben,
 • Foglalkoztatással kapcsolatos segítségnyújtás
 • Adományközvetítés