Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Gondviselés Háza Idősek Otthona - Bácsalmás

Gondviselés Háza Idősek Otthona - Bácsalmás

Bemutatkozás

Intézményünk 50 főről gondoskodik, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek és ellátásuk alapellátás keretében nem oldható meg. Ennek keretében elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek teljes körű ellátása biztosított.

Az ellátott fizikális, mentális állapotához, szükségleteihez, igényeihez igazodóan az ellátást 4 db 4 ágyas szoba, 3 db kétágyas szoba, 8 db 3 ágyas apartman, 6 db 2 ágyas apartman  felosztásban biztosítjuk.

A Gondviselés Háza Időskorúak Otthona Bácsalmás – Idősek Otthonában olyan intézményi ellátást kívánunk biztosítani, melyben a máltai szellemiségű szemléletmód tükröződik. A szolgáltatásokat igénybe vevőink személyre szabott, egészségi és mentális állapotuknak leginkább megfelelő ellátásban részesülnek. Dolgozóink napi tevékenysége során a hit, az empátia és az elesettekről való legteljesebb gondoskodás a jogszabályi és szakmai előírásokban, a hatályos szolgáltatói nyilvántartásban rögzítetteknek, továbbá a fenntartó belső szabályzataiban meghatározottaknak megfelelően valósul meg.

A szakmai program keretében teljes körű ellátást biztosítunk az intézményünkben élő ellátottak részére. Általánosságban ez vonatkozik a lakhatás feltételeinek kulturált körülmények között történő biztosítására, a magas színvonalú és folyamatosan fejlesztett ápolási-gondozási tevékenységre, valamint az ellátottak egészségi-, fizikai- és mentális állapotához igazodó mentálhigiénés ellátásra. Törekszünk a meglévő képességek fejlesztésére-, szinten tartására, ezt a célt szolgálják a csoportos és egyéni foglalkoztatások és a kulturális vagy szórakoztató jellegű rendezvények.

Fontos eleme programunknak ellátottaink intézményen belüli és intézményen kívüli kapcsolatainak fenntartása, ápolása, új kapcsolatok kialakításának elősegítése, kiscsoportok szerveződésének támogatása.

Gondviselés Háza Idősek Otthona - Bácsalmás
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 6430
Település: Bácsalmás
Cím: Dugonics u. 35.
Telefonszám:: +36 70 664 8051
Vezető: Császár-Simon Mariann