Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Gondviselés Háza Idősek Otthona - Jánoshalma

Gondviselés Háza Idősek Otthona - Jánoshalma

Bemutatkozás

A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Idősek Otthona ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítja. Alapvető célunk segíteni és gyógyítani, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás biztosítása. Ennek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-szociális és pszichés állapota alapján határoztuk meg. Együtt kívánunk működni a szakemberekkel, a lakókkal úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb érvényre jusson.

Az ellátandó célcsoport megnevezése

Az Idősek Otthonában a vonatkozó jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvő-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, Magyarország területén élő / tartózkodó személy látható el.  Az ápolást-gondozást nyújtó idősotthoni ellátást azok az időskorú személyek vehetik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni, és egészségi állapotuk, szociális körülményük miatt ellátásuk más módon nem oldható meg. Vannak, akik elsősorban felügyeleti igényük és egészségi állapotuk miatt szorulnak gondozásra, vannak olyanok, akik szociális körülményeik miatt. Az idősotthoni ellátást egyre inkább azok veszik igénybe, akik állandó felügyeletet igényelnek, önellátási képességük jelentősen megromlott, folyamatos egészségügyi ellátást igényelnek. A megnövekedett gondozási szükségletet már sem a család, sem az alapszolgáltatás nem tudja biztosítani.

Nyújtott szolgáltatási elemek

Az intézmény az ellátott számára, a házirend vonatkozó szabályainak betartása mellett, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemekből a következőket biztosítja: lakhatás, gondozás, tanácsadás, felügyelet, étkeztetés, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés, szállítás. 

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 6440
Település: Jánoshalma
Cím: Hunyadi u. 2.
Telefonszám:: +36 77 401 202
Vezető: Ádám Tamásné