Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Program a lakhatási körülmények javítására Tarnabodon és Erken, EFOP-2.4.3-18-2018-00017

Program a lakhatási körülmények javítására Tarnabodon és Erken, EFOP-2.4.3-18-2018-00017

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00017
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Projekt címe: Program a lakhatási körülmények javítására Tarnabodon és Erken
Megvalósítás helyszíne: Erk
A támogatás összege: 37.629.703 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

 

A javasolt programban két hátrányos helyzetű településen, Erken és Tarnabodon szegregált körülmények között, szociális bérlakásban élő lakosság lakhatási körülményeinek javítása, az ott élők integrációjának elősegítése a cél. A konzorciumi partnerek hosszabb ideje fejtik ki szakmai tevékenységüket ezeken a településeken, így a projektben tervezett tevékenységek egy komplex beavatkozási sorba illeszkednek, amelyek célja az ott élők életminőségének javítása. A projektben 13 db lakás kerül bevonásra (1 lakást integrált környezetben vennénk), a soft tevékenységek pedig több mint 100 célcsoporttagot érnek el a projektidőszak alatt.
Erken és Tarnabod településeken az ún. Befogadó falu program keretében megvásárolt és szociális bérlakásként használt ingatlanok felújítására kerülne sor. Jelen pályázat lehetőséget ad a kijelölt szegregációs területen lévő ingatlanjaink felújításához, amely magában foglalja a korszerűtlen nyílászárók cseréjét, az elavult fürdőszobai szerelvények cseréjét, a felázott falazat bontását, újravakolását, a szakszerű festést, a tetőszerkezet javítását, illetve a házakhoz tartozó kerítés pótlását, javítását, bútorok cseréjét.
Erken megvalósuló projektelemek:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, illetve az Erk Községért Közalapítvány tulajdonában lévő két ingatlan felújítása, a nyílászárók cseréje, konyhai és kamrai aljzat burkolat cseréje, falazat bontása és újravakolása valósul meg. A pályázat keretein belül szeretnénk a szegregáció területén élők számára esélyegyenlőségi mentort biztosítani közösségfejlesztési, szervezési feladatkörrel. Szükségesnek látjuk továbbá egy társadalmi felzárkóztatási mentor alkalmazását, aki kvázi krízismenedzserként működne. Új szolgáltatásként bevezetésre kerül a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében, az itt élő célcsoport számára informatikai klubfoglalkozás, heti 1 alkalommal 1,5 órában. Az Erk Községért Közalapítvány megvalósításában továbbá sor kerül egy társadalmi felzárkózási képzés megtartására, amelynek célja a résztvevő szakemberek kommunikációs, konfliktuskezelési technikáinak fejlesztése.
Tarnabodon megvalósuló programelemek:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonában lévő 6 db, a Tutor Alapítvány tulajdonában lévő 3 ingatlan, valamint a Tarnabodi Önkormányzat tulajdonában lévő 1 db szociális bérlakásként használt ingatlanok felújítása valósul meg. Külső vakolat, lábazati vakolat helyreállítása, tetőjavítás, nyílászáró cserék, építési törmelékek elszállítása, fürdőszoba beépítése, kerítésépítés valósul meg. Mindemellett egy ingatlan vásárlását tervezzük integrált környezetben.
A pályázat keretein belül az alábbi hiányzó szakemberek pótlása valósulhatna meg: Szeretnénk a településen élők számára 1 fő esélyegyenlőségi mentort biztosítani a szegregátum területén élők és az integrált lakókörnyezetben élők közötti kapcsolatok fejlesztésére. Szükségesnek látjuk továbbá 1 fő felzárkózási mentor alkalmazását aki a fejlesztések, létrejövő szolgáltatások igénybevételét facilitálja. A program keretében a családok új lakókörnyezetben élők felkészülésének segítésére egy családmentort szeretnénk alkalmazni. A program megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk egy életvezetési tanácsadó alkalmazását, aki hasznos életvezetési és egészséges életmódra sarkalló tanácsokkal látja el a szegregátumban élő családokat. 2 fő pszichológust szeretnénk alkalmazni a családok szociális, mentális helyzetének megtartására, illetve 2 fő fejlesztő pedagógust szeretnénk alkalmazni a gyermekek korai fejlesztése céljából.
Új szolgáltatások is bevezetésre kerülnének a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében: 1 fő zenepedagógus zenei foglalkozásokat tartana a gyermekek számára. Továbbá az alábbi képzések megtartásával új szolgáltatásokat szeretnénk bevezetni a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében.
- Virágkötés szakember vezetésével megbízási szerződéssel
- Kosárfonás szakember vezetésével megbízási szerződéssel
- Kertművelés szakember vezetésével megbízási szerződéssel
- Varrótanfolyam szakember vezetésével megbízási szerződéssel
- Kerámia edények készítése szakember vezetésével megbízási szerződéssel
Véleményünk szerint a fenti szolgáltatások nagyban elősegítenék a szegregátumban élők társadalmi felzárkózását, esélyeiknek növelését.
Erken és Tarnabodon is megvalósuló elem:
Adósságkezelési tanácsadást szeretnénk nyújtani Tarnabodon, illetve Erk községben a projektidőszak alatt, 2 fő alkalmazásával, 1 adósságkezelési szakember és egy jogász alkalmazásával. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel 10 éve indította el Hitel-S programját, amelynek célja a megromlott élethelyzetű vagy adósságcsapdába került családok számára közvetítő, támogató adósságkezelés nyújtása. A családok gazdasági egyensúlyának (bevételek - kiadások) megteremtése céljából a bajbajutottakkal együtt keressük a megoldásokat, helyzetfelmérés, adósságkezelés, háztartási mérleg átgondolása által

Program a lakhatási körülmények javítására Tarnabodon és Erken, EFOP-2.4.3-18-2018-00017
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 3369
Település: Tarnabod
Cím: Tarna út 20.
Telefonszám:: +36302834325 (Leonhardt Gergely)
Vezető: Kálosiné Tóth Katalin
E-mail: leonhardt.gergely@maltai.hu