Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszaburán, EFOP-1.6.2-16-2017-00098

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00098
Kedvezményezett neve: Tiszabura Községi Önkormányzat
Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszaburán
Megvalósítás helyszíne: Tiszabura
A támogatás összege: 199.463.397. Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.28.

Tiszabura Község Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszaburán elnevezésű projektjének célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű lakóközösség társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.
A komplex program lényege a szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási beavatkozási területek összehangolása és egyéni szükségletekre való alkalmazása szolgáltatás-nyújtáson és egyéni esetmenedzselésen keresztül. Tiszabura Község területén napjainkban négy szegregátum is található. Jelen program a település mind a négy szegregátumának problémáira fókuszál, az ott élő lakóközösségének teremt valódi felzárkózási lehetőséget kínálni a 48 hónapra tervezett program során. A projekt az egyes beavatkozási területekhez tervezett projektelemeivel a következő részcélokat szolgálja:
• A szegregátumban élők szociális-, egészségügyi-, közösségi-, oktatási-, képzési- és munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása
• A szegregátumban élő aktív korú lakosság képzettségi szintjének javítása
• A szegregátumban élők foglalkoztatási helyzetének javítása
• A szegregátumban élők társadalmi felzárkóztatást segítő, különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási programokba való bekapcsolódásának elősegítése
• A szegregátumban élő gyermekek óvodáztatási arányának növelése
• A szegregátumban élő iskoláskorú gyermekek iskolai előrehaladási esélyeinek, tanulmányi eredményeinek és szabadidő eltöltési lehetőségeinek javítása
A projekt céljainak megvalósításához Tiszabura Községi Önkormányzat konzorciumi partnerségre kérte fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet.  A konzorcium feladata a telep program sikeres megvalósítása és fenntarthatóságának biztosítása.
A tervezett tevékenységek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósulnak meg. A tervezett beavatkozások célcsoportja a kijelölt akcióterületen élők közössége, melyhez halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve nem piacképes iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak. A program fontos célja, hogy a meghatározott terület egészére kiterjedő olyan szolgáltatásokat biztosítson, melyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását, a település életébe történő integrációját. A projekt során kiemelt figyelmet kap a célterületen zajló aktív, állandó (settlement típusú) szociális munka, valamint a célcsoport és a helyi közösség minél teljesebb körű bevonása. Szociális beavatkozási terület
Szociális munkás, esetmenedzser munkatársaink segítséget nyújtanak klienseinknek szociális ügyintézésben. Szociális és mentálhigiénés tanácsadást, információnyújtást biztosítunk bárkinek, aki segítséget kér.
A SEGÍTŐ MUNKA TERÜLETEI KÖZÜL A KÖVETKEZŐKRE ÖSSZPONTOSÍTUNK:
• általános szociális munka,
• szociális munka családokkal,
• közösségi szociális munka,
• szociális munka szenvedélybetegekkel.
Munkánkat kérdőívezéssel, személyes kapcsolatteremtéssel kezdjük, ezt követi a családok folyamatos bevonása a programba, képessé tételük, aktivizálásuk folyamatosan történt a közösségi beavatkozási területen.
FELNŐTTEK SZÁMÁRA pszichológiai tanácsadást, jogi tanácsadást, adósságkezelési és munkavállalási tanácsadást biztosítunk. Baba-mama klub keretében van arra lehetőség, hogy a kisgyermekes anyukák védőnőkkel találkozhassanak, és egyben erősítsék szülői szerepeiket.
Oktatási beavatkozási terület
A családokkal folytatott szociális munka során közösen készülünk fel a 2017-ban elinduló alapkompetenciákat fejlesztő, valamint a négyféle szakmai tudást adó képzésekre. A program keretein belül nyílt lehetőség arra, hogy
• 40 főt betanított kőműves,
• 40 főt festő,
• 41 főt házi időszakos gyermekgondozó,
• 41 főt gyógynövénygyűjtő képzésbe vonjunk be.
Közösségi beavatkozási terület
• Közösségi fórumok szervezése
• Önkéntes akciók szervezése a lakókörnyezet javításáért
• Családi napok szervezése
Tájékoztatás: A háztartásokban élők személyes és átfogó tájékoztatása a projektről lakossági fórumok, családi napok, önkéntes akciók, komplex egészségnapok, zenés, táncos kulturális napok alkalmával.
A közösségi beavatkozás célja, hogy a szegregátumban élőknek támogatást nyújtson saját problémáik azonosításában és megoldásában. A közösségi beavatkozás funkciója, hogy visszaadja a szegregátumban élők azon kompetenciáját, mely szerint önállóan dönthetnek saját sorsukról. Önkéntes akciók célja elsősorban a lakókörnyezet szebbé tétele.
A tevékenységek között tervezzük Csillag Szolgáltató ház és Csillag Szolgáltató pont kialakítását a fenti szolgáltatások helyszíneként.

Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszaburán, EFOP-1.6.2-16-2017-00098
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 5235
Település: Tiszabura
Cím: Táncsics út 25-27.
Telefonszám:: +36306248287
Vezető: Bátki Márton
E-mail: batki.marton@maltai.hu