Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Segítő jelenlét születéstől a szakképzésig a Kunhegyesi járásban, EFOP-1.5.1-17-2017-00002

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.1-17-2017-00002
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Projekt címe: Segítő jelenlét születéstől a szakképzésig a Kunhegyesi járásban
Megvalósítás helyszíne: Tiszagyenda
A támogatás összege: 388 035 774 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022. 05.29.

A Végtelen lehetőség – kísérleti program a leginkább elmaradott járások felzárkózása érdekében c. felhívásra benyújtott projektünk megvalósítását a Kunhegyesi járásban tervezzük, mely Magyarország 4. leghátrányosabb helyzetű járása.
A projekttel célunk olyan pontokon beavatkozni a járási életbe, ahol a legsürgetőbb problémák tapasztalhatók. Ezek pontos specifikációja a diagnózis felállítása után lesz lehetséges. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015 óta van jelen a járásban (iskolafenntartóként, és a 1391/2016. (VII. 21.) kormányhatározat alapján szociális szereplőként, valamint foglalkozásszervezőként is). Projektünk célcsoportja:
• Az érintett Kunhegyesi járás településein élő lakosság,
• települési vezetők és intézményvezetők köre,
• az egyes közszolgáltatásokban működő intézmények munkatársai,
• civil szervezetek, egyházak
A megkezdett munka során – és a kialakított szakmai kapcsolatok révén – a főbb problémák már most is világosan láthatók, így a tervezett tevékenységeinket is ezek mentén fogalmaztuk meg: A projekttel célunk a Kunhegyesi járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.
1. A végzettség nélküli iskolaelhagyás aggasztó méreteket ölt, különösen 2 település, Tiszabő és Tiszabura tekintetében. Az itt végzett nyolcadikosok nagy többsége továbbtanul, azonban a középiskola első félévében is már nagyon gyenge eredményeket ér el, s az első év végére szinte mindnyájan lemorzsolódnak. Évfolyamonként alig 2-3 tiszabői és tiszaburai fiatal végzi el a középiskolát. Szükséges a többi település továbbtanulási adatainak pontos felmérése, majd ezek alapján komplex beavatkozás a középiskolások korai iskolaelhagyásának megakadályozása érdekében. A tervezett tevékenységek:
a) mentorrendszer bevezetése, aki szorosan kíséri a fiatalokat, és kapcsként szolgál az iskola és a család között b) a középiskolások számára tanodajellegű szolgáltatás (tanulássegítés) indítása több településen; közösségi tér létrehozása számukra c) a szabadidő értelmes eltöltését illetve pozitív mentálhigiénés folyamatokat elősegítő szolgáltatások nyújtása (önismereti csoport, sportolási lehetőség, tánc, részvételi színház stb.) d) középiskolai beilleszkedés elősegítése személyre szabott intézkedésekkel e) prevenciós intézkedések (pl. kortárs segítés) f) pályaorientációs tevékenység 7.-8-osok részére
2. A szakemberhiány is aggasztó, emellett pedig a meglévő szakemberekhez és szolgáltatásokhoz való hozzájutás is nehézségekbe ütközik. Tervezett intézkedések:
a) Helybe kell hozni olyan szolgáltatásokat, melyre nagy igény mutatkozik (pl. pszichológus) b) A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét módszertana értelmében szociális szolgáltatásokat kell szervezni a járás településeire. Jelenlét-pont nyitását tervezzük két településen. c) Elő kell segíteni az eljutást szakorvoshoz, nevelési tanácsadóba, egyéb szakemberekhez. Ezt a célt szolgálja a beszerzendő mikrobusz mely azon felül, hogy a középiskolákba is visz tanulókat, kórházba jutást, pedagógiai szakszolgálatok elérését is segíti.
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő illetve védelembe vett gyerekek magas aránya, születés körüli rendellenességek magas száma, korai diagnózisok elmaradása különösen Tiszaburán és Tiszabőn.
Szükséges a védőnők megerősítése, eszközök adása a kezükbe, hogy a jelzésen túl konkrét intézkedésekkel is tudjanak élni.
a) Foglalkozások szervezése a védőnő bevonásával kisgyermekes szülők részére b) A több településen tervezett közösségi terek babaklubok szervezésére is módot adnak, ahol kötetlen keretek között tudnak a szülők kapcsolatot teremteni a védőnőkkel.
4. Az azonosított problémák mellett a felhívással összhangban rendkívül fontos a járási ágazatközi szakmai kapcsolatok erősítése, a szakemberek közötti együttműködések intenzitásának növelése és a Jelenlét szemléletének, módszertanának elterjesztése, melyek egyben a projekt fenntarthatóságának biztosítékai is.
a) Fórumok, kerekasztalok biztosítása, szakmai rendezvények, műhelymunkák tartása b) Tréningek, szupervízió, mediáció
A helyi együttműködések feltárják a rendszerhiányosságokat, melyekkel kapcsolatosan javaslatokat tudunk megfogalmazni a szakpolitikai döntéshozók felé.

Segítő jelenlét születéstől a szakképzésig a Kunhegyesi járásban, EFOP-1.5.1-17-2017-00002
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 5233
Település: Tiszagyenda
Cím: József Attila utca 2.
Telefonszám:: +36304602930
Vezető: Soltészné Imre Edina
E-mail: imre.edina@maltai.hu