Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Tiszaburai Biztos Kezdet Gyerekház, EFOP-1.4.3-16-2017-00092

Tiszaburai Biztos Kezdet Gyerekház, EFOP-1.4.3-16-2017-00092

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00092
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Projekt címe: Tiszaburai Biztos Kezdet Gyerekház
Megvalósítás helyszíne: Tiszabura
A támogatás összege: 39.995.876 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

A Biztos Kezdet Gyerekház indítását az észak-alföldi régió kunhegyesi járásban fekvő Tiszaburán, az ország egyik leghátrányosabb helyzetű településén tervezzük. A falu szociális, gazdasági, társadalmi, egészségügyi helyzete kirívóan rossz. Tiszabura állandó lakossága 2013-ban 2972 fő volt, több mint 80%-uk roma származású, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült a gyerekek 96%-a. Jelenleg 213 három évesnél fiatalabb gyermek él a faluban, 38-an várandósak. Problémát jelent az alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség, szegénység, korai gyermekvállalás és családtervezés hiánya, a kábítószer-használat terjedése, alkoholizmus, prostitúció, bűnözés, a rossz lakáskörülmények, a családon belüli erőszak. Az eltérően fejlődő/tartós beteg gyerekek száma magas. A szakorvosi ellátások elérése akadályokba ütközik. A fejlesztő szakemberek hiánya is súlyos. A gyerekház különböző mértékben, de mindegyik felsorolt problémát pozitív irányban befolyásolja.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kormányzati megbízásból Jelenlét-módszertannal dolgozó komplex integrációs modellprogramot működtet a településen. A vállalt program szerint „a pocaktól a munkavállalásig” nyújt támogatást a családok részére. Ebben az ívben kulcsfontosságú láncszem a Biztos Kezdet gyerekház, melynek előkészítését vállaltuk, hiszen később nem pótolható időszakban segíti a gyerekek fejlődését, széles réteget céloz (0-3 éves kisgyerekek, szüleik, várandós anyák, nagyszülők, testvérek), katalizátora lehet a közösségfejlesztésnek (támogató háló az anyák körül, a ház közös fenntartása, közös étkezések, kertgondozás) és társadalmi megtérülési mutatóiban is a leghatékonyabb intézmény. Az egyéb programelemek kiegészítik, megerősítik a gyerekház hatását (családgondozás, szociális munka, kríziskezelés, közösségi rendezvények, tanoda, foglalkoztatási program, egészségügyi szűrővizsgálatok). A gyerekházban megvalósuló korai fejlesztés hatása pedig rendkívüli módon támogatja a későbbi iskolai eredményességet, megkönnyíti az óvodai átmenetet. A településen a máltás intézmények és programok munkájukat egymással szoros kooperációban végzik, biztosítva ezáltal a szinergiák kihasználását, és elkerülve a párhuzamosságokat. A Szeretetszolgálat országszerte 9 gyerekházat működtet, a köréjük szerveződő szakmai hálózat biztosítéka a tudásmegosztásnak, a felgyűlt tapasztalatok, jó gyakorlatok hasznosulásának.
Hétköznap délelőttönként biztonságos, füstmentes, fűtött, száraz helyen fogadjuk az szülőket és a kisgyermekeket, számukra ingergazdag környezetet biztosítunk, heti szinten beosztott foglalkozásokkal (mondókázás, mesemondás, éneklés, kreatív tevékenységek, nagymozgások) fejlesztjük készségeiket. Tízórait, mosási, mosakodási lehetőséget biztosítunk. Minden foglalkozás a szülők bevonásával zajlik, elősegítve az anya-gyerek kapcsolat optimális fejlődését. A házat és a kertet az anyák tartják rendben, ők készítik el a tízórait. Ennek során fejlődik egészségtudatos magatartásuk, háztartási, pénzügyi ismereteik. Ezt az EFOP 1.4.2. projekttel együttműködésben célzott foglalkozásokkal is segítjük. A gyerekekkel való foglalkozás során megerősödnek szülői kompetenciáik, tágul gyereknevelési-életvezetési ismereteik köre, tudatosabb szülőkké válnak. A gyerekház kompenzálja az otthoni környezet hátrányait, s ezzel párhuzamosan javítja is azt, a szülőkkel partneri viszonyt kialakítva képessé teszi őket a tudatosabb életvitelre és gyereknevelésre, támogatja a biztos kötődés kialakulását szülő és gyermek között.
A napi működés mellett szakmai együttműködések révén javítjuk a családok életminőségét. A védőnő közreműködésével heti két klubot tartunk a gyerekházban kisgyermekes szülőknek és várandósoknak. Előbbi célja célzott gyereknevelési, életvezetési, párkapcsolati, családtervezési, konfliktuskezelési ismeretek közvetítése, a csoportkohézió erősítése, közös normák kialakítása. Utóbbi támogató közösséget jelent a fiatal (kiskorú), tapasztalatlan anyák számára, elősegíti, hogy a kisbabák gondozott terhességekből szülessenek. Nyomon követjük a gyermek fejlődését, segítünk a megfelelő szakemberrel való kapcsolattartásban akár a helyszínt biztosítása, akár az eljutás megoldása révén. Külsős szakember segítségével mozgásfejlesztő foglalkozásokat és nőgyógyászati konzultációt tartunk. Tapasztalataink szerint gyerekházainkba a szegregátumok közepes státuszú családjai vonódnak be, önkéntes alapon. Ezt a spontán folyamatot szükséges kiegészíteni a sokproblémás szegény családok megszólításával, számukra családkonzultáció felajánlásával, melyet a gyerekházat vezető pszichológus szakember segítségével valósítunk meg. A projekt megvalósítása során együttműködünk a védőnővel, az az óvodával, a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálattal és központtal, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagságunkból kifolyólag is. Közösségi rendezvényeink a rendszeresen járó családok mellett szélesebb kört is elérnek.

Tiszaburai Biztos Kezdet Gyerekház, EFOP-1.4.3-16-2017-00092
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 5235
Település: Tiszabura
Cím: Bán Sámuel utca 4.
Telefonszám:: +36303411181
Intézményvezető: Bozsik Viola
E-mail:

Máltai Szeretetszolgálat

Letölthető dokumentumok

Máltai Hírek 2019 3. szám