Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Biztos Kezdet Gyerekház Tarnazsadányban, EFOP-1.4.3-16-2017-00090

Biztos Kezdet Gyerekház Tarnazsadányban, EFOP-1.4.3-16-2017-00090

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00090
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház Tarnazsadányban
Megvalósítás helyszíne: Tarnazsadány
A támogatás összege: 39.999.993 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31.

Biztos Kezdet Gyerekházat Tarnazsadányban valósítjuk meg. Az itt élő családok körében problémát jelent az alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség, szegénység, korai gyermekvállalás és családtervezés hiánya, a kábítószer-használat terjedése, alkoholizmus, prostitúció, bűnözés, a rossz lakáskörülmények, a családon belüli erőszak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét-módszertannal dolgozó komplex integrációs modellprogramot működtet a településen. A vállalt program szerint „a pocaktól a munkavállalásig” nyújt támogatást a családok részére. Ebben az ívben kulcsfontosságú láncszem a Biztos Kezdet gyerekház, melynek előkészítését vállaltuk, hiszen később nem pótolható időszakban segíti a gyerekek fejlődését, széles réteget céloz (0-3 éves kisgyerekek, szüleik, várandós anyák, nagyszülők, testvérek), katalizátora lehet a közösségfejlesztésnek (támogató háló az anyák körül, a ház közös fenntartása, közös étkezések, kertgondozás) és társadalmi megtérülési mutatóiban is a leghatékonyabb intézmény. Az egyéb programelemek kiegészítik, megerősítik a gyerekház hatását (családgondozás, szociális munka, kríziskezelés, közösségi rendezvények). A gyerekházban megvalósuló korai fejlesztés hatása pedig rendkívüli módon támogatja a későbbi iskolai eredményességet, megkönnyíti az óvodai átmenetet, s ez a szülői motivációt is növeli a köznevelési intézmények elfogadása iránt. A településen máltás intézmények és programok munkájukat egymással szoros kooperációban végzik, biztosítva ezáltal a szinergiák kihasználását, és elkerülve a párhuzamosságokat. A Máltai Szeretetszolgálat országszerte 9 gyerekházat működtet, a köréjük szerveződő szakmai hálózat biztosítéka a tudásmegosztásnak, a felgyűlt tapasztalatok, jó gyakorlatok hasznosulásának.

Hétköznap délelőttönként biztonságos, füstmentes, tiszta, fűtött, száraz helyen fogadjuk az anyákat és a kisgyermekeket, számukra ingergazdag környezetet, játékokat biztosítunk, heti szinten beosztott foglalkozásokkal (mondókázás, mesemondás, éneklés, kreatív tevékenységek, nagymozgások) fejlesztjük mozgásukat, beszédüket, szociális készségeiket. Tízórait biztosítunk, melynek során a kisgyerekek elsajátítják a kulturált étkezés szabályait. A gyerekházban mosási, mosakodási lehetőség biztosított. Minden foglalkozás a szülők bevonásával zajlik, elősegítve az anya-gyerek kapcsolat optimális fejlődését. A házat és a kertet az anyák tartják rendben, ők készítik el a tízórait. Ennek során megtanulják a csecsemők táplálásának módját (bébiételek készítése), fejlődik egészségtudatos magatartásuk, háztartási, pénzügyi ismereteik. Ezt célzott foglalkozásokkal is segítjük. A gyerekekkel való foglalkozás során megerősödnek szülői kompetenciáik, tágul gyereknevelési-életvezetési ismereteik köre, tudatosabb szülőkké válnak. A gyerekház kompenzálja az otthoni környezet hátrányait, s ezzel párhuzamosan javítja is azt, a szülőkkel partneri viszonyt kialakítva képessé teszi őket a tudatosabb életvitelre és gyereknevelésre, támogatja a biztos kötődés kialakulását szülő és gyermek között.

A napi működés mellett szakmai együttműködések révén javítjuk a családok életminőségét. A védőnői szolgáltatást megerősítjük, közreműködésével hetente klubokat tartunk a gyerekházban kisgyermekes szülőknek és várandósoknak. Előbbi célja célzott gyereknevelési, életvezetési, párkapcsolati, családtervezési, konfliktuskezelési ismeretek közvetítése, a csoportkohézió erősítése, közös normák kialakítása. Utóbbi támogató közösséget jelent a fiatal (kiskorú), tapasztalatlan anyák számára, elősegíti, hogy a kisbabák gondozott terhességekből szülessenek. Bevonjuk a gyerekorvost a gyerekház munkájába, aki segít az atipikus fejlődés korai felismerésében, és egyéni tanácsadást is tart. Tapasztalataink szerint gyerekházainkba a szegregátumok közepes státuszú családjai vonódnak be, önkéntes alapon. Ezt a spontán folyamatot szükséges kiegészíteni a sokproblémás szegény családok megszólításával, legalább a szűrővizsgálatokon és fejlesztéseken való részvétel ösztönzésével, illetve számukra családterápia felajánlásával, melyet pszichológus szakember segítségével valósítunk meg.
Nyomon követjük a gyermek fejlődését, segítünk a megfelelő szakemberrel való kapcsolattartásban akár a helyszínt biztosítása, akár az eljutás megoldása révén. Közvetítünk a családok és az egészségügyi rendszer között. A projekt megvalósítása során együttműködünk a védőnővel, az az óvodával, a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálattal és központtal, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagságunkból kifolyólag is. Közösségi rendezvényeink a rendszeresen járó családok mellett szélesebb kört is elérnek.

 

 

Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését

Biztos Kezdet Gyerekház Tarnazsadányban, EFOP-1.4.3-16-2017-00090
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 3283
Település: Tarnazsadány
Cím: József Attila tér 3.
Telefonszám:: +36305803038
Vezető: Kiss-Nyiri Noémi
E-mail: nyiri.noemi@maltai.hu