Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Gondviselés Háza - Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló

Gondviselés Háza - Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló

Bemutatkozás

Intézményünk a Gondviselés Háza Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló Vas megyében, Csákánydoroszló község központjában található. Az otthonhoz hat épület tartozik. Központi épülete a XVI. századtól többször átépített volt Batthyány kastély, amely országosan kiemelt műemlék. A Fővárosi Tanács 1983-ban határozta el, hogy tartós bentlakásos intézménnyé alakítja az épületegyüttest. Az épületek felújítása, valamint egy új épület építése 1985-ben fejeződött be. Ez év nyarán fogadta az intézmény az első lakóit pszichiátriai betegek otthonaként. 1989-ben profilváltás történt, értelmi fogyatékos személyek ellátása lett a feladat. A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 2012. december 31-ig működött. 2013. január 1-től az intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §. (3) bekezdés alapján intézményi integrációra került sor; 2016. november 01. naptól a korábban önállóan működő intézmény beolvadással a Vas Megyei Szakosított Otthon szervezetébe strukturálódott és telephelyeként működött 2021. június 30. napjáig. Az intézmény fenntartója 2021. július 1. napjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

Intézményünk a szociális törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos szociális ellátás keretében értelmi és halmozott fogyatékossággal élő személyek teljes körű ápolását, gondozását biztosítja. Engedélyezett férőhelyeink száma: 255 fő. Illetékességi, működési területünk: Magyarország közigazgatási területe.

Az intézményünk által nyújtott szolgáltatás célja az igénybevevő korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő teljes körű ellátás biztosítása. A lakók fizikai, mentális, pszichés állapotához, életkorához, ápolási, gondozási szükségleteihez és önellátási szintjéhez igazodó, differenciált ápolás, gondozás, foglalkoztatás nyújtása.

Intézményünk feladata, hogy az ellátás során tiszteletben tartsa a fogyatékossággal élő emberek jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot. Továbbá tegyünk meg mindent ellátottaink esélyegyenlőségének elismerése és elismertetése; életük kiteljesítésének segítése érdekében.

Az ellátás keretében az intézményünk biztosítja:

      - a lakhatásról való gondoskodást, 24 órás felügyelet mellett,

      - ápolási, gondozási feladatok ellátását,

      - napi ötszöri étkeztetést,

      - szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátást,

- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást,

- mentálhigiénés ellátást,

      - az ellátottak intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatását,

      - szocioterápiás foglalkoztatást,

- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtást,

      - a lakók ruházatának, textíliájának mosását, vasalását, javítását.

Legfőbb célkitűzésünk, hogy megadjunk lakóink számára mindazon segítséget és támogatást, mely lehetővé teszi képességeik legteljesebb kibontakoztatását, lehetőségeikhez mért legönállóbb életvitel kialakítását.

 

 

Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését

Intézményünk önkénteseket fogad a következő tevékenységekben történő közreműködéshez:

  • kulturális élet színesítése
  • szabadidős programok bővítése, változatossá tétele
  • sport- és szabadidős programok előkészítése, lebonyolítása.

 

 

Gondviselés Háza - Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 9919
Település: Csákánydoroszló
Cím: Fő u. 11.
Telefonszám:: 94/542-200
Vezető: Varga Annamária
E-mail: csakanydoroszlo@maltai.hu