Dr. Kis Imre 1958. július 29-én született Cegléden. Az orvosi egyetem elvégzése után Tokajban telepedett le, ahol gyermekorvosként dolgozott napjainkig.

Szociális érzékenysége vezette őt a karitatív tevékenységek felé. 1994 szeptemberétől tagja a Máltai Szeretetszolgálatnak, és 1997-es megalakulásától vezetette a tokaji máltai csoportot. 2002-től a Miskolci Területi Központ vezetője, a régióközpontok kialakításától kezdve pedig a Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régiójának vezetője lett, ahol jelenleg 16 csoport és 34 intézményi szolgáltatás működik.

Odaadással és szenvedéllyel végezte gyermekorvosi munkáját: a tokaji és a közeli gyermekkörzetek ellátásán túl több alkalommal is részt vett afrikai orvosmisszióban. Hasonlóan végezte máltai munkáját is. A régió csoportjainak, intézményeinek támogatása mellett különösen nagy figyelmet fordított a határokon átnyúló tevékenységekre. Ezt példázzák az Erdélyben, Kárpátalján, Észak-Magyarországon, Vajdaságban és Felvidéken megrendezett „Összetartozunk” Máltai Ifjúsági Táborok, az erdélyi bethlenszentmiklósi Mikulás ünnepségek vagy a csíksomlyói búcsúra vezetett régiós zarándoklatok.

Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében!