"Ambrózia nővér megmutatta, hogy életünk átadásával lehet szolgálni Istent és az embereket. Ezzel a díjjal az ő örökségét és a munkatársaink áldozatos munkáját ünnepeljük" - mondta Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a szociális munka napjához kapcsolódó díjátadón. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, valamint karitatív területen, szervezeten belül önkéntesként vagy munkatársként végzett, kiemelkedő munka elismerésére alapította 2018-ban a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend volt tartományfőnökéről elnevezett Ambrózia-díjat. A kitüntetést a Szeretetszolgálat a szociális munka napjához kapcsolódóan adja át olyan munkatársaknak és önkénteseknek, akik áldozatkész munkájukkal az egész máltai közösség számára példaképek lehetnek.

2021-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta szakmai munkakörben dolgozó munkatársként:


Bangó Ildikó
A Befogadás Háza Zuglói Családok Átmeneti Otthona gyermekgondozó munkatársa

2017 óta a Szeretetszolgálat munkatársa. Határozottsága, kreativitása, pozitív személyisége segíti a rábízott családok és az intézmény mindennapjait. Nagy munkabírása, folyamatos szakmai fejlődése és segítőkész attitűdje miatt hamar kivívta az ott lakó gyerekek és felnőttek bizalmát, a kollégák tiszteletét. Saját életével mutat példát, miközben mélyen megérti az otthon lakóit. Bátran fordulhat hozzá bármelyik korosztály, szociális szakértelmével hétköznapi tudásával, és otthonról hozott értékeivel segíti a problémák megoldását. 

Gágó Istvánné
A görcsönyi Gondviselés Háza Harmónia Időskorúak Otthonának gondozó munkatársa

Pályamódosítást követően szociális szervező szakon végzett. Már ekkor tudta, hogy új hivatása a másik ember szolgálata lesz. Gyakorlatát a Görcsönyi Idősek Otthonában végezte, ahol megszerette, hogy idős emberekkel foglalkozik, fontossá vált számára a beteg- idős emberekről való a gondoskodás. 2003-tól a Görcsöny-Keresztespusztai Idősek Otthonának munkatársa, aki osztályvezetőként töretlen lelkesedéssel, odaadással végzi az ápolói feladatok irányítását. Munkáját az idősekkel szembeni tisztelet és alázat jellemzi. Mindenkor a rá bízott idős emberek érdekeit tartja szem előtt és megtesz mindent annak érdekében, hogy segítő kezet nyújtson, szebbé tegye mindennapjaikat. 

Huszárné Kiss Beáta
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Marcali Gondviselés Háza terápiás munkatársa

2013 októbere óta töretlen lelkesedéssel vesz részt az intézmény mindennapi munkájában terápiás munkatársként. Kiváló szakmai és szervezői képessége, segítőkész hozzáállása és elhivatottsága példaértékű mindenki számára. Empatikus odafordulásával, vidámságával és humorával a gondozott fogyatékossággal élő emberekkel és családtagjaikkal mély bizalomra épülő kapcsolatot teremt. Nagyon jó megfigyelő, a legkisebb érzelmi rezdülésekből olvasva tárja fel a problémákat és keresi a megoldásokat. Az ellátott emberekkel kialakított jó kapcsolata a folyamatos támogatáson alapul, amely támogatás a végletekig kitart. 

Kalóné Paczák Hilda
A miskolci Ápolási Otthon osztályvezető ápolója

2011 óta aktív tagja a miskolci máltai csapatnak, az Ápolási otthon osztályvezető ápolója. Munkáját hivatásként éli meg. A betegek iránt mutatott szeretete, odafigyelése mindenki számára példamutató. Magasfokú szakmai tudására, megértésére és segítségére a rá bízott idős emberek és kollégái is bizton számíthatnak. Önkéntesként is aktívan részt vesz a Máltai Szeretetszolgálat munkájában. Szabadidejét feláldozva minden önkéntes akcióban részt vesz, legyen szó az egészségügyi szűrésről, a ruharaktár rendezéséről, vagy akár kerítésfestésről. A koronavírus járvány idején szakértő helytállással gondoskodott az ápolók munkájának szervezéséről és az ápolt betegek ellátásáról. 

Minyóné Gercsó Zsuzsanna
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi Egészségügyi Centrumának ápolója

2012. óta a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. A szegedi Egészségügyi Centrumban teljesít szolgálatot mint betegápoló és helyettes főnővér. Szakmai tudásával hozzájárul az intézmény betegközpontú ápoló munkájához. Gondoskodása, mely jóval túlmutat a szakmai ellátáson, erősíti a reményt és gyógyulni vágyást az intézményben gondozott emberekben. Embersége, empátiája, a másik ember iránti tisztelete összetartó erő, határozott egyénisége pedig iránymutató a közösségben. 

Nagy Tibor
Az esztergomi Gondviselés Háza Zöld Fenyő Időskorúak Otthona ápolója

15 évesen munkát vállalt az esztergomi kórházban. Fiatal kora miatt és szakképzettség hiányában a tiszta ruhák raktározásáért volt felelős és az ételszállításban segédkezett mindaddig, amíg 1994-ben bevonult katonának. A sorkatonaság után az egészségügy területén folytatta a munkát beteghordóként, majd segédápolóként. A bizalom motiválta őt, hogy ápolási asszisztensként szakirányú végzettséget szerezzen. 17 év után elhagyta az egészségügyet és fuvarozó lett, de hamar rájött, hogy hivatása a kiszolgáltatott emberek mellé rendelte őt. 10 évig a szociális ellátás talán egyik legnehezebb területén dolgozott a Pszichiátriai Betegek Otthonában. 2018 márciusától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. Határozottsága miatt tisztelik, jó humora, segítőkészsége és türelme miatt pedig szeretik az otthon lakói. Önzetlen, segítőkész, szakmailag felkészült munkatárs. Nem ismer lehetetlent. A szlovákiai Sturovóból ingázik Esztergomba. A koronavírus járvány első hullámában 9 hétre beköltözött az intézménybe, hogy a határ lezárása miatt ne hagyja cserbe a lakókat, munkatársait és az intézményt. 

Némethné Sárosi Tímea
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci idősek otthonának mentálhigiénés munkatársa és intézményvezető-helyettese

2012 óta dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. Munkája során türelemmel, gondoskodó szeretettel, odafigyelő tisztelettel fordul az idős emberek felé. Színvonalas programokat szervez számukra, melyekkel mindennapjaikat színesebbé, tartalmasabbá teszi. Ha azt látja, hogy egy bent lakó idős ember a gyermekei, unokái távolléte miatt szomorkodik, akkor beszélgetéssel, személyre szóló figyelemmel erőt ad neki, bátorítja, felvidítja. A koronavírus járvány idején felelősségteljes munkával gondoskodott az idős ellátottak védelméről és az intézmény napi munkájának szervezéséről. 

Zupkó Gergely
A csenyétei Jelenlét program szociális munkatársa

10 éve dolgozik az ország legszegényebb településén, Csenyétén, 2 éve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként. Munkájára a Jelenlét program más helyszínein is számítanak, így a Martonyiban induló felzárkózást segítő programban is részt vesz. Lelkiismeretesen, nagy odafigyeléssel, tenni akarással fordul a rászoruló családok felé. A közösségi ház programjainak szervezésében, házfelújításokban és bonyolultabb lakhatási problémák megoldásában is aktív segítséget nyújt, de a faluban élő emberek mindenfajta problémával bizalommal és a megoldás reményével fordulnak hozzá.


2021-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta nem szakmai munkakörben dolgozó munkatársként:

Hernády Tamás
A Mosoly utcai Mosoda szolgálatvezetője

1998 óta a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, 2002 óta a Szeretetszolgálat budapesti csoportjának tagja. Eleinte idős és szociálisan rászoruló emberek házain végzett műszaki feladatokat koordinált, majd a Szatmár utcai karbantartó műhely vezetője lett és a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés rendszerének kialakítása lett a feladata. Nem sokkal később átvette a Mosoly utcai Mosoda vezetését, ahol szakmai irányításával kialakította a mosoda jelenleg is működő rendjét, melynek köszönhetően mára már nem csak a Szeretetszolgálat budapesti, hanem esztergomi, pilismaróti intézményeit és több külső partnerét ellátja tiszta ruhával, ágyneművel. Precíz, segítőkész, hatalmas munkabírású ember, munkatársai és a rászoruló emberek számíthatnak támogatására. Állhatatosan képviseli a jó ügyeket, amelyekben sosem a saját hasznát nézi. Nehézségek esetén kétségbeesés helyett a megoldásokat keresi. Alázatossága példaértékű az egész máltai közösség számára. Munkája mellett a közösségépítésben is aktív szerepet vállal. 

Ráski János
A Máltai Szeretetszolgálat észak-alföldi tetőkommandójának koordinátora

A felzárkózó településeken zajló ingatlanfelújításokat végző tetőkommandó megszervezésében, szakmai munkájának, eljárásainak kialakításában felülmúlhatatlan érdemeket szerzett. Tudja és vallja, hogy a felzárkózó településeken a komfort nélküli, veszélyes ingatlanok helyreállítása a benne élő családokkal és a közösséggel együtt az esélyteremtés fontos eszköze. Szakértelmére és gyorsaságára a Nyírpilis, Nyírkáta és Nyírmihálydi területén élő családok bármikor számíthatnak. A nyári katasztrofális jégverés után önkéteseivel együtt segédkezett az utakra dőlt fák eltakarításában és hetekig dolgozott a megrongálódott háztetőkön, hogy biztonságos fedél kerüljön a családok feje fölé. Elhivatottságával és tudásával épületek, lakások sokaságát mentette meg. 


2021-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta önkéntesként:

Dr. Asbóth Mária
A Szombathelyi Csoport vezetője

1975-ben végzett Budapesten az ELTE Állam-és Jogtudomány Karán. Fővárosi hivatalai után 1982-ben hazaköltözött Szombathelyre. ltt a Városi Tanács Igazgatási Osztály gyámügyi csoportjának, majd a gyámhivatalnak volt a vezetője 2012- ig. 1991 és 2019 között több egyetemen tanított. A Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportjának alapitó tagja, 2005-től vezetője. Életét gyermekkora óta meghatározza mély, személyes hite, és ebből fakadó elkötelezettsége a rászoruló emberek felé. Börtönmissziós szolgálata során számtalan fogvatartott és fegyőr életére volt nagy hatással. Mozgássérült fiataloknak tábort szervezett, és hosszú éveken keresztül vett részt máltai önkéntesként határon túli magyarokat támogató programokban. Csellengő gyerekeknek lakótelepi programot indított, adományokat gyűjt és oszt az önkéntes csoport élén. Ha kell, kerékpárral viszi ki a karácsonyi tartós élelmiszer csomagot a rászoruló embereknek. Máltai szolgálata mellett a város számos jótékonysági szervezetének önkéntese. Vallja, hogy ember, állat, növény mind Isten teremtménye, amit óvni, védeni kell. Küldetésének tartja a segítő szemlélet átadását a fiataloknak, a döntéshozóknak, a társadalom felelős tagjainak.

Jakus Edina
A Közép-Magyarországi Régió önkéntese

Közel 30 éve segíti önkéntesként a Szeretetszolgálat munkáját. Kezdetben a Vonat hajléktalanszállón vállalt szolgálatot, majd a Mesefal program vezetője lett. 20 év alatt, 30 városban, 780 önkéntes részvételével festettek ki kórházakat, óvodákat, hogy a barátságos mesehősök segítsék a gyerekek megnyugtatását, gyógyulását. Közel 30 éves önkéntességével elkötelezettsége példaértékű lehet mindenki számára. 2013 óta a Szeretetszolgálat munkatársa is. A pátyi teaműhely és a kreatív műhely vezetőjeként, ahol megváltozott munkaképességű emberek végeznek értékteremtő munkát, naponta mutatja meg kreativitását. Neki köszönheti a Szeretetszolgálat a máltai maszkokat, a dizájnpólókat és számos munkaruhát, valamint a szervezetet népszerűsítő különböző eseményekre készült kiegészítőket. Stabil értékrendje és hatalmas munkabírása az egész máltai közösséget erősíti. 

Lenkei Elekné
A Kecskeméti Csoport önkéntese

A Kecskeméti Csoport alapító tagja, - több mint három évtizede önkéntesként szolgál. Kezdetben a szociális csoport családokat, időseket segítő munkájába kapcsolódott be. Tevékenykedett a Nappali Melegedőben, részt vett a nyári táborok szervezésében, az önkéntes csoport hagyományos programjaiban. 15 éve a Ruha- és Adományraktárban dolgozik. Részt vesz a Csoport közösségi életében – a kereszténység mindennapi megélése természetéből és hűségéből fakad. A rászoruló emberekhez nagy empátiával közelít, számára ők a legfontosabbak. Megbízható, lelkiismeretes, szerény és kedves. Mindenki számára tartogat egy mosolyt. 

Szeles Lászlóné
A Tatai Csoport önkéntese

2003-tól a Máltai Szeretetszolgálat önkéntese, 2007-től a Tatai Csoport tagja. A kezdetekben a szokásos önkéntes munkákban vett részt, majd a csoport gazdasági ügyeit, igazgatását kezdte irányítani. A régiók megalakulásakor a Közép-Dunántúli Régió gazdasági vezetője lett. Munkáját ekkor is önkéntesként, a háttérből végezte, mert nem szeret reflektorfényben lenni. Az évek múltával a tatai idősek napközi otthonában lett lelkes önkéntes, segíti az intézmény munkáját, motorja és támogatója az ott folyó közösségi életnek, programoknak – ha kell társasozik, programot szervez, gondoz, ápolja a nála sokkal rosszabb fizikai állapotban lévő tagokat, ellátottakat. 

Törsök Vámos Mónika
A Máltai Szeretetszolgálat önkéntese

A Szeretetszolgálat szociális ápoló és gondozó képző iskolájának egyik első évfolyamában végzett, már akkor, a ’90-es évek elején önkéntesként segítette a szervezet munkáját. 1997 óta a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. Gondozott hajléktalan embereket a Szatmár utcába, majd a Feszty Árpád úti intézményben, és hosszú évekig vizsgálta őket a tüdőszűrő buszon. A Solymár utcai játszótéren a gyerekek és családok támasza volt, napjainkban az országos logisztikai központ fáradhatatlan munkatársa. Miközben munkáját magas minőségben végzi, az önkéntesség magától értetődő része az életének. Szinte nem volt olyan katasztrófahelyzet az elmúlt közel harminc évben, melyben ne vállalt volna szolgálatot máltai önkéntesként. Nem volt megállása, amíg nem kapott szendvicset minden segítő a devecseri vörösiszap ömlés után, és amíg nem volt forró tea minden gáton dolgozó kezében az árvizek idején. A koronavírus járvány elleni védekezés egyik legfontosabb előkészítője az országos raktárban. Alázatos munkájának alapja a nyolcágú kereszthez való hűsége, kitartása a máltai küldetésben és ragaszkodása a rászorulókért végzett szolgálathoz. 

2021-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta intézményvezető munkakörben dolgozó munkatársként:

Aradi Albertné Ildikó
A sátoraljaújhelyi Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedőjének intézmény vezetője

2012 óta dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Nagyfokú szakértelemmel vezeti az intézményt, gondoskodik annak napi működéséről, szervezi a szakmai munkát. Az irodai munka mellett a gyakorlati feladatokból is kiveszi a részét, gyakran látogatja az utcán élő hajléktalan embereket, az utcai gondozásba is lelkiismeretesen bekapcsolódik. Az intézményvezetői feladatköre mellett a helyi önkéntes csoport csoportvezető-helyettese is. Szervezésének köszönhetően az elmúlt években több ezer kilogramm élelmiszert mentettek meg áruházakból, amit a környékbeli rászoruló embereknek juttatott el az önkétes csoport. 

Deákné Juhász Katalin
A Monori Gondviselés Háza Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat és a Tabán Jelenlét program vezetője

2013-ban lett a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa Monoron, a szenvedélybetegeket segítő intézmény közösségi koordinátoraként. A korábban a telepen családgondozóként szerzett tapasztalatait könnyen tudta hasznosítani új munkájában, hiszen a monori Jelenlét program és a szenvedélybeteg emberek ellátása szorosan összekapcsolódott. Határozott, megbízható és kitartó, aki nem ijed meg a feladatoktól és az új kihívásoktól. Ennek is köszönhető, hogy a szenvedélybetegek ellátását végző intézmény vezetése mellett a Jelenlét program szakmai irányítását is átvehette. Szoros együttműködést alakított ki a településen működő valamennyi Máltai intézménnyel, az önkormányzattal, és a településen működő szociális, egészségügyi és oktatási intézményekkel. A telepi asszonyokkal közösen álmodták meg és fejlesztik az Elfogadás Sütödét, mellyel szociális szövetkezetként értékteremtő munkahelyeket hoztak létre a Tabán telepen. 2019 óta önkéntesként is támogatja a közösség munkáját. 

Karácsony Zsolt Antalné
A fehérgyarmati Gondviselés Háza Fogyatékos és Szenvedélybeteg Személyek Nappali Intézménye vezetője

10 éve a Szeretetszolgálat munkatársa és intézményvezetője Fehérgyarmaton. Kezei nyomán alakult a fogyatékos és szenvedélybeteg személyek nappali intézménye a térségben meghatározó szolgáltatássá. Intézményi munkája mellett példamutató módon szervezte és végzi a Szeretetszolgálat helyi önkéntes csoportjának tevékenységét, adományt gyűjt és juttat el rászoruló embereknek, gondoskodó szeretettel támogatja a bajba jutott családokat. 

Németh Rita
A győri Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi otthonának intézményvezetője

2003 és 2005 között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogató Szolgálat szolgálatvezetője volt, 2006-tól a győri Fogyatékosok Napközi vezetője lett. Az intézmény szakmai tevékenységének irányítása mellett folyamatosan és tevékenyen együttműködik a Máltai Szeretetszolgálat többi intézményével, valamint a Győrben és környékén működő szociális és egészségügyi intézményekkel. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, szociális munkás diplomája után, szociális szakvizsgát tett fogyatékos emberek szociális ellátása, rehabilitációja témában, majd a Semmelweis Egyetem szociális ágazati mester vezetőképzését végezte el. Mentorálja a Széchenyi István Egyetem hallgatóit, valamint a szociális gondozó és ápoló tanfolyamon résztvevő tanulókat. Munkája a hivatása is, melynek alapja személyes hite mellett a máltai hitvallás, amely meghatározza életét, munkáját és a fogyatékos emberek iránti figyelmét. Elsők közt jelentkezik az önkéntes feladatokra, legyen szó katasztrófa helyzetről, adománygyűjtésről, régiós vagy országos programok szervezéséről. 

2021-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját posztumusz kapta:

Váradiné Kicska Mária
A tarpai Biztos Kezdet Gyerekház vezetője

2018 szeptemberétől dolgozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyerekesély programjában. Mielőtt a szervezet munkatársa lett, egy beszélgetés alkalmával azt mondta, rajta van a bakancslistáján, hogy egyszer Máltás legyen. Az lett, és ahogy közvetlen munkatársai mondják, olyan igazi Máltás lett! Mindenkit ismert Tarpán, és őt is mindenki ismerte.
A gyerekek és a szülők egyaránt számíthattak rá. Mély hite és elhivatottsága munkatársai számára is erőt adó volt. Mindenkihez volt egy jó szava és mindenkinek volt egy jó kávéja. 63 éves korában súlyos betegség után fejezte be földi útját. A gyermekek jövőjéért végzett példamutató szolgálatáért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöksége posztumusz Ambrózia-díjat adományoz Váradiné Kicska Mária intézményvezetőnek. A díjat lánya, Váradi Ágnes vette át.