Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló törvényt fogadott el az Országgyűlés május 19-én.  Az egyházak által átvett szociális intézmények esetében korábban ingyenes használati megállapodással adták át a feladatellátást szolgáló vagyont. Ez a jövőben úgy változik meg, hogy a vagyonelemek ingyenesen az egyházi fenntartó tulajdonába adhatók, de azokat csak az eredeti feladat ellátására használhatják.

„A tulajdonjog rendezésével a Máltai Szeretetszolgálat nem vagyont kapott, hanem lehetőséget, hogy az átvett feladatot egyszerűbben tudja elvégezni.” – mondta Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök május 20-án, a Szeretetszolgálat esztergomi Gondviselés Háza Zöld Fenyő Időskorúak Otthonában tartott tájékoztatón. Az eddig állami tulajdonban és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezelésében működő intézmények ingatlanjait a Szeretetszolgálat térítésmentesen használta, viszont sem joga, sem lehetősége nem volt fejleszteni azokat. „Nekünk, máltaiaknak, ez nem vagyonjogi kérdés, hanem lehetőség arra, hogy az ingatlanok fejlesztését, esetleges átalakítását kezünkbe vehessük.” Az ügyvezető alelnök azt is elmondta, a jogszabály értelmében a tulajdonjog addig marad az egyházi fenntartóknál, többek között a Máltai Szeretetszolgálatnál, amíg a szociális tevékenységet ellátják az ingatlanban.

Az új törvény részleteit Semjén Zsolt ismertette a Máltai Szeretetszolgálat esztergomi intézményének udvarán. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, ezek az intézmények ez idáig is egyházi fenntartásban működtek. A törvény arra ad lehetőséget, hogy azok rendelkezzenek az ingatlan tulajdonjogával is, akik az ellátást végzik. Semjén Zsolt elmondta, a szociális alapszolgáltatások 44%-át, a szociális szakellátás 25%-át egyházi fenntartók működtetik. „Az a helyes, hogy azé legyen a tulajdon, aki a feladatot végzi. Emellett ez ésszerű és praktikus is, ugyanis, ha fejlesztést végeznének, vagy uniós forrásra pályáznak, akkor a tulajdonos hozzájárulása kell. Ugyanakkor a biztonságos működtetés garanciáját is jelenti az, hogy az ingatlan tulajdonjoga is átkerült az egyházhoz.” A miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a koronavírus járvány idején az egyházi intézményekben dolgozó gondozóknak. „Az egyházi intézményekben rendkívül alacsony volt a fertőzési arány, a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben egyáltalán nem volt fertőzés.” – ismertette Semjén Zsolt.

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a szociális területen végzett ellátás nem lehet állami monopólium „Az állam mellett az önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, alapítványok is jelen vannak, mert azt a közösségi kötődést, ami a szociális területen fontos, ezek a szervezetek meg tudják adni. Az egyházi szervezetek alapvetően ilyenek. A jogszabály az egyház évszázados természetes tevékenységének, missziójának támogatása.” Az államtitkár a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán elmondta, további türelmet kérnek a szociális területen dolgozóktól és a gondozottaktól, hiszen a veszélyeztetettség hosszabb ideig fennmarad, a korlátozásokra, az elszigeteltségre tovább van szükség van.