A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018 májusa és 2019 novembere között zajló fejlesztési projektjének célja egy olyan hosszútávon is fenntartható szakmai és szervezeti működés kidolgozása volt, mely az intézményekben összegyűlt tapasztalatokra és jó gyakorlatra építve, új eszközök bevonásával segíti a Szeretetszolgálat bentlakásos intézményeinek mindennapi működését, és javítja az ott gondozott emberek életminőségét. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektben résztvevő tizenhat idős és hajléktalan embereket gondozó bentlakásos intézményében több mint ezer embert látnak el naponta.

A szervezetfejlesztés során felmérték az intézmények strukturális működését, valamint a fejlesztendő területeket. A Szeretetszolgálat regionális vezetői, az intézményvezetők, valamint az intézmények főmunkatársai számára a helyzetfelmérést követően készségfejlesztő tréningeket tartottak külső fejlesztő szakemberek változáskezelés, együttműködés és stratégiai menedzsment témában. Továbbá az intézményi munkát segítő kézikönyvek, többek között stratégiai és projekt menedzsment kiadványok is készültek.

A szakmai fejlesztés részeként az intézményvezetőkből álló munkacsoportok összegyűjtötték az ápolásban, gondozásban, esetkezelésben alkalmazott jó gyakorlatokat. Az adatok és tapasztalatok alapján több olyan protokollt alakítottak ki, melyek könnyen elsajátíthatóan megoszthatóak nemcsak a projektben résztvevő, de a Máltai Szeretetszolgálat más intézményeivel is. A hajléktalan emberek ellátását végző menedékhelyek számára egységes szükségletfelmérő kérdéssort állítottak össze, melyet a projekt időtartama alatt teszteltek. A felmérést beépítik a Szeretetszolgálat életút követő rendszerébe, mely alapján a szociális munkások kidolgozhatják az egyéni gondozási terveket, valamint hosszútávon követhető válik a hajléktalan emberek ellátása. Emellett sorstárs segítő rendszert alakítottak ki, melynek során a hajléktalanságot megélt, illetve jelenleg is hajléktalanként élő embereket vonnak az intézmények munkájába. Többek között a krízisautó munkatársaival tartanak, és közösen beszélik rá a hajléktalan embereket, hogy fogadják el az ellátást. Jó példájuk segíthet a meggyőzésben.

A Máltai Szeretetszolgálat Budapesten jól működő, hajléktalan embereket ellátó intézményekben alkalmazott ügyfél- és esetkövető informatikai rendszerét bevezetik a projektben résztvevő vidéki hajléktalanellátó intézményekben is. Az életút követő rendszert továbbfejlesztette a máltai szervezet, megújult a kezelőfelület, diszpécsermodullal, valamint mobil alkalmazással bővítették.

Az időskorúak otthonaiban olyan jó gyakorlatokat gyűjtöttek össze, melyek a demenciában szenvedő idős emberek gondozásában nyújtanak segítséget. Zene és mozgásterápiás módszereket fejlesztettek ki, melyek segítenek megőrizni az idős-beteg emberek szellemi és testi egészségét. A zeneterápiás foglalkozásokat illatokkal egészítik ki, melyek visszaidézik az idős emberek gyermek- és fiatalkori emlékeit, valamint olyan archív rádióadások részleteit szerkesztik a zenék közé, melyek segítenek felidézni életük eseményeit. A mozgásterápia a megelőzést és a fejlesztést egyaránt szolgálja az különböző tornák és gyógyászati segédeszközök felhasználásával. A módszerek és azok szakmai hátterei elérhetőek lesznek a maltai.hu oldalon.

A projekt során az ellátást javító speciális gyógyászati segédeszközök, köztük a mozgásterápiát kiegészítő, vérkeringést segítő BEMER diagnosztikai készülék beszerzése mellett az ellátás hatékonyságához szükséges irodai eszközöket is vásárolt az intézmények számára a Szeretetszolgálat.

Az EFOP-1.9.8-17-2017-00001 számú projektet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 328 040 800 forintból valósult meg.

A projektről részletesen tájékozódhatnak a https://maltai.hu/efop19817201700001 oldalon.

 

További információ: kommunikacio@maltai.hu