Az önkéntesség HATÁRÁTKELÉS: ez az ajtó, ami kijáratot jelent önmagunkból. Az önkéntesség semmissé teszi a válaszfalat ember és ember között, hidat épít kényelmesség és áldozathozatal között, elevezet a félelemtől lelkesedésig, a tehetetlenségtől a rajtunk túlmutató célig.

Az önkéntesség GYÓGYÍR: csökkenti a stresszt, serkenti az életet szolgáló testi funkciókat, enyhíti a magányt és a kilátástalanságot, megszünteti az időpazarlást, a motiválatlanságot és a hiányt.

Az önkéntesség EGYENSÚLY: egyén, kapcsolat és közösség harmóniája. Az önkéntesség szabadság és felelősség – kéz a kézben. Az önkéntesség a szeretet paradoxona: amit másnak ajándékozunk, sokszorosan megtérül hozzánk.

Az önkéntesség JÁTÉK: szabadon és kreatívan merülünk el abban, amiben jók vagyunk, amiben mi magunk és mások is örömüket lelik. Az önkéntesség a szív elhatározása, önazonosságot, élményt és teremtőképességet nem csak nyomokban tartalmazó, tiszta emberi döntés.

Az önkéntesség VALÓDI VÁLTOZÁS. Növekedés. Fenntartható osztozás. Az egymásrautaltságunk vigasztaló arca. Az önkéntesség nem a csillogó látszat, nem a pénzre váltható élmény és nem is befolyásolás, hanem a szeretet megörökítése a múló pillanatokban.

Az ételt osztó, szolgálati autót vezető, ágyneműt mosó, kenyeret kenő, gyerekekre vigyázó, gyógyszert adagoló, ruhát válogató, homokzsákot pakoló, adminisztráló, fürdető-sebkötöző, programot szervező, hajnalban kelő és hétvégén is tettrekész önkéntesek láthatatlan sorsfordítók.

Ők a valódi változás a világban.

Ezzel a videóval is szeretnénk megköszönni fáradhatatlan, szívvel-lélekkel végzett munkájukat!