2013 szeptemberében hozta létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pácin Tanodáját. A településen jellemző gyermekszám csökkenés miatt még nagyobb szükség van a tanoda működésére. A pályázati forrásból létrehozott tanoda működését 2016 február 1-je és 2018. június 30. között az EFOP.3.3.1-15-2015-00518 kódszámú pályázat 30 millió forintos támogatásából finanszírozta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A pályázati időszak lezárása után a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Jelenlét program részeként folytatódik tovább a tanodában zajló munka. 

A tanoda iskolai tanítási időben hétfőtől péntekig tart nyitva, délutánonként 32 gyermeknek tartanak foglalkozásokat, de iskolai szünetekben és nyári időszakban is várják a családokat. A foglalkozások összetett formában segítik a tanulókat a szövegértés, olvasás, matematika és a német nyelt területén. A tanárok és mentorok személyre szabottan segítenek a tanulóknak a helyes tanulási módszerek elsajátításában, valamint az iskolában tanultak elmélyítésében. A társasjáték a kiscsoportos fejlesztő foglalkozások fontos eleme, ami mellett a tanoda szakemberei egyéni fejlesztést is végeznek, valamint kortárs segítőkhöz is fordulhatnak a gyerekek, ha problémájuk akad otthon vagy az iskolában. A tanoda a Jelenlét program részeként olyan közösséget nyújt a gyerekeknek és családoknak, ahova személyes vagy szociális problémájukkal is fordulhatnak. A tantárgyi felzárkóztatás mellett zenét és hangszerismeretet tanulnak a gyerekek, valamint rajz és irodalmi versenyekre készítik fel őket a szakemberek.

A projekt ideje alatt 46 tanuló járt a Szeretetszolgálat Pácin Tanodájába, akik közül tizenegyen elballagtak. A tanoda kezdeményezésére a gyermekeknek szánt programokat a helyi intézmények és szervezetek közösen szervezik, ezzel is hozzájárulva a közösség erősítéshez. A nyílt programokon nemcsak a tanodás gyerekek vehettek részt, hanem más helyi fiatalok és idősek, szülők és családok. A tanodában három tanár, egy mentor és egy helyi segítő munkatárs dolgozik, akiket a rendezvényeken, nyílt programokon önkéntesek segítenek.

A szociális munka sikerének mértékegysége minden helyszínen és minden közösségben más és más. Pácin Tanodájában a tanárok és szociális szakemberek sikerként értékelik, hogy amellett, hogy hogy a tanodába járó gyerekek iskolai teljesítménye javult, a legtöbben türelmesebben lettek, kitartóbbak, udvariasabbak és az önismereti foglalkozások révén nőtt az önbizalmuk, és eredményesebben tanulnak tovább.