Szeretetre teremtve

Dr. Nagy-Bozsókyné Dr. Kérdy Mária mélyen vallásos, kemény hitű, csodálatosan céltudatos, fáradhatatlanul tenni akaró, és folyamatosan a jót cselekedni igyekvő erős asszony volt. Az az erős ember, aki szeret, és azért szeret, mert erős, mert szeretettel karolja át Isten gondolatait. Ö a Szentlélek tüzével átitatott ember. Ha a tüzes lángnyelv nem is látszik a fején, de megismerszik a hitben, reményben, szeretetben, bizalomban, áhítatban, küzdelmes, törekvő, bátor, Istenhez ragaszkodó, nemes, tiszta, áldozatos, türelmes, készséges, finom, kíméletes, jóindulatú, érdeklődő, nagylelkű, elnéző, alázatos, igénytelen, fennkölt lelkületről. Aki követi a Lélek indításait, mert finom érzékenysége, és sok-sok imája, a lelke lélegzetvétele által folyamatosan Istenből töltekezik. „A Te indításod bennünk, hogy gyönyörűséges dicsérnünk Téged, mert Magadnak Magadhoz teremtettél minket” – ahogyan Szent Ágoston fogalmazza a Szeretetből szeretetre teremtett ember „gyönyörűséges” örömét, amit, akivel csak találkozik, mindenkire tovább sugároz. Használunk egy kedves népmondást, amikor meglátunk valakit, vagy valamit, aki, vagy ami különlegesen szép: No; őt, vagy ezt is jókedvében teremtette az Isten. Ez a mondás illett rá is, mert kívül belül szép volt Mária, vagy ahogyan barátai szólították: Mari. Törékeny alkatú, mindig érdeklődéssel csillogó zöld szemmel, és ehhez fiatalon a vállig omló sötét szőke hajával.

John Donne metafizikus költő, és lelkész gondolatát választotta regénye mottójául Ernest Hemingway: „Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól”.

2016. október 30-án nemcsak egy nagycsalád lett kevesebb, ahonnan hiányzik a férjnek a felesége, a három gyermeknek az édesanyja, a tizenkét unokának a nagymamája, és egy dédunokának a dédije.
Európa egy kereszténnyel lett szegényebb, egy konfraterrel a piarista rend, és egy cserkésszel van kevesebb a világon. Bárha egy példázatos élet emlékezetével gazdagabb lett.