Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Úrnapja - Krisztus szent testének és vérének ünneplése2017-06-18 00:00:00Szentmise bevezetése

Kedves Testvérek!

Minden vasárnap Úrnapja, az Úr győzelmi napja! Jézus győzelmét ünnepeljük, Jézus legyőzte a rosszat, legyőzte a halált! Az új életre emlékezünk, a húsvéti életre! Sajátos a mai vasárnap elnevezése: Úrnapja!

Így hívjuk ezt az ünnepet, azt jelenti, hogy Jézusnak a rossz fölötti győzelmének titkába bocsátkozunk! Mit jelent ez a titok?

Jézus értünk adta oda az életét! Ebből az odaadásból születik a keresztények új élete! Nekünk ezt az új életet kell megjelenítenünk a világban! Ha ez nem sikerül, akkor Európából Afrika lesz, Ázsia lesz! Ez az egyetlen lehetőségünk!

Ezért a mai ünnepen a keresztény élet titkába merészkedünk! A keresztény élet titka a szentmiséből táplálkozik! Elkezdődött a nyár, elfogytak a gyerekek az oltár körül, a családok is, mert mindenki úgy gondolja, hogy most ki lehet venni a szabadságot. Kísértés, hogy úgy gondoljuk, hogy a szabadság azt is jelenti, hogy innen is kivesszük a szabadságunkat, a templomokból, a szentmiséről! Mindenesetre mi itt vagyunk és ünnepelünk!

Ünnepelünk, mert tudjuk azt, hogy nemcsak kenyérrel él az ember! A lelki táplálékra is szükségünk van!

A mai ünnep e felé a lelki táplálék felé fordítja figyelmünket, mert a Lélek hordozza az életet!  A Lélek hordozza a világot! Szükségünk van erre a lelki táplálékra, különben erősebb lesz a Lélek erejénél a kard ereje! Erősebbek lesznek a fegyverek, az e világi próbálkozások!

Mi most lélekben ünnepelünk! Úrnapja van!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Hallottuk az evangéliumot. Hallottuk a dicsőítő himnuszt, amit a fiatalok énekeltek! Minden szentmisén az átváltoztatás után vallomást teszünk! A szentmise bevezetőjében mondtam, hogy a keresztény élet a szentmiséből él!
A keresztény élet sajátos élet! Nem az az élet, amit a Föld adhat! Ez olyan élet, amely a földi életet átnemesíti! Lelkesíti! Lélekkel tölti meg! A földi élet túlságosan testi!

Európa végnapjait éli
A mai világban teljesen elhatalmasodott a test ereje! Mindent ez határoz meg, a világ gondolkodását, magatartását, az emberi kapcsolatokat. Mindent a test határoz meg! Mintha elfogyott volna a Lélek! Ezért mondtam:

A keresztény élet a szentmiséből él! Egyedül itt beszélnek a lélekről, a lélek eledeléről!

A napokban olvastam, valaki jajong, le is merte írni: Európa elveszítette a lelkét, erőtlen! Az, amit Európa művel, mintegy behívja egy másik világ embereit. Ezzel kaput nyit annak, hogy Európa megszűnjön, mert akik érkeznek, azok hozzák ide a maguk gondolkodását, a maguk kultúráját, a maguk világát.

Európát a Lélek szülte! Európát a Lélek formálta olyanná, amilyen! A neoliberális gondolkodás Európát halálra ítélte!

Ez a felvilágosodás korában kezdődött, most a végéhez közeledik! A keresztény lelkiség a szentmiséből él, a kiüresedett templomok arról beszélnek, hogy Európa végnapjait éli, mert elfogyott a Lélek! Nincs szó Lélekről, majdnem mosolyognak: mi az, hogy lelki eledel?

A mai ünnep arról szól, hogy az ember a Lélek felől él

Minden szentmisén ezt az igazságot mondjuk ki: Íme hitünk szent titka! Halálodat hirdetjük és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!

Miről szól Jézus halála? Arról szól, hogy Jézus odaadja az életét értünk! Miről szól az ember élete? Arról szól, hogy odaadjuk az életünket egymásnak! Egymásért! Vagy nem? Ha nem, akkor megszűnik a történelem!

A mi történelmünk egyértelmű: Hittel valljuk feltámadásodat, vagyis az új életet, azt az életet, amely a Lélek felől gondolja el az ember világát, az ember kapcsolatait!

A szeretet érthetetlen
Ha a Lélek felől gondoljuk el az életet, akkor vagy az határozza meg az életünket, ami érthetetlen, vagy nincs is életünk! Mi az, ami érthetetlen? A szeretet! A szeretetnek nincsenek igazából emberi magyarázatai! A szeretet vagy megszületik, vagy nem! Ha megszületik, akkor kockáztat! Ebből lehet élni!

Ha nem születik meg, akkor csak számítás van! Ahol csak számítás van, ott az esetek többségében haszonlesésről van szó! Ne áltassuk magunkat!

Ünnepeljünk
A kérdés az, hogy tudunk-e ma ünnepelni? Tudunk-e valamit is elgondolni az Oltáriszentség titkáról? A nagy gondolkodók azt mondták: Ó, csodálandó dolog!

Én még tudtam csodálkozni! Rá tudtam csodálkozni az Oltáriszentség titkára, Krisztus titkára!

A mai ember azt mondja: Ó, érthetetlen! A mai ember olyan ostoba, beleszédült a tanultságába, az ismereteibe, azt gondolja, csak az van, amit megért, amit tud. Talán ezért laposodtak el a kapcsolataink is, ha csak az tart össze bennünket, ami érthető, akkor vége mindennek!

Az Úr közelségének öröme
Ez az ünnep az Úr közelségének öröméből született! – mondja Aquinói Szent tamás, a legnagyobb katolikus keresztény gondolkodó a XII században. Ez az ünnep abból az örömből született, ami az ember szívében születik meg a fölött, hogy közel van az Isten!

A XII század embere ennek még örült! Ma állandóan arról beszélünk, hogy távol van az Isten, olyan távol van, hogy talán nincs is! Ugyanakkor szeretnénk, ki is fejezzük a vágyainkat, hogy jó lenne, ha közelebb lenne! Távol, vagy közel? Nem ilyen kérdés ez! Ez a Lélek világa!

Az Ószövetség Isten közelségéről
Sok olyant olvasunk fel az Ószövetségből, ami nagyon idegen lehet. Mit tudunk mi kezdeni a szemet-szemért, fogat-fogért világával?  De még ott is vannak felragyogó titkok, ahol azt olvassuk, hogy vannak-e olyan népek, amelyeknek az istenei olyan közel vannak hozzájuk, mint amilyen közel van hozzánk az Úr, a mi Istenünk! A hívő zsidóság, akik a titkot értették, azok arról beszéltek, hogy Isten szava, amely Mózeshez szólt, milyen közel van hozzájuk!

Az Újszövetség Isten közelségéről
Olyan közel van hozzánk az Isten, hogy értünk Emberré lesz Jézus Krisztusban! Olyan közel van hozzánk az Isten, hogy Jézus azt mondja:
Vágyva-vágytam veletek elkölteni ezt a lakomát! Ez az utolsó vacsorára utaló csodálatos jézusi szó! Jézus azt mondja: Veletek maradok minden nap a világ végezetéig!

A templomok üvegablakai
A kenyér az Én testem a bor az Én vérem! Ezen akad meg az emberi gondolat, mert hogy lehet? Ezt kívülről nem lehet megérteni, csak belülről! A mi kápolnánkban csak egy üvegablak van. Vannak templomok, amik tele vannak üvegablakokkal. Nem véletlen, hogy ilyen ablakokat készítettek a múltban, mert ez az üvegablak csak belülről érthető! Nézzék meg azokat a csodálatos üvegablakokat, amiket például a Mátyás templomban láthatunk.

Az üvegablak kívülről nézve semmi, vak! Ha bejövünk, akkor látjuk a titkot, amit mutatni akar az ablak, kívülről nem látjuk, csak belülről!

Az Oltáriszentség titka
Az Oltáriszentség titka is csak belülről érthető, csak a hit felől érthető! A középkori ember így nevezte ezt a titkot: Krisztus szenvedésének a titka, aki azt mondja: Testemet adom, a Véremet ontom! Ez sem elég! Azt is hozzá kell tenni, amit Jézus mondott: Értetek! Meghalhat valaki, kionthatják a vérét valakinek, és? De ha értetek! Most emlékeztünk az 56-os hősökre, akik értünk kockáztatták az életüket! Micsoda különbség, mint amikor valaki áldozat! Csak belülről érthető!

Ez az odaadás gesztusa! A belülről érthetőség azt jelenti, hogy Jézus értünk adja oda az életét!

Ez a titok jelenik meg az Oltáriszentségben! Ezáltal marad itt velünk Jézus a világ végezetéig! Ne a külsőt nézzük, a kenyeret, meg a bort,
hanem Jézus szavára figyeljünk! Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!

Jézus, akinek a szenvedésére emlékezünk
Ki az az ostoba ember, aki szívesen emlékezik a szenvedésekre? Mennyit emlékezünk mi magyarok a tragédiáinkra, Trianonra, a 48-as forradalomra, az 56-os forradalomra és sok minden másra! Ki emlékezik a rosszra?

Jézus szenvedésének emlékezetéből
valami jó jön ki, az, hogy értünk! Jézus ezt a jót akarja jelenvalóvá tenni a világban! Az értem és egymásért tűnt el a hitetlenség okán ebből a világból! Ha nem egymásért éltünk, akkor bezárult az élet kapuja! Akkor meghaltunk! Ha ez elhatalmasodik, akkor vége mindennek!

Azért emlékezünk hitünk titkára, Jézus szenvedésére, mert értünk történik és azt akarja, hogy ez a gondolkodás, ez a Lélek felől való magatartás jelen legyen az egyéni életünkben, a társadalomban, a világunkban! A mai ünnepen, Úrnapján erre kell figyelnünk!

Talán tudunk tanulni, ha még lesz időnk arra, hogy örülni tudunk az Úr közelségének, ha még lesz időnk arra, hogy imádkozzunk is nap mint nap keveset, sokat, ha még lesz időnk arra, hogy legalább vasárnap az Úr közelségére áhítozva ünnepelünk együtt! Vasárnap azt jelenti, Krisztus családja, Isten népe gyűl össze!

Ha ez nem történik meg, akkor kihal a család, akkor nincs többé Isten népe! Érezzük ezt a veszélyt? Érezzük azt, hogy a pallós itt van a fejünk fölött? A család, a nép!

Nem véletlen, hogy a II. Vatikáni Zsinat az asztalt tette az emlékezés középpontjába! Ez nem éttermi asztal! Ez Krisztus asztala! E körül a családtagok gyűlnek össze, akik Krisztusban megkeresztelkedtek! E körül az Isten népe gyűl össze, akik ezeket az értékeket értékelik és magukénak akarják! Ezen az asztalon lelki étel van!

Szent Ágoston
Ha a mélységekbe akarunk tekinteni, akkor Szent Ágoston gondolatára figyeljünk, aki a IV, V évszázadban rengeteget tépelődött ezen, mint hatalmas gondolkodó. Azt mondja, hogy ez asszimiláció! Ahogy az ember megeszi az ételt, ami a családi asztalon van, azt az ember asszimilálja, beépíti a testébe és ez által él. Testi étel.

A lelki étel azt jelenti, – mondja Szent Ágoston – hogy Jézus az erősebb, ő asszimilál bennünket! Jézus építi be a mi egyéni életünket,
a mi emberi életünket az ő isteni életébe! Ez a lelki táplálkozás!

Azért van értelme az evésnek, mert az ember erősebb, képes feldolgozni és beépíteni szervezetébe az ételt. A lelki táplálkozásnál Jézus az erősebb! Jézus építi be a mi életünket az ő isteni életébe! Erről nem szabad lemondani!

Aki erről lemond, az csak eszik! Borzasztó, ha az ember csak eszik! Ez a testi táplálkozás nekünk a vesztünk. Egyfolytában hallom, hogy Magyarország az evés áldozata! Hogy van ez? Ha Isten nincs, a keresztény értékrendet megszüntettük, akkor gépekké válunk, evőgépekké!

Az asztal a középpont, családi asztal, krisztusi asztal! Étel van rajta, lelki étel! Krisztus akar bennünket asszimilálni, krisztusivá tenni, lelki emberekké tenni! Önmagát adja értünk! Ebben az esetben Isten népe él! A mai ünnepen az életre kell gondolnunk, a lelki életre!

+  A M E N  +


Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát imádkozzuk. Ebben az imádságunkban két ember emlékezetére gondoljunk és adjunk helyet ebben az imádságban. Mind a ketten halva fekszenek. Az egyik egy magyar ember, a másik egy német. A magyar ember Fónay Jenő, a másik ember Helmut Kohl. Erre a két emberre külön is gondoljunk az imádságunkban, ők még egy régi generáció képviselői. Ez a generáció lassan kihal velük együtt! Ezek az emberek még közösségben tudtak gondolkodni!

Gondoljunk Jenőre, aki négy hónapon keresztül a siralomházban várta azt, hogy mikor végzik ki. Hála Istennek fölmentették. Gondoljunk Helmut Kohlra egy mondata miatt különösen mi magyarok. Amikor azt kérték tőlem, hogy a Zugligeti plébánia lehessen a német nagykövetség munkahelye, - nem lehetett választani, de ez már politikai döntés volt - akkor telefonon azt mondtam, hogy ez engem aggaszt.

Pár óra múlva visszahívott: Kedves Páter, beszéltem Gorbacsov Úrral, aki azt mondta: a magyarok jó emberek!  Nekem ez elég, legyen magának is elég! Köszönjük Gorbacsov és Helmut Kohl. Köszönjük Helmut Kohlnak ezt a mondatot: a magyarok jó emberek! Legyünk azok! Őrizzük az 56-os hőseink emlékét! Ma különösen gondoljunk Jenőre, aki az én lelkemhez tartozott mindig, akkor is, amikor ez az összetartozás nem volt dicséretes!

Mi Atyánk…

Könyörögjünk
Kérünk Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, 
aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké!                              

Amen

+  Á L D Á S  +