Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Virágvasárnap2017-04-18 00:00:00Barkaszentelés a templom udvarán

Jézus, ki legfőbb mesterünk, szamárcsikóra ültetve Jeruzsálembe érkezik!
Isten kegyelme mily csodás, jósága hozzánk végtelen!
Kicsiny szamáron jön közénk, Ki a világot alkotá!

 

 

Kedves Testvérek!

Minden nap ajándék! Ez a mai nap egészen sajátos lehetőséget nyújt nekünk, befogadhatjuk az életünkbe Jézust! Jó lenne minden egyes napot így kezdeni! Nem egyedül járunk az úton, Jézus mindig velünk van! A mi emberi életutunk közös út!

Ahhoz, hogy Jézussal együtt tudjunk menni az úton, a tőle tanult értékeknek kell meghonosodni szívünkben!

Ma Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk

Várták! Ki tudja, hogy akkor milyen várakozás volt az emberek szívében. A Szentírás sajátos felvilágosítást ad, az emberek e világi megváltót vártak. Bizonyos értelemben érthető is, hiszen nekünk e világi problémáink vannak! E világi kérdéseink megoldásában várjuk az Istent! Csak egyről nem szabad megfeledkezni!

Gondjaink, bajaink megoldásához a mi emberi törekvéseink nem elegendők! Valahol kicsit mindig kisiklunk! Valahol kicsit mindig magunk felé fordulunk! Ezért gondjaink, bajaink megoldására Isten segítségére van szükségünk!

Jézus jöjj el Magyarországra
Ma azért kellene imádkozni, hogy Jézus bevonulhasson Magyarországra. Az emlékezés fontos: mit jelenthetett a jeruzsálemi bevonulás akkor. Mi tudjuk: a hit története kezdődött Jézussal! Úgy tűnik, hogy a mi hitünk nagyon meggyengült, ezért ma egy új bevonulást kellene előkészíteni Jézusnak.

Jöjjön el Jézus ide Magyarországra, a mi magyar szíveinkbe!

Annyiféleképpen értékelik magyar mentalitásunkat, magyar törekvéseinket ebben a világban, Európában is. Lehet, hogy most 2017 nagyhetének kezdetén erre többet kellene gondolni.

Engedjük be Jézust az életünkbe! Jézussal együttműködve gondjainkra, bajainkra is megtaláljuk a megoldást!

Kezdjünk ünnepelni
A jeruzsálemi bevonulásra emlékezve megáldjuk ezeket az ágakat. Itt a mi európai interkontinentális klímánk világában éppen csak serked a természet. A zsengét, az élet első üzenetét szeretnénk Jézus elé vinni!

Barkaszentelés

Mindenható örök Isten szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, ő általa egykor az Örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké!

+  A M E N  +


Kedves Testvérek!
Azt kértem, fogadjuk be életünkbe Jézus Krisztust! A másik kérés, ami ebből származik, induljunk el Jézus nyomában!

Jézust nem csupán a magunk javára, a magunk üdvösségére kapjuk, Jézus üzenete közös kincs! Ezt a kincset tovább kellene adni minél több embernek! Ez ma különösképpen is aktuális, mert nagy kísértések közepette élünk. Helyettesítő áldozatokkal próbáljuk megvásárolni emberi kapcsolatainkat! Azt is mondhatom, próbáljuk kivásárolni magunkat áldozatokat helyettesítő gesztusokkal!

Induljunk el Jézus nyomában! Jelenítsük meg ebben a világban, hogy életünk a másik ember számára ajándék!

Evangélium Jézus jeruzsálemi bevonulásáról

Körmenet a templomba

Szentmise
Könyörgés, olvasmányok

Kedves Testvérek! A barbár Európa Krisztus hitében, Krisztus áldozatából újjászületett! A barbárok világában megjelent a szeretet törvénye, olyan világban, amelyben az erő dominált! Megszületett az embernek a másik ember iránti jóindulata és felelőssége! Új világ épült ebből az igazságból! Úgy tűnik, hogy mára mintha távol került volna tőlünk ez az igazság!

Újra a nyers erő diadalmaskodik! Elhagytuk a keresztény értékeket! Elidegenedtünk egymástól! Most keressük a megoldást! Sajátos ajánlatokkal találkozunk, csakhogy mindegyik az egyén érdekeit állítja előtérbe! Pedig életünk az egymás iránti odaadásból, egymáshoz való alkalmazkodásból, egymásért hozott áldozatokból születik újjá!

Ezért is emlékezünk újra és újra Jézus példájára, Jézus szeretetáldozatára! Ezért figyeljünk most az alapüzenetre, az evangéliumra!

A mi Urunk, Jézus Krisztus kínszenvedése
Szent Máté szerint

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Az európai kereszténység nagy kísértése: - már akik egyáltalán erre gondolnak, - megelégedünk azzal, hogy emlékezünk régmúlt eseményekre, ma is Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk.

Csakhogy az evangélium aktuális! Jézust Magyarországra kellene visszaengedni! Jézust a mi egyéni életünkbe kellene beengedni! Elveszítettük keresztény értékeinket!

Csak egyetlen kérdéskört aktualizáljak

Büszkék vagyunk arra, hogy abból a korból, amikor Jézus élt, megmentettünk sok értéket, megszabadultunk sok gyalázatosságtól! Abban az időben pénzért adták-vették az embereket! Abban az időben büntetésképpen keresztre feszítették az embereket!

Ma büszkén valljuk, hogy eltöröltük a halálbüntetést és örvendezünk a felett, hogy vannak emberi jogaink! Ezekre oly sokan és oly sokféleképpen hivatkoznak. Közben visszajött a keresztre feszítés, emberek ezreit feszítik keresztre és a világ néma! Jogok és gyalázatok! Valahol itt feszül a világunk tragédiája! Ma elkezdjük a szent nagyhetet. Ezeken a szent napokon úgy ünnepeljünk, hogy valamiképpen visszahozzuk életünkbe azokat az értékeket, amelyek az életet szolgálják!

Mi Atyánk…

Könyörögjünk
Mennyei eledellel tápláltál minket Istenünk! Könyörögve kérünk, hogy akik Szent Fiad halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljussunk oda, ahova törekszünk, Krisztus, a mi Urunk által!

+  A M E N  +

Kedves Testvérek! Kicsit nézzünk előre. Ezzel a mai nappal elkezdődött a nagyhét.

Nagycsütörtökön, április 13-án ½6-órakor Jézus búcsúvacsorájának az emlékmiséje lesz. Ez a keresztény ünneplésünk forrása. Szentmise után Jeremiás siralmait idézzük. Van mi fölött sírnunk! Aki tud, jöjjön el erre a fájdalmas emlékezésre!

Nagypénteken, április 14-én, 15 órakor keresztút lesz. ½6-órakor Urunk szenvedésének lesz a liturgiája. A magyar ezt csonkamisének mondja, ami szentáldozást jelent. Nagypéntek központi gondolata: énekeljük Jézus szenvedéstörténetét. Jó lenne tanulni belőle.

Nagyszombaton, április 15-én, húsvét vigíliáján este 7 órakor lesz a húsvéti szentmise.
Húsvét vasárnap, április 16-án 9 órakor és 11 órakor lesz szentmise.
Húsvét hétfőn reggel 9 órakor lesz szentmise.

Előre félek, öt nap, ebből négy nap ünnepi nap. Ilyenkor szokott kiürülni a kereszténység! Ebben az esztendőben nagypéntek is munkaszüneti nap, amikor nem kell bemenni dolgozni. Pedig ennek kettős üzenete van a keresztény ember számára egyértelműen! Időt kapunk a keresztény ünneplésre és a pihenésre! Ha csak az egyikre gondolunk, kiürül Budapest.

Jó lenne, ha ez az értékrend is helyére kerülne bennünk! Nem kis kérdés ez! Az ünnepek szellemét, lelkületét vissza kellene hozni!

Gyerekkoromban egymás után szüntették meg az egyházi ünnepeket, mert dolgozni kell, nem templomba menni. Most jönnek vissza a munkaszüneti napok. Már szabad szombat is van, abban az időben az sem volt. Közben az emberek gondolkodásában ezek a napok csak arra valók, hogy nem kell bemenni a munkahelyre.

Ezeknek a napoknak nagyon fontos lelki üzenete van! Ha ez a lelki üzenet elsikkad, akkor elszegényedik a lelkünk! Országunknak, Európának is ez a nagy szegénysége! Elszegényedett a lelkünk!

Próbáljunk szépen ünnepelni! Isten tegye melegebbé a szívünket! Rendezze át a pogány gondolkodásunkat istenes gondolkodássá!

+  Á L D Á S  +