Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE B év2018-01-07 14:00:00Olv.: Iz 55,1-11 – ApCsel 10,34-38 – Mk 1,7-11                 

         Jézus megkeresztelkedése 

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! A mai nappal a karácsonyi ünnepkör bezárul, az Egyház liturgiájában elkezdődik az évközi idő. Tapasztaljuk: rohan az idő, hamarosan már húsvétra készülünk. Lesz még egy lehetőség, hogy elgondolkodjunk azon, mit jelent nekünk, hogy az Isten szereti az embert. Mit jelent az, hogy az Isten a megváltottak világát szeretné előkészíteni, hogy az életünk teljesebb legyen, emberhez méltóbb legyen.

 

Ma Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van!

Isten a keresztség révén

szeretetkapcsolatot kezdeményez velünk!

 

Isten olyan világba érkezik Jézus Krisztusban, amely világ lázadozik Isten ellen! A kérdés az, magunkhoz térünk-e, belátjuk-e, hogy az istenkapcsolatunk, emberkapcsolatunk nem szövetségi alapon működik, hanem a szeretet alapján! Ezt a szentmisét a megkereszteltekért ajánljuk fel, elsősorban a megkeresztelt gyerekeinkért, a keresztgyerekeinkért! Nem túl régen még minden évben jó néhány gyereket kereszteltünk ebben a kápolnában is. Nagy felelősség a keresztség révén az új élet feltételeit a megkereszteltek elé állítani! Az élet sokat ér, ezért érdemes sokat fizetni, ami lelkiség kérdése!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Az ember nem gondolja a maga beképzeltségében, hogy megváltásra szorul! Szinte föl kell nyitni az ember szemét, – ahogy hallottuk Izaiás jövendölésében – hogy lássa, amit látni kell! Az ember nem gondolja, hogy rabságban van, pedig önmagunk rabjai és egymás rabjai vagyunk! Az ember mintha ezt nem értené és meg akar szabadulni az Isten rabságából, ami valójában a szeretet világa! Isten nem rabtartó! Isten megajándékoz bennünket a közelségével, szeretetével, azt akarja velünk megértetni, hogy ez az élet forrása!

 

Isten bennünket arra akar elvezetni, hogy egymással szeretetkapcsolatban legyünk, mert ez az élet lényege! E nélkül az összes törekvésünk megreked e világi szinten, e világi programokban és az ember gyakran rádöbben arra, hogy ezek a programok zsákutcába vezetnek!

Amikor fogytán az idő, igen kevés olyan ember van,

aki úgy tekinthet vissza erre a földi útra,

hogy volt értelme! Érdemes volt!

 

Isten kiutat kínál nekünk embereknek

A mai ünnep, Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe azt az örömhírt hirdeti, hogy Jézus elkezdi embermentő művét! Jézus elindul az ember megváltásának útján! A karácsonyi időszakban napokon át azzal a titokkal szembesültünk, hogy az Isten sokra tart bennünket! Isten érdemesnek tart bennünket arra, hogy értünk mindent megtegyen, Emberré legyen, kinyilatkoztassa szeretetét és megígérje nekünk azt, hogy mindig velünk lesz!

Eltelik 30 esztendő Jézus születésétől.

Jézus Názáretben 30 éves korában elkezdi isteni művét,

amely az ember számára a kiutat jelentheti!

 

Az ősbűn következménye

Az ember kizárta magát a paradicsomból, be is csapta maga mögött az ajtót! Elindult azon az úton, amely úton nincs helye az Istennek, kizárja életéből az Istent! Az ember mintha nem értené, még a maga kárán sem tanul, hogy ha kizárjuk életünkből az Istent, akkor nem látjuk az élet igazi problémáit! Áhítozunk arra, hogy boldog életünk legyen, csakhogy a történelem bizonyítja, hogy Isten nélkül, a másik ember nélkül nem lehet boldog élete az embernek! Csakhogy, ha egymásban valamiképpen nem az Istent látjuk, akkor mindennek vége!

 

A nyitott ég a kiút

Jézus megjelenik ebben a világban és azt az igazságot állítja elénk, hogy Istent nem tudjuk kizárni a világunkból! Bár általában zavar bennünket, de az Isten felénk fordul! Így is mondhatnám: nyitva az ég! A nyitott ég a kiút! Az Istennel újra teremtett kapcsolat a kiút! Sajnos az az út, amit az ember választott magának, az földi út. Földi terveink vannak, e világi programjaink vannak és csodálkozunk azon, hogy a vágyaink sohase teljesednek be, mert akinek földi perspektívája van, annak a lelki vágyai nem teljesednek be! Lehet az embernek földi programja, de az embernek akkor is van lelke, ha hátat fordít az Istennek.

 

A lelki vágyaink fejezik ki azt, ami az embernek legfontosabb

amire az embernek szüksége van, amik az ember életének értelmet adhatnak! Mit akar az élet értelmével keresni az a valaki, akinek csak egy vágya van: e világon karriert befutni, több pénzt keresni, a körülményeit megteremteni. Ezek fontosak, de akinek ez elég, az mindent magára vett, mindent, ami ezzel jár! Ez azt jelenti, hogy a perspektívát zárjuk ki! Mindenki életképpel foglalkozik, programokkal foglalkozik. Mindenütt arról beszélnek, hogy ezen a területen, azon, amazon a területen dolgozó embereknek milyen ajánlata van a világ számára? Világi ajánlata van! Nincs más ajánlata! Nem lehet más ajánlata!

 

Az Istent kizáró világnak nem lehet lelki ajánlata!

 

Tudomásul kell venni, hogy aki megelégszik az e világgal, annak e világi lehetőségei vannak! Ne felejtsük el, az e világ nem szeretetre épül! Ebben a világban az emberek szövetségeseket keresnek. A szövetségek érdekközpontúak! Az érdekközpontú kapcsolatok törékenyek, addig működnek, ameddig mindenkinek megfelelő, amíg az érdekeit szolgálja! Abban a pillanatban, amint az érdekei ellenére van, összedől!

 

Tessék körülnézni, érdekkapcsolatok hálójában vergődünk, következésképpen az emberi kapcsolataink a szerint változnak, hogy miképpen megy az üzlet, ezért van annyi korrupció! Ilyenkor mindenki a vállalkozásokra gondol.  Tele van korrupcióval az egyéni életünk! Ezek addig működnek, amíg haszna van ezeknek a társulásoknak és abban a pillanatban, amint az a valaki, akivel szövetkeztem, nem úgy teljesíti azt, amiben megállapodtunk, ahogy én elgondolom, akkor vége! Tessék körülnézni, emberi kapcsolatok romhalmazán élünk!

 

Jézus megkeresztelkedése

Jézus az isteni lehetőséget hozza be az életünkbe, amikor megkeresztelkedik. Micsoda isteni gondolat az is, hogy ott van a bűnei rabsága miatt szenvedő emberi tömegben, Keresztelő János hallgatói között. Senki sem tudja, hogy kicsoda Ő! Nem is ismerik, de beáll azok közé, akik az istenhiány miatt szenvednek! Amikor a megkeresztelkedése történik, akkor derül ki, hogy a főszereplő a Lélek, mert megnyílik az ég Jézus fölött és rászáll az Isten Lelke!

 

Ez az Én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!

Jézus életében megjelenik az Isten szeretete!

Jézus életében megjelennek az Isten tettei!

 

A megnyílt ég ezt az isteni ajánlatot fejezi ki! Jézus az életével fizetett! Karácsony másnapján az első vértanút, István diakonust ünnepeltük, aki szintén a megnyílt eget emlegeti. Megnyílt az ég és látom az Isten Fiát! Csak jót tett István diakonus, mindenét elvették, végül az életét is! Látom a megnyílt eget! Ő visszatekintve cselekedeteire, az egész életútjára, amely arról szólt, amit a megnyílt ég hoz el nekünk ide a földre, a szeretet világát, amelyben egymásért élünk! Amely életúton valamiképpen mégiscsak meg tudjuk jeleníteni az Istent!

 

Az Istent elhagyó ember után eljön az Isten

Megnyílik az ég! A karácsonyi ünnepkör erről szól. Kik mozdulnak? Megmozdulnak a pásztorok! Senki népe, a föld népe, nem is számítottak, így értékelte őket a zsidó vezető réteg. Ugyanakkor ők, amikor kapják az üzenetet, indulnak! Menjünk, nézzük meg mindazt, amiről hírt hallottunk. Jeruzsálem bezárkózik! Heródes gyilkolni indul! A közöny! Ők megmozdulnak! Aztán jönnek a napkelti bölcsek! Tegnap ünnepeltük az ő titkukat. Mit jelent az, amikor az ember szívében megsejti a fényt, a sötét szívű ember rácsodálkozik a fényre! Indul és tudja, hogy a világosság útján kell járni, mert csak ezen az úton lehet odaérni az Istenhez, a másik emberhez. Aki sötét szívvel keresi a másik embert, az sötétségbe viszi!

 

A megváltás művéről van szó!

 

A kérdés az, megmaradunk-e a világ fiainak, vagy befogadjuk a Lelket és ennek jegyében élünk? A Lélek indítására élünk-e, amely Lélek mindig ki akar bennünket emelni ebből a világból, amelyben dolgunk van, de teljes életünk csak a szeretetkapcsolatokban lehet!

 

A keresztények

Ma Jézus megkeresztelkedéséről van szó. Azok az emberek ünnepelnek, akik keresztények! A keresztények a megnyitott ég hírnökei! Az első keresztényekről föl is ismerték, hogy micsoda hírnek hordozói!

Nézzétek, hogy szeretik egymást!

Mi keresztények lennénk azok,

akik ebben a világban ennek a hírnek vagyunk a küldöttei!

 

Azt is látnunk kell, hogy mi ebben a világban, jó esetben másodrendű állampolgárok vagyunk. Akik megélték a kommunista évtizedeket és kitartottak a kereszténységükben, azok harmadrendű állampolgárokká váltak. Akkor, abban a helyzetben sokkal többen kitartottak az értékek mellett, mint ma, amikor állítólag egyenlőség van. Mindenki szabadon szervezheti az istenkapcsolatát és az emberkapcsolatát, ha akarja. Akkor tiltották! Egyházüldözés volt! Harcos ateizmus! A fiatalok már nem is tudják, mit jelentettek ezek!

 

Ebben a világban nagyon sokan nem szeretnek bennünket, keresztényeket! Nem tetszik nekik az, amiről épp ma itt beszélek, mert hazudnak önmaguknak, hogy az a világ, amit ők e világi perspektívában megteremtenek, az a világ. Akinek az a világ kell,

 

annak a következményeivel is számolnia kell!

Jézus még azt is mondta:

Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!

 

A mostani világban egyetlen üldözött csoport a keresztények közössége! Keresztényüldözés folyik a világban, mert a világ istennélküli világot épít. Az istennélküli világ nagyon jól tudja, hogy csak azokkal az emberekkel tud dolgozni, akik megvehetők kicsit több pénzen, kicsit több lehetőségen, kicsit jobb körülményeken, egy kis előrejutáson. Akik megvehetők, mindenre képesek! Döbbenetes tapasztalni, hogy miképpen forognak a köpönyegek!

 

Emlegetjük, siratjuk a kereszténységünket, a keresztény értékeinket! Ne felejtsük el, ebbe mi nagyon jól beledolgoztunk! Mi, akik egyik lábunkkal kicsit ott vagyunk a keresztény világunkban, a másik lábunkkal úgy belesüppedtünk e világba, hogy

 

keresztény értékrendünk

már a mi egyéni életünkben sem látszik!

 

Sok minden történt! Elválasztották az Egyházat az államtól, gúny tárgya lett a kereszténység, a házasság keresztény felfogása nevetséges, a család valami ósdi, maradi intézmény, a gyerekek világrahozatala bolondok műve. Ez nem csupán az istennélküli világ támadása!

 

Az értékek a mieink! Szívesen emlegetjük a keresztény gyökereket, hagyományokat, mindazt, ami fölépült a kereszténységből, de az ujjaink között mindez úgy hullott ki, mint a homok. Európa kereszténytelen lett! Azért még ennyien vagyunk a templomokban, de már nincs rájuk szükség. Nyugat-Európában üres templomokat árvereznek. Nincs rájuk szükség. Egyre kevesebb templomra van szükség. Papokra sincs szükség.

 

Ma délután 2 órakor tessék megnézni a Duna World adón egy filmet, címe: a hit kiárusítása. Ez a film arról szól, hogy a keresztény közösségekre nincs szükség. A keresztény közösségeket nem szabad államilag támogatni, tartsák fenn magukat. Ugyanakkor a civilszervezetek gomba módra szaporodnak, azokat viszont támogassa az állam, mert közösségek nélkül nincs társadalom. A társadalom meglazulása a közösség megbontásával jön létre. A televízióban hallottam, hogy a magyar állam a határon túli keresztény közösségeket támogatja. Hatalmas felháborodás! A Trianon utáni magyarság egyetlen menedékhelyei a keresztény közösségek! Ezek se kapjanak semmit, a pusztulás még nagyobb lehet!

 

A mi missziónk a Lélek megjelenítése ebben a világban!

Ehhez isteni kapcsolatra van szükségünk!

 

El kell gondolkodnunk azon, hogy a missziót, a keresztény küldetésünket vállaljuk-e? A Jóisten kegyelmét kérjük, mert mi itt végeredményben, létbizonytalanságban vagyunk.

 

Élni kell!

Ha mi keresztények vagyunk,

akkor Istennel és egymással szeretetszövetségben kell élni,

amely kapcsolatunkban helye van

a megbocsátásnak, nagylelkűségnek, a jótetteknek!

Semmi közünk nincs az önzéshez és az istentávolsághoz!

Lépjünk egyet az Isten felé és kettőt egymás felé!

 

+  A M E N  +