Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

2018. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP B év2018-01-28 00:00:00Olv.: MTörv 18,15-20 – 1Kor 7,32-35 – Mk 1,21-28                 

Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Nagyszerű teológus, Horvát Sándor domonkos szerzetes volt a XX. század egyik meghatározó magyar teológiai gondolkodója. Az emlékét sem ismerjük, nem is őrizzük, mert abba az elkeserítő időszakba esett az ő élete, amikor a szerzeteseket szétverték, szélnek eresztették őket. Neki van ez a nagyszerű könyve, az a címe: Isten a történelemben.

 

A történelem ura az Isten!

Világunkban az Ő isteni történetét általunk akarja megjeleníteni!

Ha mi istenkövetői vagyunk, istenes emberek vagyunk,

akkor Isten a történelemben jelen van és tevékenykedik!

 

Ezt a szentmisét nagyon kedves szándékra ajánljuk fel, az oltárnál szolgálatot teljesítőkért. Ezeket a fehér ruhába öltözötteket ünnepeljük először, akik itt vannak legközelebb az oltárhoz. Másodszor, akik énekelnek és gazdagítják a mi liturgikus ünnepünket. A leges-legfőbb szolgája az oltárnak a Terike, aki mindig a háttérben van, de ő a főszolga! A legtöbb áldozatot ő hozza ezért a templomért, ezért a közösségért, hogy itt szépen tudjunk ünnepelni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és kérjük az Isten segítségét, hogy az ő bátorításával, lelkierejével őt tudjuk képviselni ebben a világban!

 

Szentbeszéd

Szeretném így köszönteni a Testvéreket ezen a szentmisén:

az új tanítás követői, az új tanítás hívei!

 

A szentmise bevezetőjében arra utaltam, hogy Isten általunk akar jelen lenni a történelemben! Isten előkészítette ezt az igazságot, amely igazság Jézus megjelenésével jött el a világba.

 

Jézus ezt így fejezte ki:

Térjetek meg!

Elérkezett hozzátok az Isten országa!

 

Tehát az új és ami mindig meg tudja újítani a világot a következő: a világban az emberek történetében megjelenik Isten a történelemben, vagyis a világtörténetében megjelenik az Isten országának a története! Ez azért nagyon fontos, mert a világtörténete, ha hiányolja az Isten történetét, az Isten országának a jelenlétét, akkor ez a világ egyszerűen életképtelen lesz! Megjelenik csupán a világ hatalma, a világ ereje és ezzel az ember nem tud mit kezdeni!

 

Ezért is egészen sajátos, amit most hallottunk az evangéliumban: új tanítás és milyen hatalmas! Isten a történelemben, Isten országa az ember történetében azt jelenti:

 

Megjelent a világban a nagyobb erő!

Nagyobb erő, mint amilyen ereje van a világnak!

A világnak fizikai ereje van. Ezt a fizikai erejét a legfondorlatosabb módon tudja megjeleníteni, tudja sokkolni az embereket reklámokkal, a legkülönbözőbb hírközlő eszközökkel. Az ember szinte képtelen kivonni magát a hatásaikból.

 

Ebben a világban megjelenik

egy csendes erő, a Lélek ereje!

Ezzel nem tud mit kezdeni a világ ereje!

 

A világ meg tudja ölni az embert, aki a Lélek hordozója, de a Lelket nem tudja megölni! Isten előkészítette ezt az isteni tervet, isteni programot, a próféták által üzent.

 

Az Ószövetség története

Isten szava sajátosan megjelent a zsidók történetében. Isten hatalma megjelent a történetükben azáltal, hogy szabaddá tette őket. Megszabadította a világ erőitől, a világ hatalmából. Az Ószövetség történetében számtalanszor találkozunk azzal, amikor a zsidókkal hadakozók nem egyszer fölismerték ezt: meneküljünk, mert velük az Isten!

 

Menekül a világ az Isten népe elől,

ha vele az Isten!

 

Sajátos ez, ami akkor is így van, ha mi azt tapasztaljuk: nem lehet különb a tanítvány a Mesterénél! Ha Engem üldöznek, titeket is üldözni fognak! Ez a világ praktikája: az erővel jelenik meg, mert semmi másra nem tud hivatkozni. A zsidókkal az Isten szövetséget köt és egyetlen választ vár tőlük, hogy tartsák be ezt a szövetséget. Igazából sohase tartották be!

 

Most, amikor megjelenik Jézus, akkor kiderül,

hogy Ő az egyetlen, aki betölti a szövetséget!

 

Jézus az egyetlen, aki válaszol az Istennek!

Számára az Isten akarata mindennél fontosabb!

Ezáltal megjelenik egy olyan hatalom,

amellyel a világ nem tud mit kezdeni,

a Lélek hatalma, a Lélek ereje!

 

A világban élünk, de nem a világnak élünk

Az ember hivatása ebbe az emberi világba szól. Erről elmélkedtünk az elmúlt vasárnapokon. A hivatásunkat tisztáztuk. Az ember hivatása a másik ember szolgálata! Minden embernek ez a hivatása! Ebből nem tudja kivonni magát senki, aki ezt megpróbálja, az zsákutcába jutott. Aki a hivatását nem vállalja, az a kapcsolataiban nem elkötelezett ember.

 

Ma azt hallottuk,

 hogy a világias gondolkodástól

akarlak benneteket megszabadítani, megmenteni!

 

Ez a világias gondolkodás az el nem kötelezett emberek kapcsolata, világa! Amikor az emberi szív megosztott! Amikor az ember nem elkötelezett a kapcsolataiban. Ez nem az istenes világ!

 

Isten meg akar bennünket óvni a világias gondolkodástól!

Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk,

hogy sikerüljön az életünk!

Ennek egyetlen feltétele van, hogy elkötelezett kapcsolataink legyenek! Az üzenet így összegezi: a világban élünk, feladataink vannak, de nem a világnak élünk! A világban élünk, de nem e világi világias gondolkodással élünk a világban!

 

A világ nagyon jól tudja,

hogy mekkora hatalom, amikor valaki eljut odáig,

hogy nem világi módon gondolkodik,

hanem Isten elgondolása szerint!

 

Amikor az ember

elkötelezi magát a másik emberrel!

Akár elkötelezi magát a szolgálatnak!

Ez a szeretet ereje!

A világ erőivel szemben

egyetlen erő a szeretet ereje!

 

Ezzel nem tudnak mit kezdeni! A világ úgy akarja megoldani a problémáit, hogy a rosszra rosszal válaszol. A világ úgy akarja megoldani a problémáit, hogy ha erővel találkozik, akkor egy nagyobb erőt szervez azzal szemben.

 

A szeretet hatalma a világban

Jézus Isten tervét valósítja meg, megjeleníti azt a hatalmat ebben a világban, ami a szeretet hatalma! Ez a szolgálat! Ezért látnunk kell azt, hogy a világ nem tud mit kezdeni ezzel az új tanítással! A világ nem tud mit kezdeni ezzel az isteni hatalommal! Engem üldöztek, titeket is üldöznek! A világban élünk, de nem a világnak élünk!

 

Ez a szeretet hatalma!

Ha mi ezt meg tudjuk jeleníteni, akkor ez azt jelenti,

hogy képesek vagyunk elkötelezni magunkat egymás számára!

 

E nélkül nincs igazi emberi kapcsolat, nincs olyan kapcsolat, amelyben kibontakozik az élet! Tragédia az, - aminek a tanúi vagyunk - emberek különböző kapcsolatokban élnek egymással, aminek semmi köze nincs az elköteleződéshez!

 

A világosság fiai

A szeretet hatalma, ha megjelenik ebben a világban, akkor ez a Lélek diadala!

Minden ember, aki megújulni szeretne, a világosságot keresi!

El akarja hagyni a sötétséget! A sötétségből keresi a kiutat!

Jézus a világosság, ha rátalál Jézusra, akkor Jézus nyomába lép!

 

Jézus úgy tanítja az embert, hogy egyszerűen szereti!

A szeretetével élteti és új ember lesz!

Akik erre készek és hajlandók, azok a világosság fiai!

 

A világ jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. A világosság fiai azok, akik Jézus közelében, Jézus példája nyomán újjá születnek és az Isten országának polgárai lesznek, amely a szeretet hatalmát jeleníti meg ebben a világban!

 

Ez az új tanítás! Ez a hatalom:

ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a Lelket nem tudják megölni!

Mindennapjaink vértanúsága

Már az első keresztények ezt mondják: a vértanúk vére a keresztények vetőmagja! Új világ csak áldozatokból születhet! Mindegyikünk áldozat lehet ebben az értelemben is!

 

Bizonyos értelemben

a vértanúság hozzátartozik a mindennapjainkhoz,

mert az ember elvállalta - Jézus követségében -

a másik ember életének a szolgálatát!

Ez vértelen vértanúság!

 

Egyedül ez a szemlélet az, amely új világot teremt! Jézus elkezdi működését, megtanít bennünket a hivatásunkra, meghív embereket erre a küldetésre! A mai vasárnapon a felől akar bennünket meggyőzni, hogy hatalom van a kezünkben, a szeretet hatalma, amely mindenek fölötti! Ami nem azt jelenti, hogy ebben a világban szükségképpen sikeresek leszünk, de győztesek, az biztos!

 

Az, hogy az életet szolgáljuk, az biztos!

Az élet szolgálata nem csak az én egyéni életem sikeressége,

hanem az utánam jövőké, azoké, akik majd utánunk is élni fognak!

Fogadjuk el ezt a csodálatos küldetést!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Az ember nagy kalandja, hogy a sötétségből kiutat keres! A világias gondolkodás sötétség! Ha Jézusra találunk, akkor el kell fogadnunk, hogy ő egy útra hív és nem tudjuk, hogy milyen ez az út! Egyetlen nagy ajándéka: - ez mindennél fontosabb - megajándékoz bennünket ebben a világban a tisztánlátással! Ez sokkal fontosabb annál, mint általában gondoljuk! Kérjük Isten kegyelmét, hogy legyen elég bátorságunk Jézus útján járni!

 

Tudjunk örülni annak,

hogy minden megpróbáltatásunk közepette

 tisztán látjuk az értékeket!

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Isten áldása segítsen, erősítsen bennünket, hogy ebben a világban az Isten országát meg tudjuk jeleníteni! Az már világos mindenki számára, hogy a rosszat rosszal nem lehet legyőzni, csak jóval! A mi kezünkben van ez a hatalmas lehetőség, hogy a rosszat jóval viszonozhatjuk!

 

Higgyék el, bármennyire fenyegető a rossz,

nem tud mit kezdeni a jóval!

Hosszútávon biztos, hogy ez a jövő!

 

+  Á L D Á S  +