Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA A év 2017-11-26 00:00:00Olv.: Ez 34,11-12.15-17 – 1Kor 15,20-26.28 – Mt 25,31-46

         Az utolsó ítélet

 

Szentmise bevezetése

Krisztus Király ünnepe van!

 

Kedves Testvérek! Az esztendőt megkoronázzuk ezzel az ünneppel! Elgondolkodunk azon: mit jelent nekünk Krisztus Királysága? Jézus ezzel a mondattal kezdi működését:

 

Elérkezett az Isten országa!

Isten országa bennetek van!

 

Innen kell elindulnunk, ha méltóképpen akarunk ünnepelni! Isten országa azokban van, akik elfogadják Jézust, aki az út, az igazság és az élet! A világ keresi az útját! Kutatjuk az igazságot. Az életünk nagy rejtély! A mai ünnep eligazíthat bennünket! Ajánljuk fel ezt a szentmisét nemzetünkért! Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy nemzetünk fogadja el Krisztust Királyának!

Minél több ember legyen ebben az országban,

akik a nemzet lelki tőkéjét növelik,

az emberszeretetben kiteljesítik a nemzet életét!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Mi nemcsak e világra születtünk, nemcsak az örökéletre meghívottak vagyunk. A mai ünnepen el kell gondolkodnunk azon: miképpen gondolta el Isten a mi életünket. Mit vár tőlünk, emberektől az Isten, ha mi igazán mindig élni akarunk, örökké élni akarunk? Krisztus Király vasárnapja van! Az elmúlt időszakban minden vasárnap emlegettem azt, hogy az egyházi év vége felé tartunk! Az embernek ilyenkor illik számot vetni az életével, visszatekinteni az elmúlt időszakra!

 

Sajátos a helyzet! Ha az üdvtörténet lényeges elemeit most felsorolnám, akkor azt kellene mondani, hogy Jézus búcsúzik, az utolsó beszédeire készül! A nép vezetői már döntöttek: Meg kell halnia! Egyezkedtek is már Júdással és megállapodtak! A nép is hátat fordított Jézusnak, pedig azért jött, hogy életünk legyen! A nép vezetői, Júdás és a nép tömegei úgy viselkedtek, ahogy, - és viselkednek ma is - a mai ünnepen, Krisztus Király ünnepén ez a gondolat kerül az első helyre:

 

Jézus megjelenik,

mint az üdvösség Királya!

 

Jézus az élet mindennapi eseményeire figyelmeztet bennünket! Az ember azt gondolná, hogy egy Király, aki előáll, világtörténelmi eseményekkel, kérdésekkel fog foglalkozni! Erre Jézus mit nyilatkoztatott ki? Világtörténelmi esemény az, hogy emberek mezítelenek, hogy éheznek, szomjaznak, börtönben sínylődnek és mindennapi gondjaik vannak?

 

Világtörténelmi események!

A világ történelme, Európa történelme, a nemzetek története az emberek története! Amiket hallottunk az egyes ember számára az élet legfontosabb kérdései: az éhezőnek, a szomjazónak, az üldözöttnek, a betegnek, a börtönben sínylődőnek. Az élet legfontosabb eseményei, hogy mi lesz az emberrel és milyenek a mi emberi kapcsolataink? Az ember érzi maga is, hogy az ítélet, az igazságszolgáltatás gondolata mélyen belevésődik a gondolkodásunkba, mert bajok vannak a világban, a világgal.

 

Ezek nem a mostani idők problémái,

ezek a világ mindenkori problémái!

 

Igen, baj biztosan van, de ki szolgáltat igazságot? Ilyeneket hallunk a kultúrtörténetek világából, hogy majd, amikor a fejlődés eljut odáig, ameddig szeretnénk, hogy eljusson, akkor a problémák nagy része megoldódik. A világ biztos, hogy fejlettebb technikailag mindenképpen, mint volt 500 évvel ezelőtt. Kevesebb lett a probléma? Megoldódtak a problémák? Nem! Növekedtek a problémák! Ilyeneket is ígértek nekünk különböző irányzatok, hogy ha a szociális és társadalmi problémák megoldódnak, akkor azok a problémák, amikkel nap mint nap találkozunk, szintén megoldódnak. Megbuktak ezek a programok is.

Ki szolgáltat igazságot?

Van igazság a Földön?

 

Krisztus Király sajátos módon szolgáltat igazságot! Az embernek az a sejtése, úgy tűnik, hogy az ember világában nincs igazság! Igazságszolgáltatás is elképzelhetetlen! Ezek után gondolkodhatunk azon, hogy mi a mértéke az igazságnak? Az ember sok mindenre gondolhat, pld. a helytállásra. Az ember teszi a dolgát, teljesíti a feladatait, jól gazdálkodik a talentumaival. Ilyeneket mondhatunk, de Jézus egyetlen mértéket állít elénk: a szeretetet! Egyedül a szeretet az, ami megmarad!

 

Amit egynek tesztek a legkisebbek közül,

Nekem tettétek!

Ez a mérték! Nincs más mérték!

 

Lehet a világtörténelem különböző folyamataival foglalkozni. A televízióban mutogathatják nekünk a világ képeit, általában a botrányos képeket mutogatják. Gondok, bajok jelennek meg ezeken a képeken, mert ezek izgatják az embert.

 

Más oldalról közelítsünk a kérdéshez. Trónfoglalásról van szó! Ma Krisztus Király ünnepe van. Ebben a kis kápolnában különösen is nagy az üzenete ennek a trónfoglalásnak! Ekkora hatalmas trónust ebbe a kicsi térbe beállítani. Borsós Miklós mire is gondolhatott akkor, amikor ezt a golgotai jelenetet ilyen hatalmas méretben állítja elénk!

 

Krisztus trónfoglalása!

 

Az ember ezen a kérdésen elgondolkodik: Miféle uralom ez? Az evangéliumban idillikus pásztori képet hallottunk. Városi embereknek nem olyan üzenetet hordoz a pásztor képe, mint a falusi embereknek. A zsidók minden királya pásztor király volt. Végeredményben minden király pásztor. A pásztortól függ a nyáj élete! A pásztor vezet az életet jelentő mezőkre, a forrásokhoz. A pásztor védi a ragadozóktól a nyájat. A király, aki felelős a nyájért, a népért, pásztor, vagy semmi köze a nyájhoz.

 

Jézus jobbjára és baljára állítja a nyájat

Ezen is elgondolkodhatunk. Az ítéletig Jézus mindenkinek a pásztora! Az ítélet mindegyikünk számára először akkor következik be, amikor ettől a földi élettől elbúcsúzunk. Az egész utunk a szerint méretik meg, hogy követtük-e azt, aki az Út! Megismertük-e az Ő igazságát? Megismertük-e az Ő életét? Akkor mindaz, amit itt hallottunk egészen más megvilágításba kerül. Mi az, hogy a jobbjára és a baljára állít? Mindegyikünket a lelkiismerete odavezeti, ahol a helyünk van. Mindegyikünk odamegy a Pásztor Király elé, ahova a lelkiismerete vezeti. A lelkiismeretét senki nem tudja félrevezetni!

 

Ki tartozik Krisztushoz

Amikor Krisztus trónfoglalására gondolunk, akkor valójában arról van szó, hogy kik azok, akik Hozzá tartoznak? Isten országa bennetek van! Vele elérkezett az Isten országa!

 

Aki ebbe az országba tartozik, az tudja az útját!

Aki ebbe az országba tartozik, az tudja mi az igazság!

Aki ebbe az országba tartozik, az tudja mi az élet értelme!

 

Az emberek testileg, lelkileg mezítelenek!

Az emberek éhezik az igazságot!

Az emberek szomjaznak a szeretetre!

 

Az emberek szenvednek ezen az életúton attól, hogy vannak vágyaik, terveik, nagy gondolataik és a valóság egészen más! Ez az otthontalanság érzése ezen az úton! Az emberek élete akkor oldódik, billen a helyére egy kicsit mindegyikünk élete, amikor egynek ezek közül megtesszük azt, ami a feladatunk, küldetésünk. Nem rendkívüli dolgokat kíván tőlünk az Isten, hanem egyszerűen azt, hogy

 

a másik emberben fölismerjük a testvérünket,

a másik embert szeressük, a másik embert fogadjuk el,

a másik embert szolgáljuk! Ezt kívánja tőlünk az Isten!

 

Ezen múlik Isten országának az ügye, a sorsa, de nem elsősorban, csak másodsorban. Elsősorban ezen múlik a világ sorsa, függetlenül attól, hogy hisz, vagy nem hisz valaki. Függetlenül attól, hogy keresztény, vagy akár milyen más felekezethez tartozik.

 

Amit egynek tesztek azok közül,

akik ruhátlanok, éheznek, szomjaznak,

elbizonytalanodtak, betegek, börtönben vannak!

 

Isten országa azok által van jelen ebben a világban, akik a világ kérdéseivel foglalkoznak. Ezek nem világpolitikai kérdések, ezek a mi emberi kapcsolatunk kérdései!

 

Ennyi a lehetőségünk!

 

Ez a humánum itt, most, amikor Európát elözönlik egy másik kultúrának, egy másik civilizációnak az emberei. Azt is tudni kell, hogy ennek a civilizációnak mi a fő célkitűzése! Aki ezt elhallgatja, az hazudik a világnak, az egyes embereknek! A kérdés azon dől el, a mi életünk kérdése, hogy mennyire vagyunk humánusak, amit egyikünk megtehet a másik emberért! Ez meghatározza-e az életünket?

 

A világpolitikai kérdések

Milyen terhet jelentenek a vezetőknek? Egészen más kérdés, ebbe mi nem tudunk beleszólni. Valójában kiszolgáltatottak vagyunk mindahányan. Éljen bárhol valaki, az egyetlen lehetősége a humanitás, Jézusra utalva a felebaráti szeretet! Krisztus Király ünnepén a kérdés erről szól!

 

Olvastam valahol egy nagyon kedves megjegyzést

Lehet ennek az ünnepnek a magyarázata, az egész keresztény életünket, Isten országának kérdését helyre teheti a lelkünkben! Augsburgi püspöknek, Jozef Stimflernek egy kedves mondata ez, aki nem olyan régen halt meg.

 

Föltették neki azt a kérdést:

Mit jelent neki Krisztus Királysága, az Isten országának ügye és kérdése?

Akkor a következőt mondta:

Amikor ilyent kérdeznek tőlem, akkor a táncra gondolok.

Minden tánc kettős, két ember táncol, az egyik vezet, a másik meg követi a vezetését!

Az én partnerem Jézus Krisztus, ő vezet! Ez az én életem megoldását jelenti!

 

Krisztus Király ünnepe – anakronisztikusnak = idejétmúltnak mondják sokan - fiatal ünnep. Azt kívánom a testvéreknek, gondoljanak nap mint nap arra, hogy az Isten országa nem valami rendkívüli! Isten országa az életünk! Isten országa akkor oldja meg az életünk problémáit, - Jézus ezért jött - ha egymásra tudunk figyelni, észrevesszük egymás gondját, baját.

Jézus vezetésével, Jézus tanácsaival,

Jézus élete példájával igyekszünk a megoldást elérni!

Sikerüljön!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! A világ számára nincs más érdemleges ajánlat, mint az Isten országának titka! Ha mi az egymással való kapcsolatunkban a jézusi szándékot meg tudjuk jeleníteni, akkor a világ problémái megoldódnak!

 

Ezt a miseruhát Indiában kaptam. Azt juttatja eszembe, hogy Indiának sokkal nagyobb problémái vannak, mint nekünk és mégis jobb a helyzet. Keralára gondolok, a keresztény Indiára, ahol a kereszténység, Isten országának misztériuma úgy van jelen, hogy ahhoz lehet igazodni! Ez az ő hatalmas erejük! Nem oldódnak meg a problémák úgy sem, mint itt nálunk, de mégis van kegyelmi erő, lelki tőke. Jelen van az Isten országa a keresztények által. Keralában az emberek 90 %-a jár vasárnap szentmisére.

 

Ma Isten országának titkát ünnepeljük, ezt a szentmisét nemzetünkért ajánljuk fel! Értsük meg végre, elfogyott hazánk erkölcsi tőkéje. Elfogyott Európa erkölcsi tőkéje! Azért vagyunk ott, ahol vagyunk, azért vagyunk gyengék!

 

Kapaszkodjunk jobban Istenbe!

 

Mi Atyánk…