Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 22. vasárnap A év2017-09-05 00:00:00Szentmise bevezetése

Kezdődik az ének!
A mai találkozásunkat
ezzel az énekkel szeretnénk elkezdeni!

Kedves Testvérek! Minden nap egy új kezdet! Szeretettel gondoljunk a sok fiatalra, akiknek új iskolaév kezdődik. Minden kezdés a lehetőségekről szól, éljenek a lehetőségekkel és életük építését szolgálja ez az új kezdés! A mai szentmisében imádkozzunk Margóért, akinek születésnapja van. Élete során sok-sok jót tett keresztény lelkületével. Kérjük számára a Jóisten kegyelmét! Egyik kis ministráns fiú Nagymamájának is ma van a születésnapja. Őt is éltesse a Jóisten és mindannyiunkat!

Minden egyes nap egy új kezdet
és nagy lehetőség!

Kívánom mindenkinek, hogy jó napja legyen! Amikor este számot adunk az elmúlt napról, akkor mindegyikünk elmondhassa, hogy nemcsak elmúlt, hanem eltelt az a nap, sok jócselekedet tanúskodik róla! Tartsunk önvizsgálatot!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Jézus sok mindenre tanította a tanítványokat, de úgy tűnik, hogy a szenvedés titkával ők sem tudtak mit kezdeni! Emberi módon gondolkodtak, ahogy mi is, amikor a szenvedéssel szembesülünk. Csak emberi módon tudunk közeledni ehhez az eseményhez. Lelki írók is a szenvedés titkáról beszélnek, Isten titkaként közelítik a szenvedés értelmét! Ma még jobban figyeljünk Jézusra, mert ismét említi eljövendő szenvedését, ezt az alig vállalható, nehezen érthető titkot és ennek értelmezését!

Múlt vasárnap hallottuk Péter vallomását: Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! Jézus megdicsérte: Boldog vagy Simon, János fia! Nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám! Tehát, nem emberi gondolatról van szó Péter vallomásában, hanem az Isten felvilágosításáról! Az én mennyei Atyám nyilatkoztatta ki ezt neked!

Ma meg sátán, mert emberi módon gondolkodsz. Amikor Jézus a szenvedéséről beszél, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, ott szenved és meghal, akkor Péter megnyilatkozása az akkori zsidó társadalom gondolkodását jelenítette meg: ez nem történhet meg Veled! Isten vagy, ha Isten vagy, akkor nem történhet ez Veled, ha meg megtörténik, akkor meg az Istenségeddel mit tudunk kezdeni.

Jézus belemegy ennek a titoknak a magyarázatába!
Azt már látja, hogy beszélni hiába erről, példát kell adni!
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!
Ha Isten ilyen,
akkor hogy ne akarna Vele együtt nekünk adni mindent!

Induljunk el egy természetes emberi úton
Talán a titokhoz is közelebb kerülünk! Hiszen, mi mindannyian szeretnénk boldogok lenni, szeretnénk jól élni, szeretnénk örömöket, sikereket, szeretnénk pozíciókat. Azt is mondanám, hogy szeretnénk értelmes életet élni, csak nem biztos, hogy jó helyen keressük. Mit jelent, hogy jó helyen keressük? Azt jelenti, hogy értelmes életet éljünk! Tény, hogy Isten akarja, hogy boldogok legyünk! Csak van egy bökkenő!

Isten nem engedi meg,
hogy az embernek elég legyen az,
amit az emberi gondolkodása szerint megfogalmaz!

Isten nem engedi meg nekünk azt,
hogy elég legyen a siker, elég legyen a karrier,
elég legyen a gazdagság,
elegendő legyen ilyen-olyan-amolyan pozíció.
Isten nem engedi meg nekünk azt, hogy ez elég legyen! Mert!

Mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri is,
de a lelke kárt szenved!

Ezen a ponton érkezünk oda, ahol az ember szíve is nyílhat
és az ember gondolatai is átrendeződhetnek!

Jézus az emberi szenvedést sajátos összefüggésbe helyezi. Hallottuk, aki meg akarja menteni életét, aki meg akar szabadulni minden szenvedéstől, az elveszíti az életét, de aki érettem elveszíti életét, aki szembe tud nézni a szenvedéssel, az megmenti az életét! Miért? Mert a szenvedésben az ember vizsgázik! Mi általában nem látjuk a szenvedés értelmét! Ha valóban valami értelmetlen, akkor ugyan mit kezdjen az ember vele?

A szenvedés értelme, értéke
Csakhogy, amikor Jézus egy más összefüggésbe helyezi ezt a kérdést, akkor kiderül, hogy a szenvedésnek értéke van! Ha pedig a szenvedésnek értéke van, akkor nem lehet értelmetlen!

Sajátos összefüggés: szenvedés, érték és szeretet!

Amikor az ember tudja vállalni azt,
hogy a másikért minden áldozatot meghoz,
akkor azzal valami nagyon nagy értéket fejez ki!
Annak az embernek az értékeléséről van szó, akiért áldozatot hoz!

Aki Utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye föl keresztjét
és kövessen Engem!

Aki értékes életet akar élni, az fölismeri azt,
hogy az áldozatoknak értelme van!
Gondoljunk arra,  ha valakit szeretünk,
akkor szinte keressük az alkalmat, a lehetőséget,
hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket!
Ilyenkor keressük a minél nagyobb áldozatokat,
hogy meg tudjuk mutatni, mekkora nagy a szeretetünk!
Valahonnan innen kell elindulni,
sőt, ebben a válaszban találjuk meg az életünk értelmét!
Mert Isten nem engedi meg azt, hogy nekünk elég legyen az,
amit ebben a világban elérhetünk!

Isten azt akarja,
hogy a mi életünk a szeretetben teljesedjen ki!
A szeretet pedig lelki!

Mit használ az embernek minden, amit elér, ha a lelke kárt szenved! Ha egyszerűen leépül az emberi kapcsolata! Ha egyszerűen kiüresedik az emberi kapcsolata, mert nem hoz áldozatot azért, akit – úgy gondolja, hogy - szeret! A kérdésre valójában itt van a válasz! Aki meg akarja menteni az életét, vagyis az áldozatoknak ebből a köréből kilép, az mindent elveszített, mert önmagát látja csak! Rengeteg példával találkozunk.

Kosztolányi Dezső
Nagyon nagy íróként, költőként, nagy emberként áll előttünk. Feleségének leírásából tudjuk, katolikus keresztény nevelést kapott. Minden vasárnap elment a feleségével a templomajtóig. Egyetlen egyszer sem lépett vele be. Aztán alig múlt 50 éves, súlyos beteg lett, szájrákot kapott. A János kórházban gyógyítgatták, a szenvedését, megpróbáltatásait igyekeztek enyhíteni. Rengetegen látogatták, a leírásokból tudjuk.

Babits Mihály
A látogatók között volt, aki szintén súlyos beteg volt. A visszaemlékezésekben Kosztolányi a következőket üzeni nekünk: Sokan meglátogattak, sokan igyekeztek vigasztalni, költők, írók, barátaim, nagy emberek. Egyedül Babits tudott megvigasztalni! Hogyan és mivel vigasztalta meg Babits? Beszélni már nem tudott, egy jegyzetblokkra írta le:

Babits vigasztalása:
Ne félj, ne félj szenvedni, a szenvedésnek van értéke!

Egyedül erre hivatkozott Kosztolányi, Babits ezzel tudta őt megvigasztalni! Utána meggyónt, beszélni nem tudott, gégemetszés után volt már. Papírra írta a bűneit, áldozni nem tudott. Ez három hónappal volt a halála előtt. Aztán többször gyónt így, ilyen sajátos módon.

Ascher Oszkár
Halála előtt két, három nappal Ascher Oszkár volt az egyik látogatója. Egész éjjel ott ült az ágya mellett. Amikor elköszöntek, két nappal a halála előtt, akkor megkérte Kosztolányi:

Kérlek, írd le ennek az éjszakának a történetét elégtételül!
Ezt az üzenetet hagyta ránk Kosztolányi,
ezzel az üzenettel ment el a másik világba!

A szenvedésnek értéke van! Jézus azt mondja az apostoloknak:
Az Emberfiának szenvednie kell!
Jézus nem áldozat!
Szenvednie kell, hogy beteljesedjen az Isten akarata,
mert ebben az áldozatban tudja kifejezni, mit jelent az Isten akaratának teljesítése!
Mit jelent szeretni bennünket, embereket, mert Isten mindent oda akar nekünk adni, Jézusnak ebben a szeretetáldozatában erről szól!

Ez a golgotai jelenet!
Nincs nagyobb szeretete annak,
mint aki életét adja barátaiért!

Nekünk ezt ma kell megvalósítani
A felé, akit választottunk férjünknek, feleségünknek, azok felé, akik a családunk tagjai, azok felé, akikkel egy munkahelyen dolgozunk. Egyáltalán azok felé, akikkel nap mint nap találkozunk, mert mindaz az áldozat, mindaz a figyelem, mindaz az önmegtagadás,

amivel ki tudjuk fejezni összetartozásunkat egymással, az érték!
Végeredményben ez hordozza a világot!

Vass István írta
Az ember életének van értelme azóta, hogy Jézus is élte a mi életünket!
Annak a megmagyarázhatatlan gyalázatnak - amit mi Jézus szenvedésének mondunk -
van értelme, mert Jézus értünk szenvedett és meg is halt!

A mai vasárnapon, amikor ezzel a misztériummal szembesülünk, ezeken a kérdéseken kell elgondolkodnunk, érdemes! Csak annak az életnek van értelme, amelynek értékei vannak! Csak egyet ne felejtsünk el, annyi mindent kijelölünk értéknek, lehet, hogy ezek csupán e világi értékek!
A lelkünkről van szó!

A lelkünk felől értelmezzük a mi emberi kapcsolatainkat, az egymással való kapcsolatunk erre épül! Csak a Lélek felől tud az ember növekedni, mert az áldozatra föl kell nőnie!

A szenvedésnek van értéke!
Az áldozatnak van értéke!
A szeretetünket csak az áldozattal tudjuk kifejezni!
Kérjük Istent, hogy legyen elegendő erőnk,
legyen elegendő bátorságunk!
Higgyük el, hogy az ember az áldozataival,
az áldozatkészségével vizsgázik!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, a mi közös imádságunkat, akkor kérjük a mennyei segítséget, hogy meg tudjuk menteni a lelkünket! Meg tudjuk menteni szeretetben az emberi kapcsolatainkat!

Mi Atyánk…