Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Urunk mennybemenetele2017-05-28 00:00:00Szentmise bevezetése

Kedves Testvérek!

Félve mondom a következő mondatot! Az is fölmerült bennem, hogy ki lehet-e ezt ma mondani? Mindenképpen igen, mert majd az evangéliumban hallani fogjuk: Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön! Jézus mondta ezt!

Ne felejtsük el, Jézus ennek a hatalomnak a képviseletét ránk bízta!
Most, amikor ezt az ünnepi szentmisét bemutatjuk, akkor ezzel a kérdéssel kell szembesülnünk! Azért jövünk össze vasárnapról-vasárnapra, hogy kérjük azt a segítséget, amit Jézus megígért! Ahhoz, hogy ezt a küldetésünket teljesíteni tudjuk, ahhoz Isten segítségére szükségünk van, e nélkül lehetetlen!

Lehet, hogy kereszténységünk egyik sarkalatos kérdése ez: Képesek vagyunk-e küldetésünket a harmadik évezredben teljesíteni, az isteni hatalomról tanúságot tenni? Egyedül az isteni hatalom emelhet föl bennünket!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek!

Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön! Mindenképpen barátkozzunk ezzel a krisztusi kijelentéssel akkor, amikor a szemünk előtt a történelem színpadán világhatalmak versenyeznek. Világhatalmak harcolnak egymással, hogy eldöntsék, kié a világ fölötti uralom! Az elmúlt napokban volt a V-7-ek találkozása Taorminában Szicíliában. Már csak 7-en vannak, nem olyan túl régen még 8-an voltak. Ki dönti el, hogy most már csak 7-en vannak és a 8. hol van? Miért nincs közöttük? Már erre is érdemes odafigyelni.

Arra még inkább érdemes odafigyelni, hogy láthattunk egy-két képet Taormináról a televízióban, ahol gyönyörű tavasz van, igazi ígéretes idő Szicíliában, de a V-7-ek tanácskozása meg fagyoskodik! Szó se volt tavaszi reményekről, semmire se jutottak egymással. Megállapították, hogy a világ legnagyobb hatalma Amerika. Ki a második? Kicsit bizonytalankodva, de azért kimondták, hogy a feljövőben lévő Kína a második nagyhatalom ma a világban.

Az emberi élet így is felfogható, hogy színpadon vagyunk, Isten a főrendező! A hatalmasok nem Istenre hivatkoznak! Az elmúlt időben számtalanszor hallhattuk, tapasztalhattuk, hogy a világ fölött hatalmat gyakorol Amerika. Amerika úgy gondolja, hogy azt tehet, amit akar, beleszólhat minden népnek, nemzetnek az életébe, mert ő nagy, hatalmas, gazdag.

A földi hatalmak mást gondolnak a hatalomról, mint Krisztus! A földi hatalom az erőre hivatkozik! A földi hatalom fegyverkezik, a fegyverekre hivatkozva próbálja eldönteni az elsőséget, vagy megszerezni a lehetőségeit!

Az égi, az isteni hatalom nem legyőzni akar! Nem alattvalókat akar, nem uralkodni akar fölöttünk, hanem fontos Neki a létünk, fölemelni akar, szabaddá akar tenni bennünket, erőt akar adni nekünk, hogy élni tudjunk a lehetőségekkel!

A mindennapi tapasztalatokat látva, különösen most, amikor sajátos helyzetben vagyunk és nem a szeretet hatalma jelenik meg, hanem az erő, az erőszak, akkor meg kell gondolni: Képtelen az ember élni a hatalommal? Csak vissza tud élni az ember a hatalommal? Ha ez így van, akkor, jaj nekünk!

A világban történő folyamatok ismeretében nagy bátorítás számunkra: Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön!

Ma, amikor ez a kérdés erőteljesen előttünk áll, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy Jézus ennek az isteni hatalomnak a szolgálatába akar állítani bennünket! Menjetek el az egész világra és tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig!

A világnak ez az egyetlen lehetősége: Élni tudunk-e az Isten hatalmával? Meg tudjuk-e jeleníteni az Isten hatalmát?

Ez különösen azért aktuális, mert sokan nap mint nap Krisztus hatalmát gúnyolták, gúnyolják,  az Istent semmibe veszik, közben hamis prófétaként jajonganak. Mintha mi is átengedtük volna ezt a hatalmat, talán félünk, talán nincs bennünk elég bátorság, elég áldozatkészség, hogy ezt a hatalmat megjelenítsük? Azt mondják, Európa azért jutott oda, ahova, mert már nem keresztény! Lemondtunk volna erről a lehetőségről? A választ mindenki maga fogalmazza meg!

Vagy a mi emberi életünk az isteni hatalom szemlélete szerint formálódik, alakul, vagy az e világi hatalmak, a földi hatalmak eltipornak bennünket!

Egyesek még mindig kételkedtek
Jézus - aki ezt a kijelentést teszi -  búcsúzik az apostoloktól és azt olvassuk a Szentírásban, hogy egyesek még mindig kételkednek! Jézus már a föltámadás után van, az életét is odaadta és ránk bízza ezt a misztikus küldetést és egyesek még mindig kételkednek! Itt van a gondunk és a bajunk! Jézus, amikor az utolsó vacsorán beszél az elkövetkezendőkről, akkor azt mondja, még mindig nem értitek? Később: meddig maradjak még veletek? Azért legyünk megengedők, ilyenek vagyunk mi emberek! A szentírásmagyarázók külön fölhívják az ember figyelmét ezzel az értetlenkedés fogalommal kapcsolatosan.

A görög Szentírás
Megnéztem az értetlenkedés fogalmat, hogyan értelmezi. Az egész kételkedésünkre, értetlenkedésünkre is itt van a válasz!  Találkozunk helyzetekkel, találkozunk jelenségekkel és nem értjük. Vannak jelenségek, események, történések, amiket nem értünk és mi azt hisszük, akkor azok nincsenek is. Valószínű, hogy az apostolok is így gondolkodtak. Jézust megölték, most meg találkoznak vele. Ez érthetetlen!

Ez a szó a görög nyelvben azt jelenti, hogy kettős érzelem jelent meg a számunkra! Kettős értelem jelent meg a számunkra! Itt van, de hogy lehet itt, nem értjük, nem érthető számunkra!

Az igazi valóság láthatatlan
Jézus ezekkel az emberi érzésekkel kapcsolatosan mondja, hogy ezt másképpen kell felfogni! Ezt csak a hit oldaláról lehet megérteni! Itt törik meg a mi eszünk, a mi agyunk, amikor olyannal találkozunk, ami számunkra érthetetlen, de mégis az a lényeg! Ez a szeretet titka!

A szeretet titkát Exupéry gyönyörűen megfogalmazta: A lényeges a szemnek láthatatlan! Itt van a titok elrejtve! Mi mindig azt gondoljuk, hogy a látható dolgokban, a látható jelenségekben tudjuk megragadni a lényeget! Nem! Az igazi valóság láthatatlan!

Gondoljunk arra a jelenetre, amikor Tamás apostol hitetlenkedve áll Jézus előtt. Mikor rádöbben a valóságra, akkor Jézus azt mondja: Tamás! Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek! Innen kell elindulni! Ez a szeretet titka, ez az élet titka!

Gondoljunk arra, amikor egy emberre kimondjuk azt, hogy szeretlek, akkor az az ember szép, legalább is annak szép, aki kimondja, hogy szeretlek. Annak az embernek jó az az ember! Annak az embernek fontos az az ember! Nem ez az élet titka? Annyi mindenre mondjuk, hogy jó és szép és fontos. Valójában csak az lesz számunkra jó, szép, kedves, akinek azt tudjuk mondani, hogy szeretlek, ezért lesz ilyen a számunkra!

Mindenki megtalálja, akivel kapcsolatosan ezt a titkot kifejezheti.  Csak innen érthető az élet! Amikor Jézus azt mondja: Menjetek el, tegyetek tanúságot rólam, akkor erre a titokra hivatkozik! Ezt kell nekünk megjeleníteni a világban! Az emberek között, az emberek számára ezt az igazságot kell kifejezni, ez a mi hatalmunk! Ez a mi emberi hatalmunk, hogy mondhatjuk egymásnak, hogy szeretlek! Ez azt jelenti, hogy áldozatot hozhatunk egymásért!

Urunk mennybemenetelének értelmezése
Amit itt hallottunk, annak is ez a magyarázata. Az apostolok búcsúznak Jézustól és örömmel mentek el. Elmegy Az, aki nekik a legfontosabb és örülnek!  Itt is a kettős érzelmek és gondolatok juthatnak az eszünkbe. Miért? Azért, mert nem ott van a helyük, hanem az emberek között. Az angyal mondta nekik: Ne itt ácsorogjatok, ne az égre nézzetek, hanem menjetek az emberek közé, menjetek az emberek világába. Ez a ti utatok és ott jelenítsétek meg az Isten hatalmát! Én veletek vagyok minden nap!

Veletek van az isteni hatalom! Az isteni hatalom a felemelő ajándék! Az embert átváltoztató, megváltoztató, újjászülő ajándék! Ebben az értelemben, ebben a szellemben kell összetartozni egymással! Ez az öröm!

A küldetésünk teljesítése
Azon kell elgondolkodnunk, hogy csak akkor tudjuk teljesíteni ezt a küldetést, az isteni hatalomnak a jelenlétét ebben az emberi hatalom miatt oly sokat szenvedő világban, ha meg tudunk szabadulni önzésünktől!

Kilépünk a magunk világából, belépünk egymás életébe, beengedjük a másik embert az életünkbe és akkor egészen más Erő hordoz bennünket! Ennek az Erőnek segítője és támogatója Jézus!

Erről szól a mai üzenet
Ezt az isteni hatalmat kell nekünk megjeleníteni ebben a világban! Az Isten országa bennetek van – halljuk az Írás nagyon fontos üzenetét. Az isten országa ez: A világban élünk, de nem a világnak élünk! Különben a világ azt tesz velünk, amit akar! Gondoljunk arra, ahol gyilkolják a keresztényeket, ahogy hallottuk egy autóbusznyi gyereket szétlőnek csupán azért, mert keresztények! Ez a világ, ez a világ ereje! Lehet, hogy ez akkor is megtörténhet, ha mi ezt az isteni hatalmat jelenítjük meg és így élünk ebben a világban!

Akkor legalább nem megadtuk magunkat, nem legyőztek bennünket, hanem áldozatok lettünk! De mindaz, ami addig történt, annak volt értelme!

Jézus megáldja őket! Micsoda csoda ez is! Jézus áldása van a világ fölött! Annyit panaszkodunk, hogy milyen ez a világ! Igen olyan, de fölötte ott virraszt Jézus áldása! Akkor ez a világ mindenek ellenére más és valóban nekünk kell Jézusnak ezt az áldását hordozni!

Nekünk kell egymás számára áldássá lenni! Ha ezt vállaljuk, akkor az Isten hatalma mindezekben a megnyilatkozásainkban él, élő! Ez nemcsak küldetés, hanem életünk értelme is!

+  A M E N  +

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Lélekben készüljünk a jövő vasárnapra, pünkösd ünnepére. Nekünk magyaroknak ez a vasárnap június 4-e a Trianon emlékezete is. Imre Atya születésnapját is ezen a napon ünnepeljük! Készüljünk erre  és imádkozzunk érte!                

+  Á L D Á S  +