Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Húsvét 3. vasárnapja2017-04-30 00:00:00Szentmise bevezetése

Minden vasárnap a Kenyértörés ünnepe!

Azok szeretetének ismertető jele, akik együtt eszik a Kenyeret!

Kedves Testvérek! Talán nem is gondolunk keresztény ünneplésünknek erre a sajátos dimenziójára: Akikkel megosztjuk kenyerünket, azokkal összetartozunk! A világ állandóan a közösségről, az emberi kapcsolatokról beszél, csak éppen a kenyerét nem osztja meg!

A keresztény örömhír legfontosabb üzenete: aki megtöri kenyerét a másik emberrel, azzal összetartozik! Az összes többi emberrel való összetartozásról legfeljebb beszélni lehet!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek!
Sajátos a modern ember helyzete! Azt mondják, a mindennapok azt igazolják, hogy a modern ember csalódott ember! Csalódott ember kivonul a világból, mert csalódott ebben a világban, nem látja értelmét szinte semminek! Csalódott az Egyházban, a kereszténységben, egyszerűen kivonult belőle! Csalódott az Istenben, eljutott odáig, hogy nem számít az Isten, talán nincs is! Egyszerűen otthagyta az Istent!
Csalódott az emberben, megrendültek az emberi kapcsolatai! Látszólagos kapcsolatokban élünk, valójában már réges-régen kivonultunk az emberi kapcsolatainkból. Megalkuszunk, jól felfogott érdekeink tartják  össze az emberi kapcsolatainkat.

A csalódott ember magára maradt ember! Szemben áll az egész világgal!

A kérdés az, hogy az ember hova megy
Isten ebbe a világba helyezett bennünket! A világ szép! A világ rendkívül gazdag. A világ eltart bennünket és örömünkre van! Isten egymásnak ajándékozott bennünket! Az embernek nincs más lehetősége, csak a másik emberrel való kapcsolat! Különben magányos lesz és egyedül marad! A mai ember csalódott az Istenben! A mai embernek csak jogai vannak, kötelezettségei mintha nem lennének! Isten zavarja!

Istennek vannak igazságai! Istennek vannak elvárásai! Az ember meggondolja, hogyan lehet Isten nélkül élni! A kérdés az, hogy vissza lehet-e jönni? Vissza lehet-e jönni a világba, amely olyan, amilyenné mi tesszük? Vissza lehet-e jönni a kereszténységbe, amely megtart bennünket? Vissza lehet-e jönni az emberi kapcsolatainkba, amelyek nélkül elpusztulunk?

Vissza lehet jönni az Istenhez, aki nemcsak az életünk szerzője, hanem az életünk oltalmazója is, aki jövőt szán nekünk embereknek!

Mikor van visszaút
A mai vasárnap sajátos helyzetet mutat. Csalódott emberekről van szó, akik egyszerűen visszamennek abba a világba, amit a maguk világának gondolnak. Amikor a csalódott ember mindenhonnan elindul kifelé, csak ki, ki, ki, akkor azt gondolja, hogy visszakerül a maga világába. A kérdés az: és? A csalódott ember ott sem talál megoldást! Mikor van visszaút? Egy megoldás van, amiről a mai evangélium beszél!

Visszaút akkor van, amikor az ember rádöbben arra, hogy közösségi lény! Amikor az ember rádöbben arra, hogy ezzel kapcsolatosan kötelezettségei vannak!

A modern ember csalódottságának itt van a gyökere: kötelezettségek nélkül akarunk élni! Ahol feltételeket támasztanak, mert ezek nélkül nem lehet élni az életet, ott az ember számára élhetetlen az élet! Ez nagyon komoly kérdés!

A modern világ alapkérdése Mindennek oka az ember istentelensége! Isten fennhatósága alól akartuk és akarjuk kivonni magunkat!
Isten nélkül akartuk és akarjuk járni a magunk útját! A modern történelmet, Európa, Magyarország történelmét nézzük: Európa, Magyarország kivonult a kereszténységből! Most kétségbeesve tapasztaljuk a kiszolgáltatottságunkat!

Az egymástól elszigetelődött emberek gyengék, erőtlenek! Sőt nemcsak gyengék és erőtlenek az emberek, az alapösztöneik megromlottak! Ijesztően önzők vagyunk, annyira önzők vagyunk, hogy a jövőről is lemondunk! Ez is a gyengeség, az életrevalóság hiányának jele! Az egymástól elszakadt emberek elveszítik a közösség erejét! Vagy a közösség véd meg, vagy a közösség őriz meg,
vagy a közösségben van jövőnk, vagy nincs élet! Ezek a kivonulás gyümölcsei!

Jézus kísér bennünket
Hallottuk, Jézus kísér bennünket az úton! Jézusnak fontosak a mi gondjaink! Jézus elmondja nekünk az eligazító és megmentő igazságokat!

A mai embernek ez már semmit sem mond! Ki figyel ma már erre? Az emberek számára papos szöveg az egész! Ugyan kérem, dehogy jövünk mi vasárnap szentmisére! Három napos munkaszüneti nap van. Mindannyian kivonulunk a magunk világába, mert nem vagyunk kíváncsiak Isten szavára, nincs rá szükségünk! Nem fontos nekünk az Isten segítsége!

Elég magabiztosak vagyunk, de ijesztően gyávák és erőtlenek!

A kenyértörés üzenete
Az ünneplés az egyetlen lehetőségünk! Az ünneplés, az Eucharisztia az egyetlen lehetősége az embernek, ha vállalja azt, hogy mégis részt vesz ezeken az eseményeken, találkozókon - nevezzük így. Ott kiderülhet számára a Kenyértörés üzenete: Akik ugyanazt a kenyeret eszik, összetartoznak! A magyar nyelv itt is ragyogó fordulattal ajándékoz meg bennünket: kenyeres pajtás! Kivel tartozom össze? Ki a bajtársam? Ki a barátom, akivel a kenyeremet is megosztom?

Akik ugyanazt a Kenyeret eszik, összetartoznak! Ez a felismerés az, ami az egész egzisztenciánkat érinti, amely visszahozhat bennünket!
Ezért fontos az Eucharisztia ünneplése!

A kereszténységben minden összejövetel ehhez az ünnephez, az Eucharisztiához, a Kenyértöréshez kötődik! E nélkül nincs keresztény ünnep! Ma már keresztény közösségek is kezdenek ünnepelgetni szentmise nélkül! Már nem is tudják, hogy mi ennek az igazi üzenete, mi a lényege! Csak azok az emberek tudnak visszajönni az életbe, akik az Eucharisztiában az Istennel és egymással való összetartozás örömét - ezt az igazságot - fölismerték! 

Kenyában, Nairobiban a nyomortelepen egy millió ember él. Ezen a szinten élnek: Ma már ettem! Az asszonyok szervezték az ünnepi szentmisét, ahol több ezren voltak. Nekik nincs lehetőségük kivonulni! Egyik asszony mondta, nekünk a szentmise létszükséglet ahhoz, hogy kibírjuk a hét többi napját! Azok az emberek ott a nyomortelepen jobban bent vannak az életben, - minden nyomorúságuk ellenére - mint mi! Ők tudják azt, hogy egymás nélkül nem tudnak élni! Mi azt gondoljunk, hogy tudunk! Nem tudunk! Aki elhiszi, hogy tudunk, az nézzen körül, akinek a mindennapok tapasztalata nem elég válasz, az menthetetlen!

Testvérek! Vissza kell jönni
Jézus Krisztusnak mi nem önkéntesei vagyunk! A Máltai Szeretetszolgálatnak, az összes többi szervezetnek szükségük van önkéntesekre, akik legalább visszahozzák azt az igazságot a világba, hogy egymás nélkül nem tudunk élni! Jézusnak nincsenek önkéntesei!

Jézusnak követei vannak, Jézusnak tanúi vannak! Jézus követei, Jézus tanúi azok, akik nem kivonulnak a világból, akik nem névleges keresztények!

Találkozom idős emberekkel, akik arra hivatkoznak, hogy ministráltam, vagy elmondja a gyerekkorban tanult reggeli imádságot. Itt befejeződnek az élményei! Azon túl nincs élménye, azon túl csak kényszerkapcsolatai vannak! Azon túl csak a haszon, az érdek határoz meg mindent! De szegény nagyon jól tudja azt, hogy a kereszténység mondja meg az igazságot! Ő már régen elfelejtette és hátat fordított neki! Abba kapaszkodik, hogy gyerekkorában tízszer ott volt az oltár körül és ministrált, erre tud hivatkozni!

Testvérek! Vissza kell jönni! Ennek a pogány világnak tanúságtévő keresztényekre van szüksége!

Úgy látom, vannak még nagy gondolatok, de valójában a tömeg, a társadalom már nem figyel oda ezekre. Oda vagyunk, amikor a miniszterelnök harcol a magyarokért, egyesek még e közben is csak kritizálják! Maximum ennyi marad: hű de jól megmondta, tapsolhatunk és semmi nem változik! Itt volt múlt héten a kopt keresztények püspöke. Negyvenen vettek részt az előadásán. Rajtam kívül csak még egy pap volt ott. Közben Magyarország az üldözött keresztények mellett áll ki! Egy másik püspök könyörögve mondta: Ne hagyjatok bennünket elveszni! Ugyan kérem! Ülünk az asztalnál, válogatjuk az ételeket! Lehetőleg úgy szeretnénk sok pénzt, hogy ne kelljen dolgozni se érte! Aztán…

Testvérek! Vissza kell jönni! Nem lehet kivonulni a világból! Nem lehet kivonulni az életből! Megszülettünk! Senki se kérte, hogy megszülethessen! Megszülethettünk! Itt vagyunk! Értékelni kell ezt a nagy lehetőséget! Akinek van szíve, lelke, próbálja értékelni!

+  A M E N  +

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Az áldással befejeződik a szentmise. Holnap május első napján a Szűzanya hónapja kezdődik, akinek fölajánlotta országunkat Szent István király! Minden szentmise után a Szűzanya tiszteletére elimádkozzuk a Lorettoi litániát! Este ½6 órakor lesz szentmise. Szentmisét azért tartanak, mert az embereknek erre igénye van! Május elsejei kivonulás nem igény szerint volt. Május elseje keresztény ünnep volt, csak kisajátította egy másik eszmerendszer magának a május elsejét! Mi meg tapsoltunk, hogy ezt is tették!

Holnap munkaszüneti nap van. Hallatlan lehetőség! Lehet többet imádkozni, templomba is el lehet menni! Nagy pálya!

+  Á L D Á S  +