Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 4. vasárnap2017-01-29 00:00:00Szentmise bevezetése

Kedves Testvérek!

A szentmise elején, amikor erre az ünnepre, az istendicsőítés örömére készülünk, akkor kérjük Istent, hogy a békét, lelkünk békéjét adja meg nekünk! Annyi minden lehetőségünk van! A kérdés az, hogy az a sok-sok lehetőség a békét is elhozza-e nekünk? Nézzünk önmagunkba és tartsunk bűnbánatot!

Szentbeszéd

Elnézést kérek a kedves Testvérektől! Olyan állapotban vagyok, hogy inkább az indiai bölcsesség jegyében állnék itt, amely szerint: Jobb ülni, mint állni, jobb feküdni, mint ülni, - tovább nem mondom, mégis - jobb meghalni, mint élni, - mondják az indiaiak. A tegnapi nehéz nap után azt szerettem volna, hogy ne maradjon el ez a szentmise, azért vagyok itt! Mindenképpen egy-két szempontot szeretnék megosztani a Testvérekkel a boldogsággal kapcsolatosan!

Az évközi vasárnapokat azzal kezdtük, hogy Jézus nagy szemléletváltoztatásra, életünk teljes revíziójára hív bennünket! Jézus szembesít törekvéseinkkel mindnyájunkat!

Nagyon komoly kérdés: Ebben a világban, ahol az önmegvalósítás központi fogalom, mit lehet kezdeni azokkal a boldogságokkal, amelyeket hallottunk? Egymás mellé tehető-e az önmegvalósítás és a szeretet? Akinek mindennél fontosabb az önmegvalósítás, annak arra számítania kell, hogy önmagával fog találkozni! Aki önmagával foglalkozik, az a maga bűvös körén belül marad és bizony szembesül a korlátokkal! Amikor azokon gondolkodunk, elmélkedünk, akiket Krisztus boldognak mond, akkor - a szentírásmagyarázók szerint - azoknak egyetlen magyarázata van: Az Isten szeretete mindent pótol! Ha valamit meg akarunk sejteni ezekből az igazságokból, akkor csak innen lehet közelíteni! Nem azért boldogok azok, akiket Jézus boldognak mond, mert éheznek, szomjaznak, üldöztetést szenvednek, hanem mindezek ellenére boldogok azért, mert ezt a helyzetet ellenpontozza az Isten szeretete! Az életük el van rejtve Istenben! Ez a kérdés az e világiságunkat firtatja!

A farizeusok helytelen gondolkodása
Elgondolkodhatunk azon, hogy a tömegben, akik Jézust hallgatták, - ahogy a szent evangéliumban is kiderül – ott voltak az akkori világ boldogtalanjai, ott voltak a szegények, a betegek, az éhezők, a nyomorultak. Ott voltak a farizeusok is, akiknek meg volt a tökéletes válaszuk: ezek az emberek nehéz helyzetben vannak, hiszen ők nem számíthatnak Isten szeretetére! A farizeusi felfogás szerint, akit az Isten szeret, az egészséges, jólétben él, megelégedett, szóval boldog. Jézus ezzel a boldogok igazságával - amit a szentírásmagyarázók az Újszövetség hegyi törvényének mondanak - a farizeusi gondolkodást forgatja ki sarkaiból! Isten szeretete független, nem függ semmitől! A farizeusoknak tudomásul kell venni, hogy azok az emberek nem valamilyen bűn következtében szerencsétlenek, amazok meg nem valamilyen bűntelenség jutalmazottjai, díjazottjai! Isten szeret! Ez hitünk titka! Amikor halljuk a boldogsággal kapcsolatos kijelentéseket, akkor az Istennel való kapcsolatunkat kell felülvizsgálni!

Ez a hitünk titka:
Ha az ember Istenhez tartozik, akkor bármi történik vele, bármilyen helyzetbe kerül földi élete során, ezek a történések nem érinthetik az élet alapélményét!

Az élet alapélménye az ember Istennel való kapcsolata, amiben az ember értelmes életet él! Az ember lehet beteg, szegény, lehet üldözött,
de mi ez és hogyan mérhető ez ahhoz a bensőségességhez, ahhoz a belső biztonsághoz, amit Isten szeretete jelent!

Boldogságok a mindenapjainkban
Ezt a mindennapi kapcsolatainkra is átvihetjük! Amikor boldogságot kívánunk egymásnak, akkor valamiképpen azt kérjük, hogy legyen valaki, aki őt szereti! Ez boldogságunk forrása! Minden boldogtalanság szeretethiány!

Életünk perspektívája
Ahhoz, hogy megértsük ezeket a krisztusi mondatokat, amelyek valóban kiforgatják az e világi értékrendet, ahhoz azt kell megérteni:

Akit szeretnek, annak teljes az élete! Akit az Isten szeret, annak teljes az élete! Egész kereszténységünknek ez a vigasztalása, ez a perspektívája! Földi életünk során mi minden érhet bennünket! Ér! Isten nem azt ígéri, hogy minket mindenből megment, kiment! Sőt! Ez a kérdés nem is kérdés! Jézus fölkínálja a velünk való kapcsolatát! Értünk Isten! Velünk Isten! Ez minden boldogságunk forrása!

Azt kívánom a Testvéreknek, hogy ebből a titokból valamit tudjunk felfogni, megérteni, akkor azok a beszorított élethelyzetek, azok a kilátástalannak tűnő élethelyzetek sem tragikusak, mert az ember Isten szeretetében boldog!

Azt kívánom a Testvéreknek, hogy sejtsék meg Istennek ezt a békéjét! Az egymással való kapcsolatunkban is jó lenne, ha megtapasztalnánk ezt a békét! Lehet szó önmegvalósításról, de mit ér vele valaki, ha nem szereti senki!

Önmegvalósítás, vagy szeretet? Lehet ezt így mondani? Nyilván nem! De ez emberi törekvés! Amikor valaki elfogad bennünket a szeretetével és otthont ad magában nekünk, akkor ételme van az életünknek! Ebben az irányban kell keresnünk életünk megoldását!

+  A M E N  +
Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Ezt a szentmisét Paliért ajánljuk fel. Most volt Pál-forduló és ő akkor ünnepel. Köszönjük meg szolgálatait, nemcsak a vasárnapi szolgálatait, hanem hétköznapiakat is. A szent liturgia ünneplésében nagyon fontos az ő jelenléte.

Jézus szemléletváltoztatást hirdetett meg, ennek igazi fényes példája Saul, aki dühtől lihegve üldözte Krisztus tanítványait. Rossz úton járt! Erről az útról hívta el az Úr a jó útra! Nem volt a helyén! Aki rosszat tesz, az nincs a helyén! Erről a helyről mozdította el az Úr és kijelölte neki azt a helyet, ahol sok áldozattal sokat tehet a jó ügyért! Szent Pál a nemzetek apostola!

Köszönjük kedves Pali a te életutadat! Köszönjük a helytállásodat! Imádkozzunk!

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Az Isten áldásával indulunk el innen, ahol minden vasárnap kegyelmi gazdagsággal találkozunk! Bensőséges ünnepségre hívom a Testvéreket. 31-én, kedden Bosco Szent Jánosnak, a szaléziak alapítójának van az ünnepe. Érdemes megemlékeznünk erről a műről. Egészen új, XX. századi szerzetes-rend, Magyarországon volt legnagyobb a növekedése, csodálatosan kinyílt ez a virág a magyarok számára.

Kedden, 31-én az esti szentmise keretében lesz Damján testvér fogadalomtétele is. Bimbóban lévő virágról van szó, majd akkor nyílik ki, amikor Damján testvér örök fogadalmat tesz. Nagy megtiszteltetés számára, hogy szerzetes rendünk vezetője jön el és neki kell engedelmességet fogadnia és a követendő értékeket kimondania. Aki tud, vegyes részt ezen a bensőséges családi ünnepen, mindenkinek helye van itt!

Imádkozzunk azért, hogy Damján testvér élete kinyíljon a betegek szolgálatára!

+  Á L D Á S  +