Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Urunk születése - Karácsony2016-12-25 00:00:00Szentmise bevezetése

Isten hozta a Testvéreket!
Karácsony van. Mit jelent ez az ünnep nekünk keresztényeknek? Mit jelent ez az ünnep a világnak? Ezzel sokan foglalkoznak! Nekünk ezt a felhívást kellene magunkévá tenni:

Mentsük meg a karácsonyt! Isten helyet keres a világban, helyet akar találni bennünk, külön-külön mindegyikünkben!

Ha helyet adunk életünkben az Istennek, akkor van remény arra, hogy karácsony titka megjelenhet ebben a világban! Higgyük el, legalább mi higgyük el, hogy szükség van ennek a titoknak megjelenésére, ennek a titoknak: Isten emberszerető jóságának munkálkodására a világban! Gondolkodjunk el ezen most, amikor elkezdődik ez a szentmise. Őszinte bűnbánattal hívjuk be Istent az életünkbe, engedjük, hogy formáljon, alakítson bennünket, hogy emberszerető jósága általunk munkálkodhasson ebben a világban!

Szentbeszéd

Megjelent üdvözítő Istenünk emberszerető jósága! Kedves Testvérek! A mai ünnepet ezekkel a magasztos szavakkal tolmácsolja a Biblia. Lehet, hogy elegendő lenne csupán elgondolkodni azon: Mit jelent, hogy az embert szereti az Isten? Mit jelent számunkra ez a felhívás, hogy mi is szeressük egymást?

Mindegyikünk azt várja a másik embertől, fogadja el, mondjon igent az életére, aztán már ez a kölcsönös igen jelenítse meg Isten emberszerető jóságát, amely a világ életét hordozza! Azt mondtam a szentmise bevezetőjében, hogy mentsük meg a karácsonyt, mert megmentésre szorul! Tőlünk, emberektől kell megmenteni a karácsonyt! Isten helyet keres a világban és úgy gondolta, - hiszen az övéi közé jött – hogy mi helyet készítünk neki!

Isten, aki szeretetből teremtette a világot, aki szeretetből megteremtett bennünket, embereket, szeretetből akarja megújítani ezt a világot, a mi életünket!

Amikor a filozófusok, a teológusok erről az igazságról gondolkodnak, akkor azt mondják: könnyebb volt szeretetből megteremteni a világot, mint megújítani! Valami elromlott, valami változás történt! Visszaéltünk a szeretettel, vagy nem élünk a szeretettel? Döntse el mindenki, hogyan is gondoljon erre!

Európában különösen aktuális ez a gondolat: Mentsük meg a karácsonyt!

Európa az egyetlen földrész, amely keresztény értékek mentén született, amely a kereszténység szülötte! Igaz ebben az esetben az az igazság: A tökéletesnek romlása gyalázatos! – mondja a régi latin bölcsesség! Gondoljunk arra, hova jutottunk itt Európában a keresztény eszmerendszerrel, a keresztény értékeinkkel, keresztény küldetésünkkel? Sok okunk nincs az örömre! Húsz évvel ezelőtt, ha azzal találkozom ebben a templomban, amivel most, - hogy ilyen kevesen vagyunk – akkor kétségbe estem volna! Ez a valóság?

Mentsük meg a karácsonyt
Talán még nem késő! Annyi minden történik napjainkban! Európában vannak országok, ahol a karácsony szót sem szabad használni, mert Krisztusra utal! Nem lehet karácsonyfákat állítani sok helyütt! Az iskolákban leszedik a kereszteket a falakról! Különböző úgymond polgári értékeket fogalmaznak meg, emberi értékekről beszélnek, ezek mind-mind kereszténység elleniek! A keresztény vezetőink, a keresztény hívek mindezt némán, megadóan tudomásul veszik! A kérdés az, hogy ennyi lelkierő birtokában mire lehet jutni?

Miért állítunk karácsonyfát
Már azt sem tudjuk, hogy miért állítunk karácsonyfát! Ki tudja?  Már a néprajzosok sem beszéltek idén erről! Sokat autóztam az elmúlt egy-két napban különböző programjaim miatt, mellette rádiót hallgathattam. Húsz évvel ezelőtt reggeltől estig a rádióban karácsonyi énekek hangzottak! Most egyet se hallottam se a Kossuth rádióban, se a Bartók rádióban, néha-néha egy-egy felhangzott! Még a Mária rádióban is alig hallani. Karácsonyfáról a néprajzosok is egyre kevesebben szólaltak meg. Karácsonnyal kapcsolatosan állandóan a népszokásokról beszéltek.

Ki tudja, ki gondol arra, hogy a karácsonyfa a paradicsomi fának az utódja! A paradicsom fája olyan gyümölcsöt termett, amit a sátán osztogatott! Karácsonyfát otthonainkban talán még fölállítgatunk! A karácsonyfa csodálatos gyümölcse: Isten Fia, aki értünk Emberré lett!

Isten Fia Betlehemben született, a kenyér házában, mert az ember számára falat kenyérré akar lenni, olyan fontossá, olyan szükségessé,
mint amilyen fontos a mindennapi kenyér!

A kiserkentett búza
Luca napján elültetnek néhány búzaszemet, hogy karácsonyra már látható legyen a magból támadt élet, ami a kenyérre utal, arra a kenyérre, amit a  bűnbe zuhant ember – büntetésképpen – arca verejtékével termel meg! Ki gondol arra, hogy ez a búzácska - ami csírázik és ott van a betlehemi jászolnál - arra akar utalni, hogy Jézus belegyökerezett ebbe a mi emberi világunkba, az ember számára kenyér akar lenni, amit az ember arca verejtékével termel meg!

Jézus a mérce
Ma éjjel beszéltem arról, hogy Jézus a mérce, ezért kell a titokkal szembesülnünk! Jézus mérce, mérték, azonosítási pont, ugyanakkor természetes gát az emberi teljesítménnyel kapcsolatosan, mert az ember azt gondolja, hogy mindenre képes, az emberi teljesítmény hatalmas és korlátlan. Mérce? Kinek mérce? Jézus a keresztények számára mindenképpen mérce kellene, hogy legyen!

Csak fanyalgunk! Ha meg akarjuk menteni a karácsonyt, akkor komolyan kell gondolni: Isten a megváltást szolgálat formájában gondolta el! Nem tetszik nekünk! Nem tetszik nekünk a szolgálatban megvalósuló megváltás! Isten ezzel arra tanított bennünket, hogy egymás életét szolgáljuk! Ha erről lemondunk, akkor semmi közünk egymáshoz! Ha erről lemondunk, akkor nincs többé házasság! Ha erről lemondunk, akkor nem születnek gyerekek! Házasságok is bomlanak, gyerekek sem születnek!

Szükségállapotban vagyunk
Európában mérce? Telve vagyunk önmagunkkal, a lehetőségeinkkel, a teljesítményünkkel, közben szükségállapotban vagyunk! Nem a migrációra gondolok, az járulékos dolog. Legföljebb arról van szó, hogy a keresztény Európának vége, nekünk is! Ez a nagyvilági történelem, magunknak tesszük olyanná az életet, amilyenné! Erőnek erejével Isten se fog belenyúlni ebbe a történéssorozatba! Isten nem csodatévő! Isten szeret, ami azt jelenti, hogy a bajban is közel van hozzánk, szeret! Nem arról szól, hogy minket állandóan kihúzogat a bajból! Még erre is gondolhatnánk, amikor meg akarjuk menteni a karácsonyt, a karácsony igazi üzenetét! A szükségállapot arról szól, hogy a teremtmény, az ember a maga erejéből nem tudja rendezni dolgait!

Tudja? Állandóan azzal foglalkozunk, hogy milyen problémák vannak! Úgy tűnik, hogy a kihívások fölénk kerekednek! Meg tudjuk oldani a problémákat? A teremtmény képtelen a maga erejéből megoldani a problémákat! Szükségállapot van! Szükséghelyzetbe jutottunk! Isten eljön hozzánk, mindenkihez, nem egyesekhez, mindenkihez! Kérdés az, hogy tudunk-e valamit kezdeni ezzel a titokkal? Egyértelműen és mindenképpen ez a kérdés! A magabiztos ember, a gőgös ember, a magával eltelt ember nem tud mit kezdeni a megváltással!

Nincs szüksége támogatásra, megoldási lehetőségekre! Abban a hitben élünk, hogy jövőnk a jólét! Képesek vagyunk jobbá tenni az életünket! Közben a panaszok áradata lep el bennünket! Csak az az ember tud valamit kezdeni ezzel az isteni ajánlattal, aki tudja maga is, hogy bajban van! Aki eljutott odáig, annyira őszinte, hogy ezt önmagának legalább bevallja! Aki erre nem képes, erre nem hajlandó, annak nincs karácsony! Legfeljebb szeretet ünnepet emleget, olyan Krisztus nélküli karácsonyt! Rohangálunk, vásárolunk, csomagokat készítünk, de arra nem gondolunk, hogy hozzánk jött el az Isten, mert bajban vagyunk!

Isten Fia a szegények közé jött
Isten eljött, közénk jött akkor, de hova? Ezért szeretem nagyon ezt a karácsony reggelt, mert ez a pásztorok miséje! Hova jött az Isten Fia? Szegények közé, a peremen élők közé! Három éve Ferenc pápával találkoztam, akkor azt mondta: induljunk el a peremen élő emberek felé! Isten Fia olyanok között jelenik meg, akiket pásztoroknak mondtak, az aljanépnek. A többi réteg jól élt a pásztorokból, akik biztosították nekik a bárányt, nemcsak az áldozati bárányt, hanem azt is, ami létükben tartotta őket! Jézus a szegények között jelent meg, mert azok az emberek tudták, hogy szükségük van az Isten segítségére!

A szükség azt jelenti, hogy az ember önerőből nem képes megoldani a kérdéseit, az élete problémáit! Segítségre van szüksége! A pásztorok ezt tudták, ők olyan világban éltek, ahol ritka vendég az öröm, az örvendezés, az ünnep! Ezért volt számukra ez a jó hír akkora öröm! Örömünnepet teremtett számukra Jézus megszületése! Mozdultak és indultak, hogy találkozzanak Vele!
Ha meg akarjuk menteni a karácsonyt, általa meg akarjuk menteni magunkat, egymást, világunkat, akkor föl kell kerekedni és el kell indulni Isten felé!

Ha fölismerjük Isten ajándékát, hogy szeret bennünket és beengedjük az életünkbe, akkor megszületik bennünk az istenszeretet emberi arculatú világa! „Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!” Erről a szeretetről nemcsak beszélünk, hanem szolgáljuk egymás életét, ami megment! Mentsük meg a karácsonyt! Mentsük meg az isteni titkot! Isteni küldetéstudatunkban mentsük meg a világunkat, egymást, önmagunkat!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Mentsük meg a karácsonyt! Szembesüljünk az isteni tervvel! Ránk vonatkozik, nem általában a világra, az emberekre, hanem külön-külön mindegyikünkre, mert külön-külön mindegyikünk jelenti a világot, Európát, Magyarországot, a Kárpát-medencét! Jajongunk és közben itt a kezünkben a lehetőség! Szívesen emlegetem én is, hogy Szent István Isten előtti felelősséggel formálta, alakította nemzetünket! Szent Pió Atyának is a gyönyörű, szép jövendölésébe belefeledkezgetünk!

Tények, szigorú tények világában élünk! Az elmúlt héten a Szent István bazilikában meghirdették a kopt vértanúkért való imádkozást! Ezreket végeztek ki a muszlimok! Voltunk kb. 130-an, abból 100 szír volt. Budapest 30 létszámmal képviseltette magát. Még imádkozni sem tudunk értük, egyet akarással, szolidaritással a lemészároltak mellett! Mérce, a mérték, az életszemlélet! Ezt a szentmisét a magyar nemzetért ajánlom föl! Aki szeretne a magyar nemzet javára tenni, az imádkozza bátran ezt az imát!                                          

Mi Atyánk…