Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 32. vasárnap2016-11-06 00:00:00Szentmise bevezetése

Ezen a mai napon Szent Imrét ünnepeljük! Kedves Testvérek! Szent Imrét szeretnénk köszönteni és szembesülni az ő üzenetével! Nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezt a titkot!

Szentbeszéd

Szent Imre ünnepe van! Szent Imre hivatása, hogy eszményt hirdet! Kedves Testvérek! Prohászka Püspök Úr fogalmazta meg ezzel a rövidke mondattal Szent Imre küldetését, akinek hivatása, hogy eszményt hirdet! Az a Prohászka Püspök Úr mondta ezt, aki egyesek szerint a XX. század egyik legnagyobb keresztény hitű szabadgondolkodója volt, többek szerint akkor a legnagyobb volt Európában! Az eszmény felülről való, az isteni világból érkezik!

Szent Imréről nehéz másképpen gondolkodni, csak úgy, hogy a felülről jövő eszményt állítjuk a középpontba, az isteni ajándékot! Ma azt mondják, hogy az ifjúság mindent megkap - én hozzátenném – egy kivételével! Mi ez az egy? Mi ez az egyetlen? Az az egy a magyar ifjúság drámája, hogy kimaradt és kimarad ma is az evangéliumi magvetésből! A magyar ifjúság nem ismeri Jézust!

Keresztény történelmünk hajnalán egy fiatalember áll előttünk, aki szüleinek - Szent István és Boldog Gizella - és nevelőjének - Szent Gellért - segítségével megismerte Jézust! Szent Imrének volt bátorsága Jézus nyomába szegődni, földünk fölé emelkedik a Veszprémi Székesegyházban – ami akkor egy kis kápolna volt – tett fogadalmával! Ugyanakkor rajongva szereti a földnek egy darabját, a magyar földet! Amikor ma Szent Imrét ünnepeljük, akkor Istenre emlékezünk:

Szent Imre élete példájából Isten sugárzik a világunkba! A szentek azok, akik által az Isten belesugárzik ebbe a földi világba!

Ha ez így van, akkor ezen az ünnepen föl kell tenni a kérdést Szent Imre kapcsán, az ő küldetése nyomán: Ki az Isten? Isten a teremtő és a megváltó!

Isten nagy kalandja, hogy teremt
Isten szabad lényeket teremt! Angyalokat és embereket teremt! Isten ezzel azt a kockázatot vállalja, hogy a szabadsággal vissza lehet élni! Isten vállalta! Az angyalok is és az emberek is visszaéltek és visszaélünk ezzel a szabadsággal! De Isten ezt annyira komolyan gondolta, hogy a megváltás művét - mintegy a teremtés folytatásaképpen - az ember számára biztosítja!

Mi a megváltás
Isten Fia értünk Emberré lesz! Jézus vállalja emberi sorsunkat! Az ember szembeszegülhet Jézussal is! Visszaélhetünk a megmentőnkkel, a megváltónkkal! Meg is történt! A mai lelki gondolkodók szeretnek nagy szavakat használni, hogy Isten a nagy kaland Istene!

Ki Szent Imre, akinek életéből az Isten sugárzik
Rómában a magyarok kápolnája a Szent Péter Bazilika altemplomában van, Szent Péter sírjától picit messzebb. Ebben a kápolnában sajátos Szent Imre ábrázolással találkozunk. Ez az ábrázolás egészen más, mint az addig megszokottak és ismertek. A korábbiak Szent Imrét kissé nőies alakként ábrázolták, kezében liliommal.

A magyar kápolnában látható ábrázolás Szent Imre halálküzdelmét ábrázolja a vad kannal. A művész megjelenítette Szent Imre férfias erejét, azt a merészséget, ahogy szembeszegül a vad kannal. Kockázatvállalás, áldozatkészség, bátorság? A férfiember merészsége szembeszáll azzal az erővel, amely nagyobb az ő emberi erejénél!

Szent Imre harca az érzékiség ellen
Szent Imrének ez a merészsége már sokkal korábban megmutatkozott, amikor szembeszegült egy másik vaddal, ezt a vadat úgy hívják, hogy érzékiség! Amikor Jézus az apostoloknak és a hallgatóinak beszél erről az emberi merészségről, többek között a házasságról, akkor az apostolok egymásra nézegetnek és ki is mondják, hogy embernek ez lehetetlen! Akkor Jézus válasza: Istennel minden lehetséges! Függetlenül attól, hogy az emberek ezzel az eszménnyel mit kezdenek, Jézus nem enged semmit!

Jézus meghirdeti ezt az evangéliumi eszményt és hozzáteszi: Aki fel tudja fogni, fogja fel! Szent Imre megértette, felfogta, vállalta ezt a küzdelmet, mert hitt Jézus üzenetében, Jézus szavában és győzött!

Az eszmény időszerűsége
A kérdés az, - miközben ezt az eszmeiséget magunk elé állítjuk - hogy a mai időkben időszerű-e ez az eszmeiség? Időszerű-e ez a keresztény eszmény, amikor a nemiség hulláma mindent eláraszt? Akkor, amikor a fiainknak és a leányainknak természetszerű szükségletként állítják be a nemiséget! Akkor, amikor az ártatlanság gúnynak tárgya, amikor az önfegyelem, az önuralom nevetséges! Akkor, amikor ez a hullám elsöpri a házasságokat! Akkor, amikor a mozikban, a televízióban alig találkozunk az erények megmutatásával! Akkor, amikor az édes bűnt vetítik, mint kívánatost az emberek elé! Vajon időszerű ez az eszmény? Egyesek szerint a kereszténység gúzsba köti a szexualitást! A kérdés: tartható-e ez az eszmeiség a mi időnkben, a mi napjainkban? Szent Imre eszményt hirdet! Az eszmények fölülről valók, az isteni világ ajándékai! Kérdés: élhet-e az ember eszmények nélkül?

Jézus realista volt. Jézus ismerte a világot és mindegyikünknél jobban ismert bennünket! Jézus jobban ismerte az embert, mint akárki! Jézus tudja, mi lakik az emberben! Jézus ismerte azt a világot is, amelyben élt! Jézus beszélt az utcanőkről! Jézus ismerte az akkori Róma világát, azt a bomló, hanyatló világot, amelyben Tacitus szerint az asszonyok a férfiak számával számolták az éveket.

A kereszténység megújította azt a világot!
Gondoljunk Pál apostolra, aki a leveleket írja az éppen kereszténnyé lett embereknek, a rómaiaknak, a korintusiaknak és a többi ázsiai Egyházban lévőknek. Ismerjük ezeket az üzeneteket, vasárnapról-vasárnapra olvasunk ezekből. Reális volt Jézus, ismerte a világot! Jézus nem vonja vissza ezt az üzenetet! Jézus - aki a bárány - mondja: Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Az Isten Báránya farkasokkal harcolt! Jézus nagyon jól tudta, hogy a farkasokkal szemben nem lehet felkészülni emberi erővel! Csak isteni segítséggel vívhatja az ember ezt a harcot!

Szent Imre Jézus nyomába szegődött, aki a vadakkal, a farkasokkal harcol! Szent Imre vállalta ennek az eszmeiségnek az igazságát! Szent Imre harcolt a vadállattal, az érzékiség vadállatával! Azok a keresztények, akik elfogadják Jézust! Azok a keresztények, akik elfogadják Szent Imrét! Azok a keresztények, akik vállalják ezt a lehetetlent!

Tökéletlenek vagyunk, újra, meg újra elbukunk, de aki az Istenhez csatlakozik, aki ilyen példát állít maga elé - mint amilyen példa előttünk, a magyar ifjúság előtt és a magyar nemzet előtt van: Szent Imre - az az emberiség fundamentumát telepíti!

Az életünk erős alapokra kell, hogy épüljön! Ezek az alapok inognak ma! Ezeknek az alapoknak első köveit Szent Imre tette le a mi magyar hazánkban! Imádkozzunk azért, hogy a mi hazánk megmeneküljön, a fundamentuma össze ne törjön, darabokra ne hulljon és aláhulljon a nemzetünk is! Ha e felé az eszmény felé merünk fordulni, amit Szent Imre hirdet, akkor van reményünk! Reménykedjünk!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek!
Kettős az az örökség, amit Szent Imre ránk hagyott! Az egyik örökség az égi igazságok igézete! Ezek az igazságok határozzák meg gondolkodásunkat, életutunkat! A másik örökség ennek a magyar földnek a szeretete! Akik ehhez a földhöz ragaszkodnak, azok kis haszonért és emberi előnyökért, karrierért nem fordítanak hátat neki! Éljünk az örökségből!

Mi Atyánk…


Szentmise befejezése

Imre Atya köszöntői következtek. Ajándékai a szentmise asztalára kerültek!
Kedves Testvérek! Nem gondoltam, hogy ennyi minden elfér ezen az asztalon. Jézus azt mondta, hogy az egész világ bűne elfér az ő asztalán! Mi azért jövünk ide újra, meg újra, mert idehozzuk bűneink terhét és kérjük Jézust, hogy adjon egy kis bátorságot nekünk! Tudjunk harcolni önmagunkkal, mert csak azok az emberek fognak megharcolni a hazájukért, a népükért, a nemzetükért, akik önmagukkal vállalták a harcot!

Fölkészültek az önmagukkal való küzdelem során erre a még nagyobb harcra, hogy megmaradjunk kereszténynek és magyarnak itt Európában! Számomra minden alkalommal ez az igazság erősödik meg!

Köszönöm mindenkinek a gondolatait, kedvességét, amivel ideérkezett, akár gránátalmával, akár öt kenyérrel, akár gyümölcsökkel, könyvvel, győrzámolyi sörrel, stb.
Nagy küzdelmek várnak ránk kórházunk újjáépítésével kapcsolatban! Egész nemzetünk megújulásáért is harcolnunk kell! Fogjunk össze! Nagy öröm számomra, hogy a kórházi dolgozókból többen eljöttek és elhozták énekhangjukat is. Ez mélyen elkötelezett szolgálat!

Többször mondtam a kórház dolgozóinak, hogy vagy együtt építjük fel ezt az új kórházat, vagy nem épül meg! Együtt építünk, az a jó szándék, a többi az én gondom! Ezek nagyon nagy gondok! Legalább annyira fontos, hogy legyenek együtt gondolkodó emberek! Ez a mai jelenlét erősíti bennünk ezt az erkölcsi tőkét! A másik tőke valahogy összejön! Minden, ami a háttérben szükséges, az megvan! A többi az önök egyet akarása és nagylelkűsége!

Köszönöm, hogy együtt ünnepeltünk! Sokszor gondoljunk Szent Imre nyomán az igazi üzenetre, az isteni kapcsolatunkra és szülőföldünk szeretetére! Isten áldása ezt erősítse bennünk!

+  Á L D Á S  +