Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 22. vasárnap2016-08-28 00:00:00Szentmise bevezetése

Figyelj reánk Urunk, s könyörülj rajtunk! Vétkeztünk Uram ellened, könyörülj rajtunk!

Kedves Testvérek! Lehet, hogy reggeltől estig csak ezt a szót kellene ismételgetni: Könyörülj, könyörülj! Olaszországban megismerték milyen az, amikor mozog a föld az ember lába alatt! Csak kevésszer gondolunk arra, hogy a lábunk alatt állandóan mozog a föld! Keressük lábunk biztonságos helyét ebben a világban!

Ezt a szentmisét az olaszországi földrengés áldozataiért ajánljuk föl! Gondoljunk az életben maradottakra is, akik ott szenvednek és megtapasztalják az ember teljes kiszolgáltatottságát! Jólesik szívemnek, hogy a világ annyira odafigyel erre! Ugyanakkor elgondolkodtam azon is, hogy a világ éveken keresztül teljes közönnyel viseltetett, amikor emberek ezreit gyilkolták le! Csak akkor kezdtünk erre fölfigyelni, amikor már a saját bőrünkön tapasztaltuk a migráció kapcsán, hogy mi történik kicsit messzebb tőlünk, mint ide Róma! Az, hogy mozdul a föld, nem tehetünk ellene semmit, de az, hogy leöljük egymást, vagy nem? Ez nagy különbség!
Ma az áldozatokra emlékezünk és mindazokra, akik e miatt ott szenvednek! Nehéz együtt érezni, mert mondjuk, igaz is, csakhogy mennyire tudjuk átérezni? Kérjük a Jóistent, hogy valóban az egymással való összetartozás határozza meg az érzéseinket, törekvéseinket, cselekedeteinket!

Kis bemutató az alázatról

Kedves Testvérek! Azt hallottuk, hogy alázatban hajtsuk végre tetteinket! Az alázat sajátosan bibliai fogalom. A jelentése kettős. Először: Az ember, ha alázatos, elismeri függőségét Istentől! Másodszor: Az alázat szívbéli lelkület! A Szentírás szerint az alázatos ember úgy pihen Isten szívén, mint anyja keblén a kisgyerek! Itt van egy édesanya szívén néhány hónapos kisgyermekével. Tessék példát venni! 

                                                                                    
Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Mindenki keresi a helyét! A kérdés az, hogy a helyemen vagyok-e? Kérdés az, hogy a helyünkön vagyunk-e, mert az embernek rendkívül fontos, hogy abban a tudatban éljen, hogy a helyén van! Mikor van helyén az ember? Amikor az ember megelégedett, amikor úgy gondolja, vagy át is éli, hogy az értékeit, az adottságait ki tudja bontakoztatni, tisztelik, szeretik, elfogadják! Talán még hozzá lehet óvatosan tenni, hogy az ember a közösséget szolgálja és ez még plusz értelmet ad az életének! A mai vasárnap ezt a kérdést teszi fel nekünk: A helyünkön vagyunk-e? Amikor az emberek számára mindennél fontosabb az érdekük, mindennél fontosabb, hogy elfogadják őket, hogy kiteljesedjen az életük gazdagságban és emberi elismerésben, akkor azt hiszem nagyon sok ember nincs a helyén! Amikor meg akarjuk találni a helyünket, akkor Jézusnak erre a mondatára figyeljünk: Köztetek ne így legyen!

A ti esetetekben ne az érdek, ne az e világi szempontok legyenek mindennél fontosabbak! A ti esetetekben másról van szó! Jézus sajátos perspektívát vázol fel, azt mondja: Ti, amikor a helyeteket keresitek, akkor elsősorban arra gondoljatok, hogy az ember akkor van a helyén, amikor nem az érdek, nem az emberi elismerés a meghatározó, hanem meghatározó: a szeretet és az alázat!

Jézus azt mondja még: A jutalmatokat majd megkapjátok az igazak feltámadásakor!

Itt a probléma! Hitünknek talán a legnagyobb próbája, hogy ebben a világban a mi keresztény szemléletünk nem tud igazából áttörni és meghatározó lenni, ami azért van, mert élünk ebben a világban, ahol rengeteg az ajánlat, rengeteg a lehetőség, - mondhatnám - sok a kísértés! Köztetek ne ez legyen a legfontosabb, hanem az önzetlenség, az alázat! A jutalmat majd megkapjátok az igazak feltámadásakor! Amikor oly erőteljesen tartozunk ehhez a világhoz, ragaszkodunk ennek a világnak minden lehetőségéhez, hiszen benne élünk, akkor bizony a hitünk nagy próbája, hogy mi a jézusi elvárás szerint éljünk! A perspektíva ez: Majd az igazak feltámadásakor megkapjátok isteni válaszom!

A mai evangélium tanítása

A humán gondolkodású ember számára érték, ha vendégséget rendez. Amikor meghívja az embereket, - ahogy Philo, görög filozófus mondja, – a vendégek, a rangos, a tekintélyes emberek a meghívót is értékelik! Ha valaki nagy embereket, rangos, elismert, tekintélyes embereket hív meg, az őt is minősíti! Valószínű, hogy ez a farizeus – nem tudjuk a nevét – nem véletlenül hívta meg Jézust! Az ő tekintélyét növelte, hogy Jézus az ő vendége volt!

Gondoljunk arra, amikor Simon farizeus hívta meg Jézust, bizonyára ugyanilyen megfontolásból, akkor ott is felszólalt Jézus. Jézus itt nem mint vendég szólal meg, hanem Jézus, tanítást ad! Az ott lévők számára nyilvánvaló volt az az értékrend, hogy tekintélyes, rangos emberek jelen vannak, együtt vannak, lakomáznak. Jézus azt mondja: Köztetek ne így legyen! Szinte berobban Jézus mondata ebbe a társaságba!

Vajon hogyan hallhatta ezt a farizeus és mindazok, akik ott voltak és tudták, hogy milyen fontos ez a szokás, milyen fontos a rangos emberek összejövetele, együttléte. Jézus azt mondja: Aki a legnagyobb, az legyen a legkisebb! Aki elöljáró, az legyen szolga! Elgondolkodtató! A perspektíva: Majd Isten válaszol nektek az igazak feltámadásakor!

Megoldás a jézusi lelkület: önzetlen szeretet, alázat

Jézus arról beszél, hogy a mi gondolkodásunkban mindennél fontosabb legyen az, hogy szeretetből és alázatból tesszük mindazt, amit teszünk! Jézus itt külön hangsúlyozza, hogy azokat hívd meg, - ez jellemzi a szeretetet – akik nem tudnak visszahívni téged!
Igen komolyan el kell ezen gondolkodnunk! Hiszen ebben a világban, amelyben élünk, ijesztő társadalmi feszültségek vannak! Hatalmas ellentétek vannak! A kérdés az, képes-e az az ember ezeket a gondokat, bajokat, problémákat orvosolni, megoldani, aki önérdekű? Véleményem szerint nem! Az ember nem tudja ezeket a problémákat megoldani, orvosolni, csak  jézusi lelkülettel!

Gondoljunk csak bele, ülünk a megterített asztalnál és gondolunk arra, hogy valakinek asztala sincs, enni sem tud, vagy mit eszik? Gondolunk arra, amikor a gyönyörű szép otthonunkba bemegyünk és lefekszünk, akkor emberek az utcán alszanak? Meg tudjuk oldani a problémáinkat a terített asztalainkkal, a csodálatos otthonainkkal, - és még sok mindent mondhatnék - a társadalmi lehetőségeinkkel, amikor minden helyzetet kihasználunk, hogy gyarapodjunk! Ez a gondolkodás meg tudja oldani ezeket a társadalmi problémákat? Ne legyünk naivak és ne csapjuk be magunkat! Köztetek ne így legyen! Csak az önzetlenség, a szeretet indította cselekedetek, az alázatosságra hivatkozó megnyilatkozások jelenthetnek kiutat!

A szeretet isteni stílusa

Az természetes, okos és bölcs emberi gondolkodás: Valamiért, valamit! El is fogadhatjuk akár! Hiszen bizonyos értelemben érthető az, hogy a szeretet cselekedeteire várjuk a választ! Ha ezek a válaszok nem jönnek, akkor elbizonytalanodunk, emberek vagyunk! Ez a fajta elvárás, hogy valamilyen válasz jöjjön, azért fontos, mert különben a szeretet személytelenné válik! Valaki ezt így írta le, hogy embertelenné válik a világ! Ugyanakkor Jézus mégis azt mondja, miközben ez a fajta emberi elvárás bennünk van, és még nem is rossz – de Jézus a szeretetről másképpen gondolkodik!

A kérdés az, hogy értjük-e Jézus szeretetparancsát? Értjük-e a szeretet isteni stílusát? Hiszen arról van szó, hogy hívd meg azokat, akik nem tudják viszonozni! Vagyis a szeretet isteni stílusa valamiképpen a pazarló bőség! Nem véletlen, hogy a Szentírás ezt a gondolatot hangsúlyozza, mert ez azt is kifejezi, hogy az ember ugyan vár valamilyen választ a szeretet tetteire, de azért minden nem jön vissza. Ez is természetes!

Nagyon fontos, hogy valamit megértsünk a szeretetnek ebből a pazarló gazdagságából! Valamit megértsünk abból, hogy a szeretet kockáztat! Valamit megértsünk abból, hogy a szeretet az, ami megelőző, amelynek lényege az odaadás! Ilyen szeretete volt az irgalmas szamaritánusnak, aki megállt, odament, lehajolt, tette, amit akkor éppen tenni kellett! Aztán még pénzt is adott, hogy gondoskodjanak arról a szerencsétlen emberről. Ilyen a szeretet! A szamaritánus is az Istentől tanulja!

Isten kockáztat! Nekünk adta Fiát! A Fiú értünk Emberré lett! Isten kockázata! Értünk halálra adta a Fiát! Ezért a Fiú a megváltó!
A szeretet, amikor kockáztat, akkor megvált, akkor valakit megragad és kiemel!

Helyünkön vagyunk? Ha valamit megsejtünk Jézus szeretetparancsából, Jézus szeretetre hivatkozó tanításából, akkor valami ilyenekre kell gondolni az embernek! Első helyek, utolsó helyek! A gondolatom megállt, amikor tegnap azon gondolkodtam: viselkedj okosan, először ülj le hátul, aztán majd hátha előrehoznak! Ez az emberi okoskodás szikrácskája!  Az Isten országában, az Istennel való kapcsolatban nincsenek első helyek és utolsó helyek! Hanem egy van: a meghívottak boldogsága! Minden erről szól! Ha Istenhez tartozunk, ha elfogadjuk az Istentől való függőségünket, akkor ez az alázat! Az ember ebben az esetben, ebben a kapcsolatban boldog!

Ezt ajánlom a Testvéreknek, amikor keresik a helyüket a világban! Amikor keresik a munkahelyüket, az emberi kapcsolatokban keresik a megoldásokat, akkor gondoljanak erre! Nem az érdek, nem az előny, nem a számítás a megoldás, hanem ez a pazarló bőség, ez a kockáztatás, ez az előbb szeretett! Szent II. János Pál pápa mondta Árpád-házi Szent Erzsébetünkkel kapcsolatosan: Ő a hatékony tékozlás szentje! Kívánom mindenkinek a hatékony tékozlást, mindenek előtt találják meg ezt az egymással való kapcsolatukban!

Milyen jó lenne, ha a házaspárok megtalálnák a helyüket! Milyen jó lenne, ha a munkahelyén mindenki megtalálná a helyét! Milyen jó lenne, ha a társadalmi elköteleződésekben mindenki megtalálná a helyét!

Mindenki megtalálná helyét ebben az isteni szellemben, ami hatékony tékozlás abban a tudatban, hogy az Isten mindent számon tart! Akinek ez elég, az hisz, akinek ez kevés, az igen messze van az Istentől!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Jézus azt kéri tőlünk, hogy találjuk meg a helyünket ebben a világban! Jézus tanítása a mag, a mag gyümölcse a mi tetteink, azok a tettek, amelyek Isten iránti szeretetből születnek az emberek javára! Isten segítsen ebben bennünket!  Azért említettem Szent Ágostont, mert ma van Ágoston napja, aki ezzel kapcsolatosan nagyon nagy igazságokat állapított meg! Imádkozzunk!                                                             

Mi Atyánk…