A máltai zarándokok ajándéka Ferenc pápának

A legkisebb és legnagyobb embernek is meg van a maga kedvtelése és álma. Sose szűnjetek meg álmodni! – mondta Ferenc pápa annak a közel hatezer zarándoknak, akik a hajléktalan és szegény emberek jubileumára érkeztek a Vatikánba. Az egyházfő külön köszöntötte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik zarándokát is, aki átadta a szervezet ajándékát a pápának.

A Szentatya a VI. Pál kihallgatási teremben fogadta a hajléktalan embereket és az őket kísérő segítőket november 11-én, Szent Márton napján. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat zarándokai, mikor bevonulása közben Ferenc pápa a csoportjuk elé érkezett, hangos „Isten éltesse!” kiáltással üdvözölték. A pápa egy pillanatra megállt, megáldotta a csoportot és többen kezet is fogtak az egyházfővel.

Az audiencia kezdetén Philippe Barbarin lyons érsek köszöntötte, majd a találkozó francia szervezője, a Fratello mozgalom egyik vezetője szólt a pápához, valamint egy francia és egy lengyel egykori hajléktalan ember tett tanúságot. Az egyházfő a két tanúságtételre spontán reagálva, spanyol nyelven köszöntötte a 22 országból, köztük Kanadából és Argentínából is érkezett zarándokokat. Mint minden csoport, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász mellé is francia, illetve olasz nyelvű tolmácsokat adtak a főszervezők. A pápa rögtönzött spanyol nyelvű beszédéről néhány percig ezért úgy tűnt, a magyar csoportok tolmács hiányában lemaradnak. A máltai segítők azonban tudták, hogy a zarándokok között akad egy férfi spanyol nyelvtudással. Csiki János, aki a Szeretetszolgálat hajléktalan szállóján lakik, könyvekből és hallás után tanult meg spanyolul, és rövid rábeszélés után elvállalta a tolmács szerepét. „Nem volt irodalmi szintű fordítás.” – szabadkozott az audiencia végén, zarándoktársai azonban megnyugtatták, hogy nélküle még ennyi sem jutott volna el hozzájuk a Szentatya szavaiból.

Ferenc pápa a találkozón azt mondta: sose szűnjenek meg álmodni. „Az élet újra szép lesz. Az a képesség, hogy meglássuk a szépet még a legnagyobb szomorúságban és szenvedésben is, méltóságot tud adni minden férfinak és nőnek.” Az egyházfő kiemelten beszélt a békéről, melynek építőivé kell válnia mindenkinek, mert a legnagyobb szegénység a háború. „Tudom, hogy sokatoknak nehéz az élete. De a szenvedés gyümölcse a szolidaritás, mikor egy nálunk nehezebb helyzetben lévő embernek segítséget nyújtunk. Köszönöm azoknak, akik ma is itt vannak és fogják a szegények kezét.” – mondta a pápa.

A kihallgatás végén Ferenc pápa külön köszöntötte a különböző csoportok képviselőt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat zarándokai nevében Urbán Márton adta át a Szuverén Máltai Lovagrend patrónájának, a Filermói Boldogasszony portréjának másolatát, a csoport üdvözletét és Kozma Imre atya levelét az egyházfőnek. A Batthyány téri központ portása a találkozás után azt mondta, nagyon izgult, de néhány szóban el tudta mondani Ferenc pápának, mely csoporttól és milyen ajándékot hozott. „Igazán megtisztelő volt, hogy én képviselhettem a Máltai Szeretetszolgálatot. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaphattam.”

Magyarul köszöntötték a máltai zarándokokat Vatikánban

Megérkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zarándokcsoportja az „Öröm Európai Találkozójára”, melyet a hajléktalan emberek jubileumára szerveztek Vatikánban.

A magyar zarándokok Ferenc pápa meghívására utaztak Rómába a hajléktalan emberek jubileumára. A Szeretetszolgálat szervezésében harminc fedél nélkül élő ember indult útnak máltai segítőik kíséretében az örök városba, közülük többen életükben először utaztak külföldre és sokan ez alkalommal ültek először repülőn. Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat elnöke a zarándokok szálláshelyén, a Szent István házban az esti imádság után azt mondta, egy csoda, hogy együtt élhetik át ezt a zarándoklatot. A szervezők, a Fratello mozgalom tagjai nagy örömmel, magyar nyelven köszöntötték a máltai felelősöket, akik a szervezet irodájában átvették a csoport számára elkészített zarándokcsomagokat. Rómába érkezésük után a Szeretetszolgálat munkatársai Kovács Krisztián atya vezetésével a Fratello irodája mellett található kápolnában együtt adtak hálát a zökkenőmentes útért és a rájuk váró három nap jövendő örömeiért.

 

Korábban:

Ferenc pápa az Irgalmasság szent évében rendkívüli audienciákon találkozik a társadalom peremén élő emberekkel. November 11. és 13. között tartósan fedél nélkül élőket hívott meg Vatikánba, ahová több mint ötezer európai zarándokot várnak. Az eseményt a Fratello (Fivér) Mozgalom szervezte meg.  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti hajléktalan emberekből és az őket segítő kísérőkből álló 48 fős zarándokcsoportot indított útnak november 10-én. A máltai szervezet zarándoklatának vezetője Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnöke, és a csoporttal együtt utazik Kovács Krisztián ferences szerzetes is.

Az utazást megelőző öt hétben a zarándoklat résztvevői közös találkozókon készültek a háromnapos program eseményeire. Az utazók közül többen azt mondták, hogy lelki megerősödést, megnyugvást várnak a zarándoklattól, mások pedig azt remélik, hogy erőt nyernek az újrakezdéshez. A szervezők kérésének megfelelően a Máltai Szeretetszolgálat háromfős, testvéries csoportokból állította össze a zarándokok csapatát, két hajléktalan embert egy segítő kísér.

A háromnapos zarándokút során a hajléktalan emberek két alkalommal is találkoznak Ferenc pápával. November 11-én délelőtt a Szentatya a VI. Pál teremben fogadja őket, itt a résztvevők közül többen tanúságot tesznek és elmesélhetik történetüket a pápának. Az egyházfő hozzájuk intézett beszéde után az Irgalmasság szent évének programjaiba kapcsolódnak be a zarándokok, és keresztúton vesznek részt. Szombaton nyelvi szekciókat alakítanak ki, melyekben tanúságtételek hangzanak el. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat zarándokai a Szuverén Máltai Lovagrend Keresztelő Szent János templomában töltik a délelőttöt, ahol Kozma Imre atya mutat be szentmisét és vezet elmélkedést. A délutáni közös városnézés után a francia szervezők az irgalmasság vigíliájára várják az összes zarándokot a falakon túli Szent Pál Bazilikába. Vasárnap Ferenc pápa a Szent Péter Bazilikában mutat be szentmisét a fedél nélkül élő emberekért. A zarándoklat a Szentatyával közös Úrangyala imádsággal zárul.

„Mennyire szeretnék egy szegény egyházat, mely a szegényekért él.” – mondta Ferenc pápa közvetlenül megválasztása után, és ez a mottója a Szent Márton napján kezdődő zarándoklatnak is, melyre az egyházfő szándéka szerint a vigasz, a megbocsátás és a remény forrása lehet a társadalom peremén élő, hajléktalan emberek számára.

Az Irgalmasság rendkívüli szentévét pápává választásának második évfordulóján, 2015. március 13-án hirdette meg Ferenc pápa.  Ez a 30. szentév a római katolikus egyház történetében.  A jubileumi évben a szokásosnál többször találkozhattak a hívek az egyházfővel, és a pápa által meghatározott feltételek mellett teljes bűnbocsánatot nyerhettek. Az Irgalmasság szentévében több mint 20 millió zarándok fordult meg Vatikánban.