Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP A év2017-08-13 00:00:00Szentmise bevezetése

 

Isten hozta a kedves Testvéreket! Ezt a szentmisét Magyarország és Európa lelki megújulásáért ajánljuk fel. Megújulásra szorul minden, személy szerint mindegyikünk élete, természetszerűen a nemzetek élete, Európa élete is! A mai vasárnapon gondolkodjunk el kicsit azon, hogy merre forduljunk, merre tájékozódjunk, hová nyúljunk, hol van kapaszkodó!

 

Merre nyíljon ki a szívünk,

hogy valóban jövőnk legyen!

 

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket,

hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

A mai miseszándéknak ezt a címet adtuk: Magyarország lelki megújulásáért imádkozunk. A kérdés az, hogy van-e másfajta megújulás is? Lehet-e beszélni társadalmi megújulásról, gazdasági megújulásról? Mi emberek vajon ma még foglalkozunk-e ezzel a kérdéssel: Mi az emberi élet értelme? Miért vagyunk a világon? Mi az emberi élet célja? Hová tartunk?

 

Van-e célja az életnek és megfogalmaztuk-e azt?

Felé tartunk?

 

Ma, amikor lelki megújulásról elmélkedünk, akkor ezt a kérdést

újra tisztázni kell magunkban. Alapvetően ez a kérdés azt jelenti:

 

Ki vagy mi biztos pont az életünkben?

 

A biztonság

Amikor megújulásról elmélkedünk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy olyan világban élünk, amelyben legfontosabb az emberek számára a biztonság! Biztosítás, biztonság, bizonyíthatóság, a bizonytalanságok fölé emelkedés! E körül forog az emberek gondolata, e körül forog a világ!

 

Először be kell fejezni az iskolát, aztán majd gondolkodunk a továbbiakon. Először ezt, azt, amazt meg kell szerezni, előbb kocsi, aztán kicsi. Előbb az embernek föl kell építenie a karrierjét, aztán majd gondolkodhat azon, hogy mit jelentenek számára az igazi emberi kapcsolatok. Valamilyen emberi kapcsolatok vannak, csak ezek nem a keresztény értékek szerint fogalmazódnak meg, nem a hitünk szerint alakulnak, hanem emberi gondolatok mentén, emberi érzésvilágunk szerint!

 

Mi a célunk? Megtartók?

Dürrenmatt regényének címe: Alagút

Nagyon érdekes történet, expressz vonat rohan Zürich felé és egy fiatalember is fölszáll a vonatra. Körülnéz és azt tapasztalja, hogy az emberek beszélgetnek, szórakoznak, olvasnak, nézik a gyönyörű tájat. Aztán következik egy alagút. A vonat bemegy az alagútba, fölgyulladnak a fények és mintha mi se történt volna, ugyanúgy folytatódik a vonaton utazók élete. A fiatalember nézi az óráját, mert az alagútban a vonat menetideje 8 perc és már 20 perce mennek az alagútban. Megkérdezi a mellette ülőt: Zürichbe megy ez a vonat? Igen.

 

Nyugtalan a fiatalember, nézi az óráját. Jön a kalauz, megkérdezi tőle: Zürichbe megy a vonat? Igen. Megkérdezi, hogyan lehet, hogy több mint 20 perce már az alagútban megyünk? Bizonyára lassabban megy a vonat és ezért van hosszabb ideje az alagútban. A fiatalember nyugtalan és megy, hogy a mozdonyvezetőt kérdezze. A mozdonyvezető a papírjaival foglalkozik, kérdezi: Zürichbe megyünk? Igen. Több választ nem kap tőle. Megy tovább és azt látja, hogy a vezetőfülkében nincs senki. Akkor kéri, hogy húzzák meg a vészféket! Meghúzzák a vészféket, a földre zuhan mindenki és nem történik semmi!

 

Dürrenmatt, amikor értelmezi ezt az írását, akkor azt mondja: Az emberiség történelmének az útját óhajtotta megírni! Mindannyian erre a vonatra vásároltunk jegyet. Mindannyian ezen a vonaton utazunk, de vajon célba érünk-e? Egyáltalán Zürichbe akarunk megérkezni?

 

Fölteszi a kérdést: Mi az a biztonság, amire mi vágyakozunk?

Biztos talajt akarunk a lábunk alatt - Isten nélkül?

Bizonytalan talajt, hullámokat, ellenszelet - de Istennel?

A válasz nem fogalmazódik meg!

 

Az Egyház hajó

A mai evangélium kapcsán inkább azt lehetne mondani az emberiség életútjára vonatkoztatva, hogy hajóban ülünk. Mondhatnám, egy hajóban ülünk mindahányan, ha az országunkra gondolunk, akkor biztosan igaz ez, ha Európára gondolunk, akkor egészen biztosan így van. Ma azt is mondhatjuk, hogy ez a hajó az Egyház! Az Egyház hajó! Ez a hajó mindig ellenszéllel dacol! Ezt a hajót mindig hullámok dobálják! Ez a hajó mindig hatalmas mélységek fölött lebeg! A kérdés az, hogy mi lesz velünk ellenszélben? Mindenki gondoljon akármilyen ellenszélre, akármilyen viharokra, akármilyen mélységekre.

 

Az embernek foglalkozni kell azzal a kérdéssel:

Ki vagy mi biztos pont az ember számára?

A mai evangélium egyértelműen válaszol:

Egyetlen biztos pont van: Jézus Krisztus személye!

 

Isten elindul az ember felé

Az a világ, amelyben élünk, biztos pontokat kínálgat, biztos anyagi helyzetet, biztos társadalmi körülményeket, jogot, igazságot és sok mindenről beszélnek. Biztonságot nyújt? Egyetlen biztos pont a mai evangélium válasza szerint egy személy, Jézus Krisztus! Az ember nagy tévedése, amikor azt fogalmazza meg, hogy biztos talaj legyen a lábam alatt. Ugyan, mit jelent ez a biztonság? Mit jelent az, amikor viharokkal szemben, hullámoktól ijesztgetve, mélységek fölött az ember felé elindul az Isten!

 

Amikor bajban van az ember, akkor váratlan módon

elindul az ember felé az Isten!

Ez rendkívüli üzenet!

Lelki megújulás

A mi nagy kísértésünk, hogy azt hisszük, hogy az e világ – így, vagy úgy, vagy amúgy szervezzük – biztonságot jelent. Ne legyünk naivak, ne legyenek illúzióink! Az ember számára nem az ad biztonságot, amit a világ tud nyújtani! Biztonságot nyújt egy állás? Biztonságot nyújt egy jól kereső munkahely?

 

Egyetlen biztonsága az embernek Jézus Krisztus

és a másik ember, a másik emberrel való kapcsolata!

 

Hányszor tapasztaljuk azoknak az embereknek a magatartását, gondolkodását, akik kicsit nagyobb kenyérért eladnak mindent, önmagukat is. Ez is bizonyítja, hogy nem ez a biztonság, bár kell enni, kell az ember számára szolid, biztonságot jelentő körülmény, de az egyetlen biztonság az, amit a másik emberrel való kapcsolat jelenít meg számunkra. Aki ennél kevesebbel beéri, az elrontotta az életét!

 

Az e világi biztonságokért

hatalmas erőket vetünk be, közben elveszítjük egymást!

Az egymással való kapcsolatért szinte alig mozdulunk!

 

A lelki megújulás útja ez:

Kapcsolat Jézussal, a személlyel!

Kapcsolat egy emberrel, aki a feleségem, a férjem,

a gyerekem, a testvérem, a munkatársam: a másik ember!

 

A lelki megújulás arról szól, hogy mit tudunk kezdeni egymással! Mire vagyunk képesek egymásért! Arra van mindegyikünknek szüksége, amit az a másik ember ki tud fejezni. Sajnálatra méltó az az ember, akinek elegendő biztonságot jelent a vagyon, akinek elegendő biztonságot jelentenek az őt körülvevő javak, a karrier, a siker, az állás! Sajnálatra méltó ember, akinek ez – úgy tűnik, hogy – elég. Nem elég! Ezt elsősorban azok tudják, akik erre tették rá az életüket.

 

Bizonyos értelemben minket, hívőket is ez kísért:

hívők vagyunk és mégis egyfajta e világi biztonságra törekszünk!

 

Egyetlen biztos pont van: Jézus!

Jézus, aki soha se hagy bennünket magunkra,

aki váratlanul, de mindig elindul felénk,

elindul hozzánk!

 

Bizony, ez a mai történet, az egész emberi élettörténetünk is arról szól, hogy a világ nem a mienk! Ebben a világban átutazók vagyunk, akár Dürrenmattnak az expresszén utazunk, akár az Egyház hajójában tartózkodunk. Egyetlen megújulási lehetőség számunkra, hogy emberi kapcsolatainkban fölismerjük az élet nagy ajándékait, különben meghúzzák a vészféket és nem megy tovább a vonat, vége! Különben a hullámok, az ellenszél nevetségessé teszi az Egyházban hajózókat és vége!

 

Egyetlen biztos pont:

Jézus Krisztus!

A hit felől lehet beszélni

lelki megújulásról, emberi megújulásról!

Menjetek át a túlsó partra

Nem véletlen ez a történet! Jézus több ezer embert etetet meg és az emberek készültek arra, hogy Királlyá kiáltják! Kenyeret adó Király, ez kell nekünk! Az apostolok is kicsit beleringatták magukat ebbe az izgalmas csodahelyzetbe. A görög Szentírás sokkal szigorúbb, a magyar fordítás is most már végre jobb. A görög Szentírásban így olvassuk, hogy Jézus rájuk parancsolt, menjenek gyorsan innen a túlsó partra!

 

Menjenek innen, ahol a kenyér biztonságát keresi mindenki!

El innen, mert különben nem érünk át a túlsó partra,

belefulladunk a cirkuszba és a kenyérbe!

 

A túlsó partra csak együtt tudunk átmenni, fölismerjük egymást az úton, hogy egymással összetartozunk. Egy fogalmat szeretnék hangsúlyozni ennek a történetnek kapcsán: a felelősséget! A felelősség eltűnt a világunkból! Nincs felelősség! Nincs felelősség a teremtett világért, nincs felelősség egymásért, házastársak között, a munkatársak között. Mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti. Mintha a másik nélkül akarnánk teljes emberi életet élni!

 

Megújulás! Lelki megújulás! Emberi életünk megújulása!

Hallatlan lehetőség elsősorban nekünk,

ha igazán hívők vagyunk!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, gondoljunk azokra, akik nemzetünk lelki megújulásáért fáradoztak a századok során! Kérjük az Isten kegyelmét, hogy valóban a Lélek felől értelmezzük az életünket, keresztényként tudjunk felelősek lenni nemzetünkért, egymásért és jövőnk legyen!                                                            Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Mozgalmas hét előtt állunk lelki értelemben! 15-én Magyarok Nagyasszonyának az ünnepe van, a mennybe felvett Nagyboldogasszony ünnepe, akinek Szent István Királyunk fölajánlotta népünket! Parancsolt ünnep így írja ezt az egyházi direktórium. Azt jelenti, hogy aki hívő ember, az a szentmisén való részvétellel ünnepel! Ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepén csak este ½6 órakor lesz szentmise a kápolnánkban.

 

19-én szombaton délután Csallóközben, Dunaszerdahely után, Királyfiakarcsán - ahol még Szent István kori településrendszer látható: tíz szín magyar falu egy templommal - állítjuk föl Riger Tibor szobrászművész alkotását, Magyarok Nagyasszonyának a szobrát. Királyfiakarcsa központi helye annak a tíz falunak, mind Karcsa nevű település. Lelki megújulás szempontjából érdemes ezen az ünnepségen részt venni, kis áldozat, semmi több! Ennek a tíz falunak is szüksége van a bátorításra!

 

Mához egy hétre, 20-án Szent István Király ünnepe lesz, templomunk búcsúnapja. Mi soha sem ünneplünk búcsúnapot a bazilikai ünnepség miatt, ahova mindenkit szeretettel várunk! 21-én több száz fogyatékos embert fogad Európa országaiból a Máltai Szeretetszolgálat a Balaton partján.