Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 14. vasárnap2017-07-09 00:00:00Szentmise bevezetése

Kedves Testvérek! Mi mindannyian, akik ezeken a reggeleken itt összegyűlünk, megbélyegzett emberek vagyunk! A hitetlenek azt mondják, hogy mi hiányokkal küszködünk és úgy gondoljuk, hogy a hiányosságainkat itt betölthetjük! Ha arra gondolnak, hogy Isten hiányzik a világból, akkor igazuk van! Valóban az Isten hiányzik a világból!

Mi azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy az Istenre szüksége van a világnak!

Azt is tudjuk, hogy a keresztényekre szüksége van a világnak, azokra a keresztényekre, akik a mindennapjaikban, gondolkodásukban, szavaikban, cselekedeteikben meg tudják jeleníteni az Istent! A keresztények hiányoznak a világból, ha mi eljövünk a templomba és akkor minden rendben van és élhetünk úgy a világban, mint a pogányok. Ne úgy általában a különböző szükségleteinkkel foglalkozzunk!

Komolyan el kell gondolkodni azon: Mi hiányzik? Mire van szükségünk?

Ha odafigyelünk, az emberek szükségleteit figyelembe vesszük, azok kielégítésén szorgoskodunk, akkor gazdagodik a világ!
Gazdagodik az is, aki ezért tesz valamit és gazdagodik az is, akinek segítenek! Ez olyan irány, ami a szükséget jelenti.
Szükségünk van egymásra! Egymást gazdagítjuk! Arra nem merek gondolni, hogy egymást szegényíteni is tudjuk!

Isten minket arra hív, hogy egymás életét gazdagabbá tegyük, akkor jobb lesz a világ, nem csupán gazdagabb!

Szentbeszéd

A mai vasárnapon a válaszadás kötelezettségéről van szó!

Kedves Testvérek! A labirintusban a szfinx azt kérdezi az utazótól: Mi az irányod? Neki szögezi a kérdést: Válaszolj! Vagy halj meg! Ma az Istennek kell válaszolnunk!

Istennek kell válaszolni, aki szeret bennünket! A kérdés az, hogy mi a mi válaszunk Istennek? A válasz, kötelező! A keresztény ember az a valaki, aki válaszol az Isten szeretetére!

Nem vagyunk sokan, egyre kevesebben vagyunk! Hitét, kereszténységét elvesztő, megtagadó világban élünk! Az emberek legtöbbje úgy gondolja, hogy ezt a válaszadást megúszhatja! Sokszor gondolok arra, hogy az emberi jogokért küzdők, akik oly nagyon tudják az esetek többségében, hogy milyen jogai vannak az embernek, az Isten jogait tagadják!

Válaszolj
Mi nem a különböző e világi prófétákra figyelünk, hanem az Írás felszólítására! Válaszolj! Amit a szfinx tesz föl nekünk: Válaszolj, vagy halj meg!

Válaszolj! Ha válaszolsz az Istennek,akkor meg kell halni! Ez jelenti az életet! Aki jobban szereti önmagát, mint az Istent, az nem méltó az életre!

Keresztény küldetésünk
Sajátos helyzetben vagyunk, a kereszténység a krisztusi küldetést állítja a középpontba! Arról van szó – amit a szentmise elején is fölvetettem – az embernek hiányosságai vannak! Az embernek sok minden hiányzik! A keresztény küldetés azt jelenti, hogy mi úgy forduljunk egymás felé, az foglalkoztasson bennünket, hogy mi szüksége van a másiknak!

Mire van szüksége a másiknak?

Ha abban telik az életünk, hogy ezt jól megoldjuk, jó válaszokat adunk, akkor gazdagabbak leszünk mindannyian, az is aki válaszol és az is, akinek válaszolnak! Ráadásul a világ is jobb lesz! Ez sem elhanyagolható!

Aki titeket hallgat, Engem hallgat
Figyelmeztetés és vigasztaló is számunkra, hogy Jézus azonosítja magát velünk! Jézus kölcsönös szeretetről beszél! Van az Isten szeretete
és aki az Istennek igennel válaszol, az a szeretet válasza! Azonosság jön létre Isten és ember között!

Aki titeket hallgat, Engem hallgat! Aki titeket befogad, Engem fogad be!

Ennek a kötelezettségnek alapja Jézus szentsége! A Jézusba, az Istenbe vetett hit!

Krisztus él bennünk
A tanítványságunk ára: engedjük, hogy az Isten éljen bennünk! Ez az ára a tanítványságunknak!

Ez az ára a kereszténységünknek, – hallottuk – ha meghaltatok a bűnnek, akkor éljetek Krisztussal új életet! Oly sokszor elmondtam az évek során, hogy a bűn azt jelenti, hogy az ember csak magára gondol! Ha meghaltatok annak, hogy csak magatokra gondoltok, akkor Krisztus él bennetek!

Akkor fölismeritek azt, hogy egymásnak adósai vagytok, egymásnak tartoztok kölcsönös szeretettel!

Isten jutalma
Ráadásul - ha még arra is gondolok - itt egyensúly eltolódás van! Mi akármilyen kicsiny dolgot is teszünk ebben a szellemben, az Isten jutalma sokszoros!

Azt halljuk: Ha csak egy pohár vizet adtok, százszoros jutalomban részesültök! Ilyen az Isten!

A másik emberben Istent szolgáljuk A felénk áradó isteni szeretetre válaszoljunk! Ebben áll a mi keresztény életünk! Ez a mi keresztény küldetésünk lényege! A mi válaszunkban az Isten jelenik meg a másik ember számára!

Az elmúlt héten volt Semmelweis napja, a mi kórházunkban is ünnepeltünk. Az a kérdés merült fel, hogy mi a gyógyító intézményekben az orvosok, a nővérek válasza az emberek felé. Az irgalmasok válasza, de mondhatnám a máltaiak válasza: az Istent szolgáljuk a szegényben, az Istent szolgáljuk a betegben! Nem elhanyagolható az ember válasza!

Aki válaszol
A világgal szemben az Istent választja! Aki válaszol, az a halált választja! A szabadsággal szemben a szolgálatot választja! A világban küldetésünk van, ez a küldetés a szerinti, hogy Istennek mennyi beleszólása van az életünkbe! Szabadok szeretnénk lenni, ennek sajátos útja a szolgálat útja!

A legnagyobb szabadság
Ha az embereknek fölteszik a kérdést, mi az, ami őt szolgálja? Általában érdekekről hallunk, a szükségleteimet kielégítem. Sajátos Isten nélküli válasz. Valóban vannak az embernek szükségletei, de a szolgálat szemlélete mindezek fölé emel bennünket! Ha az ember csak a szükségleteivel van elfoglalva, akkor hol van a felelősség kérdése? Szolgálat, vagy szabadság? Mindannyian szabadok szeretnénk lenni! Jézus fel akar bennünket szabadítani az önös világunkból, ki akar hozni bennünket a magunk kicsinyes világából és elindítani az emberek felé! Elindítani az úton, ahol egymásra találunk és aztán együtt megyünk!

A legnagyobb szabadság, amikor az ember az Isten szolgálatát választja!

El kell azon gondolkodnunk, hogy mi mindennek vagyunk kiszolgáltatottjai!  Az embernek van egy lehetősége: dönthet! Ez a döntésünk a kiszolgáltatottságunk fölé emel bennünket! Ez azt jelenti, ha szabadok akarunk lenni, akkor az Istennek kell szolgálnunk, különben egymás áldozatai leszünk! Be kell látnunk, hogy törvények uralkodnak a természet világában és ezek a törvények tökéletesen működnek. Egyedül az ember az, akinek van lehetősége arra, hogy döntsön! Nem dönteni kell, hanem szabad dönteni! Ez azt jelenti:

ha igazán szabadok akarunk lenni, akkor Istent kell választani, aki elindít bennünket azon az úton, amely úton egymás életét gazdagítjuk!

Válaszolni kell! A nagy ünnepek mind Isten szeretetéről szóltak, mi módon jelenik meg számunkra az Isten szeretete! Isten a partnerét keresi bennünk, ezért kötelező a válaszadás! A válaszadásnak az a hallatlan nagy hozadéka, hogy Isten a kevéske jóért gazdagon fizet! Milyen izgalmas vállalás és milyen izgalmas jövő az ember számára és a világ számára!

Jó lenne, ha komolyan gondolnánk az ember jövőjét és a világunk jövőjét!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Ma július 2-a van, ha nem vasárnapra esne ez a nap, akkor ma Sarlós Boldogasszony ünnepét ülnénk! Gyönyörű magyar nyelvünk minden ünnepnek olyan találó nevet adott, mint senki másutt a világon. Sarlós Boldogasszony - amikor a kaszát neki eresztették a gabonának és elkezdték az aratást! Az ünnep ezt fejezi ki.

Kedves Laurus Atyának – talán néhány ember van még itt, aki vele találkozott és ismerte - ez nagyon fontos ünnepnapja volt. Amikor szétbomlasztották a szerzetesrendeket akkor őt megtűrték. Szerzetest megalázó munkahelyet találtak neki, a titokban működő kuplerájban adtak neki egészségügyi szolgálatot. Embereket megalázni sokféleképpen lehet! Nekem a Laurus Atyával való találkozás nagy ajándék volt, amikor 1997-ben hozzá szegődtem!

Gondoljunk erre a nagyon kedves emberre, akinek az értékek áthagyományozását köszönhetjük!

Mi Atyánk…