Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Nagyböjt 3. vasárnapja2017-03-19 00:00:00Szentmise bevezetése

Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a tőrből lábamat! Tekints reám Isten és könyörülj énrajtam!

Isten hozta a Testvéreket! Húsvétra készülünk! Nagyon fontos igazságokkal szembesülünk! Szeretnénk elsajátítani az életvezetés művészetét! Szeretnénk új életszemléletet kialakítani! Szeretnénk az Isten üdvtervét megismerni és magunkévá tenni!

Kérdezhetjük: Ki a segítőnk? Hallottuk a bevezető énekünkben, milyen helyzetben vagyunk mi emberek, hova tekintünk, amikor segítségre van szükségünk! Ki segít nekünk? Jézus hitünk szerint a tanító, a mester, a megmentő, a megváltó, a szabadító! Jó lenne egyre jobban megismerni Jézust, ki is ő nekünk? Külön-külön mindegyikünk tegye föl magának ezt a kérdést: Ki nekem Jézus?

Szentbeszéd

Kedves Testvérek!

Hányszor hallottuk már Jézust? Hány vasárnap van mögöttünk, amikor minden alkalommal fölolvasták az Úr üzenetét? Hányszor hallottuk már Jézust?A szamaritánusoknak elég volt, hogy egyszer hallották Jézustés minden megváltozott! Húsvétra készülünk! Azon kell elgondolkodnunk, hogy csupán hallgatói vagyunk-e az Igének, vagy Isten szava át is alakította, meg is újította az életünket! Küldetésünk van! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! – mondja Jézus az elküldötteknek! Tegyetek tanúságot Rólam! Az embereknek mutassátok meg ezt az újat:

A megváltott élet újdonságával ismertessétek meg az embereket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!

A mai történet kapcsán gondolkodjunk el azon, hogy valóban találkoztunk-e Jézus Krisztussal! Hallani hallottuk Jézus tanítását, csak más valakit hallani és más valakivel találkozni! Ne felejtsük el, a jézusi tanítás lényege: A találkozásokban születik meg az emberi élet! Olyan az életünk, amilyenek a találkozásaink! Egymás életét szolgáljuk! Ebben a szolgálatban vagy kiteljesedik az életünk, - azé is, aki szolgál, azé is, akit szolgálnak – vagy az egész hazugság!

Ki az Isten?
A nyugati kereszténységgel valami nagy baj van, mert odajutottunk, ahol vagyunk! A XX. század után az volt a nagy kérdés: Ki az Isten? Már korábban az ember nagy gőgjében kinyilatkoztatta: Nincs Isten! Meghalt az Isten! Nietzsche után oly sokan mondták tudatosan, vagy öntudatlanul: Mi öltük meg! A XX. század elején nagy közvélemény kutatásszerű volt a nyugati világban: Ki az Isten? Jöttek az emberi válaszok, megjelentek könyvekben is. Az egyik legfurcsább válasz az volt: - talán angol nyelvterületről – Nem ismerem, ilyen nevű Ember a mi utcánkban nem lakik!

Magyarországon is megjelent egy könyv az 1950-es évek után, azt kérdezte: Ki nekem Jézus Krisztus? Vallottak az emberek, leírták Jézus Krisztussal való kapcsolatukat. Nagyon szép könyv, tanulságos minden szempontból. Azon ne csodálkozzunk, hogy Krisztus minden ember számára titok! Az apostolok is nagyon lassan értették meg Jézust és nagyon nehezen ismerték meg. Jézus három éven keresztül velük volt és mintha félreértették volna! Amikor Jézus először tanított a kafarnaumi zsinagógában: Ki ez? Ismerjük Őt gyerekkorától fogva, ismerjük rokonait, hozzátartozóit. Ki ez? Honnan van a bölcsessége, a tudása?

Jézus a messiás
A mai vasárnap nagy felfedezése mindegyikünk számára: Jézus maga mondja meg, hogy ki ő, nem kell kitalálni, ki ő, meg ki ő nekem. Jézus maga mondja az asszonynak: Én vagyok a Messiás, akivel te beszélsz! A Messiás, az Isten fölkentje, Isten követe, aki el akar vezetni bennünket a Szeretet Forrásához! Meg akar menteni bennünket a bűn sivatagából, hogy elvezessen a Forráshoz, a Vízhez! Mindannyian tudjuk, a természettudósok hirdetik, hogy az élet forrása, feltétele a víz!

Az a Víz, ahova Jézus el akar vezetni minket, az a Szeretet Forrása! A szeretet forrása az Isten! Jézus az Istenhez akar elvezetni bennünket!

Jézus az élet feltétele, az erkölcsös élet feltétele és az üdvösség rendjében ő az élet feltétele! Az erkölcsös élet a lelkiélet, az egészséges lelkek világa! Jézus meg akarja gyógyítani a színeit vesztett lelkünket! Jézus: Ha tudnád, Ki mondja neked, akkor te kérnéd, hogy adja neked mindig azt a Vizet! Az asszony megfogalmazta kérését. Nem értette, de valamit mégis értett belőle. Ez a kegyelem forrása, az isteni Lélek vize, az isteni Szeretet!

Ez a kútnál történt beszélgetés eszünkbe juttathatja keresztelő kutunk történetét. Jézus ott, annál a kútnál az isteni Szeretet Forrását nyitotta meg nekünk!

Víz és a kultúra
Ne felejtsük el, minden kultúra a vizekhez kötődik. A zsidók kultúrája - a mai történet kapcsán talán mondhatom így – a sziklából fakasztott vízhez kötődik. Ezt így nem hallottam és nem olvastam, de Isten a sziklából fakasztott vízzel a zsidóknak az életet adja! Az egyiptomiak kultúrája a Nílushoz kötődik. Az arabok kultúrája a Tigrishez, az Eufráteszhez kötődik, a hinduk kultúrája a Gangeszhez kötődik. Minden kultúra valamiképpen a vízhez kötődik. Keresztény kultúránk a keresztvízhez kötődik!

Jézus forradalmi volt
Nagyon sajátos Jézus velünk való kapcsolata! Az elmúlt évtizedekben az emberi vágyak Jézust forradalmárként jellemezték. A zsidók is annakidején azt szerették volna, hogy Jézus forradalmár legyen, álljon a zsidóság élére a politikai és e világi harcokban. Jézus nem volt forradalmár! Azt is mondhatom, nemcsak forradalmár nem volt, hanem nagy művész sem volt, varázsló sem volt!
De Jézus forradalmi volt! Forradalmi volt a gondolkodásában, a szavaiban, tanításában, az egész életvitelében!

Jézus mondja: Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt és a prófétákat, hanem, hogy beteljesítsem! De ez forradalmi módon történt! Mondatott a régieknek: Szemet szemért, fogat fogért! Én meg azt mondom: Szeressétek egymást! Szeressétek ellenségeiteket is! A vámosok, bűnösök Barátja egy asztalhoz ül velük, és a szegények oldalán áll!

Forradalmi! De a Lélek forradalmáról van szó! Jézus nagyon egyszerű fogalmakat használ, de különlegeseket!

Jézus azt mondja: Én vagyok az Élet Kenyere, mint a falat kenyér az éhezőnek! Ő az élet forrása, mint a pohár víz a szomjazónak! Ő a világosság a sötétségben botorkálónak! Ő az út az utat kereső embernek! Ő a kapu, - ezeket mind-mind Jézus mondja - aki a kapun megy be, az életet talál! Aki nem a kapun megy be, az tolvaj és rabló!

Egyszerű szavak, egyszerű fogalmak, amiket Jézus használ, de az életet jelentik, az életet fejezik ki!

A találkozás
Gondolkodjunk el azon, hogy volt-e olyan találkozásunk, mint ennek az asszonynak? Jézus is máshonnan jött, ez az asszony is máshonnan jött. Jézus is a maga terheivel jött, ez az asszony is a maga terheivel jött. Felragyogott abban a találkozásban az élet titka!

Abban a találkozásban az az asszony életre talált! Jézus nekünk is el akarja mondani a maga igazságát úgy, ahogy elmondta ennek az asszonynak az élete igazságát!

Húsvéti ünneplésünk
Most, amikor az idei esztendőben húsvétra készülünk, kicsit félek a húsvéti ünnepléseinktől. Lesz szabad nagypéntek, hála Istennek, lesz nagyszombat, vasárnap, hétfő. Ki megy el a templomba? Az emberek kirajzanak majd, mert szabadnapok vannak, pedig a szabadnapot nem azért adják csupán, hogy valaki kirándulni menjen, utazásokat tegyen, hanem, hogy ünnepelni tudjon és közben azokat is tegye. Ez teljes félreértése az ünnepnek is! Az emberek nem ünnepelnek, hanem szabadnapot vesznek ki! Tételtévesztés!

Nagyon fontos idő a mostani! El kell gondolkodnunk az életünk igazságáról, elgondolkodni azon, amit Jézus mond külön-külön mindegyikünknek! A találkozások a meghatározók! Barátkozzunk meg azzal, hogy vannak bűneink és vannak jótetteink. Barátkozzunk meg azzal, hogy van erkölcsünk és tudunk erkölcstelenek lenni. Szinte senki nem beszél arról, hogy neki van bűne, legfeljebb téved, hibázik, nem jól tette. De amikor az ember ezekről valakivel beszél, akkor senkinek nincs bűne! Hogy van ez? Közben mindenki a bűn következményeivel foglalkozik! Hogy van ez?

Jézus a bűn sivatagából akar megszabadítani minket! Sivatagi az az élet, amelyben nincs találkozás! Sivatagi az az élet, amelyben az ember magának él! Az élő Víz, a Szeretet, a kegyelem táplálja azokat a találkozásokat, amelyekben az emberek egymást akarják megajándékozni, akik nem a másikból akarnak élni!

Meg kell barátkozni az igazsággal! Meg kell barátkozni a tényekkel! Isten azt akarja, Jézus Krisztus azt az üzenetet hozta, hogy találkozzunk Vele, aki a szeretet, aki előbb szeretett minket!

A szeretetben való találkozások kiteljesednek a házasságokban! Miért ment tönkre a házasság intézménye? Az emberek önmagukat szeretik, nem egymást! A szeretetbe bele is halunk, mert akit szeretünk, azért minden áldozatra készek vagyunk! Ezt mondhatjuk a barátságról, a különböző közösségekről is. Húsvétra készülünk! Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken.

Legfontosabb számunkra a keresztvíz, amelyben Isten szeretete fakad föl nekünk! Működjön is bennünk!

+  A M E N  +

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Tudatosítsuk magunkban: Isten találkozni akar velünk! Nagy lehetőség, ha van bűnünk, akkor a bűnbánatban találkozhatunk Istennel! Nagy lehetőség, ha a szeretet fogalmát ismerjük, akkor szerethetünk! A szeretet cselekedeteiben találkozhatunk Istennel! Nagyon fontos ez! A kommunista ideológiának és a harcos ateizmusnak sikerült elérni, hogy az embereknek nincs bűntudata. Ha nincs Isten, akkor bűn sincs! A liberális gondolkodásnak sikerült elérni, hogy kiirtották a szeretet fogalmát is. Maximum szolidaritás! Mi az?

Isten segítsen bennünket, hogy valóban meg tudjunk lélekben újulni most, amikor húsvétra készülünk!

Tegnap nagyon szép ünnepünk volt Grazban, ahol szívemnek melegséget okozott, amikor az egyik osztrák szerzetestársunk arról beszélt, hogy a magyarokat a Szűzanya népének nevezik! Jó volt hallani! Holnap Szent József ünnepe, szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Lelkileg éljük át az ünnepek üzenetét!
                                                          
+  Á L D Á S  +